joi, 17 decembrie 2020

17 decembrie

Sf. Cristofor, călug.

Culoare:    violet
Psaltire
:    III

Liturghie la alegere,
prefaţă pentru Advent II

Gen 49,2.8-10
Ps 71
Mt 1,1-17

LECTURA I

Nu se va depărta sceptrul din Iuda, nici toiagul de conducător de la el.

Citire din cartea Genezei 49,2.8-10
În zilele acelea, Iacob i-a chemat pe fiii săi şi le-a zis: „Adunaţi-vă şi ascultaţi, fii ai lui Iacob, ascultaţi-l pe Israel, tatăl vostru! 8 Iuda, pe tine te vor lăuda fraţii tăi. Mâna ta va fi pe grumazul duşmanilor tăi. Se vor închina în faţa ta fiii tatălui tău. 9 Pui de leu, Iuda! De la pradă, fiul meu, ai urcat. S-a lăsat pe labe, s-a întins ca un leu, ca o leoaică. Cine-l va face să se ridice? 10 Nu se va depărta sceptrul din Iuda, nici toiagul de conducător de la el până când va veni cel căruia îi este destinat”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 71(72),1-2.3-4ab.7-8.17 (R.: cf. 7)
R.: În zilele lui, va înflori dreptatea şi multă pace.

1 Dumnezeule, dăruieşte regelui judecăţile tale
şi înzestrează pe fiul regelui cu dreptatea ta!
2 Şi el va judeca poporul tău cu dreptate
şi pe săracii tăi cu judecată. R.

3 Munţii să aducă pacea pentru popor
şi dealurile, dreptatea!
4ab El va face dreptate celor săraci din popor
şi-i va mântui pe fiii sărmanilor. R.

7 În zilele lui, va înflori dreptatea şi multă pace,
până când va fi luna.
8 El va domni de la o mare la alta
şi de la Râu până la marginile pământului. R.

17 Numele lui să fie binecuvântat în veci,
cât va fi soarele să dăinuiască numele lui.
În el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului
şi toate neamurile îl vor preamări. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                              

(Aleluia) O, Înţelepciune, care, ieşind din gura Celui Preaînalt, străbaţi lumea de la un capăt la altul, orânduindu-le pe toate cu putere şi blândeţe, vino şi ne învaţă calea înţelepciunii! (Aleluia)

EVANGHELIA

Genealogia lui Isus Cristos, fiul lui David.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 1,1-17
Cartea genealogiei lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Abraham: Abraham i-a dat naştere lui Isaac; Isaac i-a dat naştere lui Iacob; Iacob le-a dat naştere lui Iuda şi fraţilor lui; 3 Iuda le-a dat naştere lui Fares şi lui Zara din Tamar; Fares i-a dat naştere lui Esrom; Esrom i-a dat naştere lui Aram; 4 Aram i-a dat naştere lui Aminadab; Aminadab i-a dat naştere lui Naason; Naason i-a dat naştere lui Salmon; 5 Salmon i-a dat naştere lui Booz din Rahab; Booz i-a dat naştere lui Obed din Rut; Obed i-a dat naştere lui Iese; 6 Iese i-a dat naştere lui David, regele. David i-a dat naştere lui Solomon, din femeia lui Urie; 7 Solomon i-a dat naştere lui Roboam; Roboam i-a dat naştere lui Abía; Abía i-a dat naştere lui Asaf; 8 Asaf i-a dat naştere lui Iosafat; Iosafat i-a dat naştere lui Ioram; Ioram i-a dat naştere lui Ozia; 9 Ozia i-a dat naştere lui Ioatam; Ioatam i-a dat naştere lui Ahaz; Ahaz i-a dat naştere lui Ezechia; 10 Ezechia i-a dat naştere lui Manase; Manase i-a dat naştere lui Amos; Amos i-a dat naştere lui Iosia; 11 Iosia le-a dat naştere lui Iehonia şi fraţilor lui, în timpul deportării în Babilon. 12 După deportarea în Babilon, Iehonia i-a dat naştere lui Salatiel; Salatiel i-a dat naştere lui Zorobabel; 13 Zorobabel i-a dat naştere lui Abiud; Abiud i-a dat naştere lui Eliachim; Eliachim i-a dat naştere lui Azor; 14 Azor i-a dat naştere lui Sadoc; Sadoc i-a dat naştere lui Ahim; Ahim i-a dat naştere lui Eliud; 15 Eliud i-a dat naştere lui Eleazar; Eleazar i-a dat naştere lui Matan; Matan i-a dat naştere lui Iacob; 16 Iacob i-a dat naştere lui Iosif, soţul Mariei, din care s-a născut Isus, cel care se numeşte Cristos. 17 Aşadar, acestea sunt toate generaţiile: de la Abraham până la David, paisprezece generaţii; de la David până la deportarea în Babilon, paisprezece generaţii, iar de la deportarea în Babilon până la Cristos, paisprezece generaţii.

Cuvântul Domnului

17 decembrie – 3

Mt 1,1-17

Genealogia lui Isus

Dacă vrei să începi istoria vieții unei persoane, în acest caz, folosirea unui genogram sau a unui arbore familial este cel mai interesant și într-adevăr cea mai esențială cale de a o face. Acest arbore familial este folosit adesea în terapiile de familiile sau vindecarea în familie. Textul evangheliei de astăzi luat din sfântul Matei ne introduce folosirea genealogiei lui Isus, pe care o și numește ca Cartea Genealogiei a lui Isus, care a avut ca scop enumerarea liniei genealogice a lui Isus. Genealogia lui Cristos, fiind atât de lungă, duce cu sine o nevoie de vindecare și de mântuire, cu o calitate reprezentativă a istoriei întregii omenirii. Iar asta fiindcă acest arborele familial al lui Isus nu trece peste faptul că unele dintre aceste figuri glorioase au trăit în păcat și au dus vieți scandaloase. Unii dintre ei au fost sfinți în timp ce alți nu au fost deloc. Asta e pentru a arăta că cu toate că Isus s-a născut evreu, el însă nu e doar pentru poporul evreu și pentru cei buni și sfinți ci și pentru ne-evrei și păcătoși. Mai apoi Isus va spune că Nu am venit să îi chem pe cei drepți ci pe cei păcătoși (Mt 9,13). De asemenea din ultimul verset din evanghelia lui Matei aflăm că Isus și-a trimis apostoli în lumea întreagă pentru a vesti evanghelia la toată făptura și pentru a-i face discipoli lui.

De ce este atât de important un arbore al familiei? Arborele familial ne asigură de rădăcinile noastre și ne ajută să ne înțelegem moștenirea. Ea slujește ca o reamintire a faptului că nimeni nu vine în lume ca ființă umană izolată și care trăiește singur. Cu toți am fost născuți fiindcă el sau ea a fost un tată sau o mamă printr-o lungă linie de ființe umane inter-conectate. Noi, de exemplu, înțelegem foarte bine aceste forme de legături fiindcă este o parte importantă pe cultura noastră centrată pe familie. De exemplu, aud atât de des că El este ruda mea. Noi suntem rude. El e vărul meu și multe altele asemenea. În această privință putem spune cu siguranță că noi dorim să stabilim relații, relații apropiate, fiindcă suntem persoane care își găsesc sensul vieții în trăirea cu și pentru alți.

Acesta este motivul pentru care noi suntem atât de mult orientați spre familie. Suntem un popor centrat-pe-familie. Un catehism anume spunea că Prețuim atât de mult familiile noastre. Muncim atât de mult și greu spre binele familiilor noastre și prețuim atât de mult relațiile din familie noastre. Un exemplu concret sunt reuniunile noastre familiale. În timpul acestor ocazii, deseori se mai fac jocuri care adaugă un pic de culoare atmosferei, la care pregătirea mâncării și băutura nu sunt absente, și multe altele asemenea. Însă desigur, împărtășirea istoriilor sau a experiențelor din ultimele luni sau anul care a trecut este și el prezentă într-un mod mai mult informal.

Familiile noastre însă, mai ales la aceste reuniuni sunt centrate și pe mâncare. Iubim să mâncăm împreună ca familie. Povestea un preot că pe când era copil, mama și tatăl lui nu începeau să mănânce dacă unul dintre ei nu era prezent la masă. Vorbeau și se încurajau unul pe altul în timpul acelor mese. Aceste mese familiale au făcut pentru ei, ca să se simtă ca acasă. În ceea ce privește banchetul euharistic, când suntem copii, mergem împreună la biserică pentru participarea la sfânta Liturghie, fie pentru catehism. De la aceste adunări Euharistice ne extragem puterea și hrana spirituală. Acesta este și motivul pentru care Papa Benedict al XVI-lea în Sacramentum Caritatis la numărul 79 a spus aceasta fiecăruia dintre noi O încurajare deosebită adresez familiilor, ca să scoată inspirație și forță din acest sacrament.

Și voi încheia cu ceea ce spusese un mare predicator Familia care se roagă împreună rămâne împreună. Amin