miercuri, 21 octombrie 2020

Miercuri din săptămâna a 29-a de peste an

Ss. Ursula şi îns., m.; Celina; Ilarion, abate

Culoare:    verde
Psaltire
:    I

Liturghie la alegere,
prefaţă comună

Ef 3,2-12
Ps Is 12,2-3.4bcd.5-6
Lc 12,39-48

LECTURA I

Acum este revelat misterul lui Cristos că păgânii
sunt împreună-moştenitori ai promisiunii.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 3,2-12
Fraţilor, poate aţi auzit de economia harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată pentru voi: 3 prin revelaţie, mi-a fost făcut cunoscut misterul, după cum v-am scris eu cu puţin înainte, 4 de unde, citind, puteţi cunoaşte cum înţeleg eu misterul lui Cristos, 5 care nu a fost cunoscut fiilor oamenilor din celelalte generaţii aşa cum este revelat acum sfinţilor săi apostoli şi profeţi prin Duhul: 6 păgânii sunt împreună-moştenitori, formează un singur trup şi sunt împreună părtaşi ai promisiunii în Cristos Isus prin evanghelie, 7 al cărei slujitor am devenit prin darul harului lui Dumnezeu care mi-a fost dat potrivit cu lucrarea puterii sale. 8 Mie, celui mai mic dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat acest har: să le vestesc păgânilor inefabila bogăţie a lui Cristos 9 şi să le arăt tuturor care este economia misterului ascuns de veacuri în Dumnezeu, creatorul a toate, 10 pentru ca să fie făcută cunoscută acum principatelor şi puterilor cereşti, prin Biserică, înţelepciunea lui Dumnezeu, cea de multe feluri, 11 după planul veşnic pe care l-a stabilit în Cristos Isus Domnul nostru. 12 În el avem curajul să ne apropiem cu încredere de Dumnezeu, prin credinţa în el.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R.: cf. 3)
R.: Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii.

2 Iată, Dumnezeu este mântuirea mea,
sunt încrezător şi nu mă voi teme de nimic!
Căci puterea şi cântarea mea este Domnul
şi el este mântuirea mea.
3 Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. R.

4bcd Lăudaţi-l pe Domnul, invocaţi numele lui,
faceţi cunoscute între popoare faptele sale,
amintiţi că preaînălţat este al său nume! R.

5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri minunate!
Să fie cunoscută aceasta pe tot pământul!
6 Strigă şi chiuie, tu, care locuieşti în Sion!
Căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE      Mt 24,42a.44

(Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul la care nu vă gândiţi! (Aleluia)

EVANGHELIA

Cui i s-a încredinţat mult, i se va cere şi mai mult.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,39-48
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Să ştiţi aceasta: dacă stăpânul casei ar şti ora la care vine hoţul, nu ar lăsa să i se spargă casa. 40 Fiţi şi voi pregătiţi, pentru că Fiul Omului va veni la ora la care nu vă gândiţi!” 41 Atunci Petru a zis: „Doamne, pentru noi spui parabola aceasta sau pentru toţi?” 42 Domnul i-a spus: „Cine este administratorul credincios şi înţelept pe care stăpânul îl stabileşte peste servitorii săi, ca să le dea porţia de hrană la timpul potrivit? 43 Fericit este servitorul acela pe care stăpânul său, când va veni, îl va găsi făcând astfel! 44 Adevărat vă spun că îl va stabili peste toate bunurile sale. 45 Dar dacă acel servitor spune în inima lui: «Stăpânul meu întârzie să vină» şi începe să-i lovească pe servitori şi servitoare, să mănânce, să bea şi să se îmbete, 46 stăpânul servitorului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi la ora pe care nu o ştie, îl va pedepsi aspru şi îi va face parte printre cei necredincioşi. 47 Acel slujitor care cunoaşte voinţa stăpânului său, dar nu a pregătit şi nu a făcut după voinţa lui, va primi multe lovituri; 48 cel care nu a cunoscut, dar a făcut lucruri care merită lovituri, va primi puţine; cui i s-a dat mult, mult i se va cere, iar cui i s-a încredinţat mult, i se va cere şi mai mult”.

Cuvântul Domnului

Miercuri din săptămâna a 29-a de peste an – 4

Lc 12,39-48

Parabola servitorului fidel și vigilent

Pentru a putea avea parte de fericire în căsătorie, Susan Smith Jones, în cartea ei intitulată Alege să trăiești viața de zi cu zi pe deplin, a sugerat următoarele practici de grijă față de comportament pentru ca cuplurile să le poată experimenta dacă sunt eficiente în cazul lor. Ea spunea, cere soțului tău să îți de-a o listă cu lucrurile care îl vor face să se simtă bine. Dacă soțul tău este interesat, oferă-i și lista ta. Exemple de lucruri din acele liste pot fi, ajută-mă să îmi spăl părul, deschide ușa pentru mine, scoate-mă la cină ca să nu petreci timp în bucătărie. Încarcă să faci cel puțin trei lucruri din acea listă în fiecare zi pentru soțul sau soția ta. Fi conștient de ceea ce a făcut partenerul tău și arată-ți aprecierea.

În textul evangheliei de astăzi am putut auzi parabola despre un servitor pe care stăpânul l-a pus să se ocupe de împărțirea hranei la timpul potrivit. Prin această parabolă Isus ne spune că noi trebuie să fim mai responsabili în grija față de cei din jur. Această grijă față de alți nu este doar o operă, lucrare a bisericii și a instituțiilor statului, a învățătorilor, administratorilor, liderilor de comunități, sau a soțului sau soției, ci este pentru noi toți.

Însă, un doctor pe nume James  Dubson în cartea sa intitulată Viața trăită la margini scria că tendința naturală la oameni e aceea de a ne îndepărta unul de altul….Însă nu trebuie să fie așa, desigur, însă această respingere va face daune serioase dacă nu se face nici un efort pentru a i se contracara forța. De aceea va trebui să muncim mai mult în grija și ajutorul pe care îl dăm sau îl putem oferi celor din jurul nostru iar asta fiindcă acesta este cel mai bun mod prin care noi putem oferi înapoi lui Dumnezeu. Asemenea următoarei povestioare de care am dat zilele acestea, despre un fermier care plantase un porumb premiat.

Un fermier a crescut un porumb care fusese premiat. În fiecare an își înscrisese porumbul la târgul statal unde câștiga o panglică albastră. Într-o zi, un reporter de la un ziar i-a luat un interviu și a  descoperit un lucru interesant asupra modului în care creștea porumbul. Reporterul a descoperit că fermierul își împărtășise sămânța de porumb cu vecinul său. Cum ți-ai permis să împarți sămânța ta cea bună de porumb cu vecinul tău care și el își înscrie porumbul în competiție alături de tine în fiecare an? A întrebat reporterul. De ce domnule? A spus fermierul. Tu nu știi? Fiindcă vântul i-a polenul  de la porumbul în floare și îl plimbă din lan în lan. Dacă vecinul meu crește porumb inferior, atunci polenizarea va scade calitatea porumbului meu. Dacă doresc să cresc porumb bun atunci trebuie să îl ajut și pe vecinul meu să crească porumb bun. Acest fermier era extrem de conștient de conexiunile vieții. Porumbul său nu avea cum să fie mai bun decât dacă porumbul vecinului lui era mai bun.

Tot la fel este și cu viețile noastre. Cei care aleg să trăiască în pace trebuie să îi ajute pe cei din jur să trăiască în pace. Cei care aleg să trăiască bine trebuie să îi ajute pe ceilalți să trăiască bine, fiindcă valoarea vieții este măsurată de viețile pe care le atinge. Iar cei care aleg să fie fericiți trebuie să îi ajute pe ceilalți să găsească fericirea, pentru că binele fiecăruia este legat de binele tuturor. Prin a face toate acestea, noi dăm dovadă că avem grijă cu responsabilitate de ei.

Lecția pentru fiecare dintre noi este următoarea, dacă vrem să creștem porumb bun, atunci trebuie să îl ajutăm pe vecinul nostru să crească porumb bun. Amin