miercuri, 8 iulie 2020

Miercuri din săptămâna a 14-a de peste an

Ss. Aquila şi Priscilla, soţi m.

Culoare:    verde

Psaltire:    II

Liturghie la alegere,

prefaţă comună

Os 10,1-3.7-8.12

Ps 104

Mt 10,1-7

LECTURA I

Este timpul de a-l căuta pe Domnul.

Citire din cartea profetului Osea 10,1-3.7-8.12
Israel era o vie mănoasă, care făcea roade din belşug. Cu cât se înmulţeau roadele, cu atât el înmulţea altarele; cu cât era mai bun pământul, cu atât mai mult înfrumuseţau stelele. 2 Inima lor este împărţită: s-au făcut vinovaţi. Dar el le va sfărâma altarele şi le va distruge stelele. 3 Acum ei zic: „Nu avem rege, căci nu ne-am temut de Domnul: ce poate să facă regele pentru noi?” 7 A încetat Samaria, iar regele ei este ca spuma la suprafaţa apei. 8 Vor fi distruse înălţimile din Aven, păcatul lui Israel; spini şi mărăcini vor creşte pe altarele lor. Vor spune munţilor „Acoperiţi-ne!”, şi dealurilor, „Cădeţi peste noi!” 12 Semănaţi pentru voi în dreptate şi veţi secera cu bunătate. Desţeleniţi pentru voi un teren nou! Este timpul de a-l căuta pe Domnul până când va veni să plouă dreptatea pentru voi.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 104(105),2-3.4-5.6-7 (R.: cf. 4b)
R.: Căutaţi fără încetare faţa lui Dumnezeu.
sau:
Aleluia.

2 Cântaţi-i, cântaţi psalmi!
Meditaţi la toate minunile sale!
3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt!
Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul! R.

4 Căutaţi-l pe Domnul şi ajutorul lui,
căutaţi întotdeauna faţa lui!
5 Aduceţi-vă aminte de faptele minunate pe care le-a făcut,
de minunile sale şi de judecăţile gurii sale! R.

6 Voi, descendenţii lui Abraham, slujitorul lui,
voi, copiii lui Iacob, aleşii lui!
7 El, Domnul, este Dumnezeul nostru;
judecăţile lui sunt lege pentru tot pământul. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                  Mc 1,15b

(Aleluia) „S-a împlinit timpul şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie”, spune Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA

Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,1-7
În acel timp, chemându-i pe cei doisprezece discipoli ai săi, Isus le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le alunge şi să vindece orice boală şi orice neputinţă. 2 Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: cel dintâi Simon, cel numit Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacob, fiul lui Zebedeu, şi Ioan, fratele lui; 3 Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; Iacob, fiul lui Alfeu, şi Tadeu; 4 Simon Canaaneanul şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat. 5 Isus i-a trimis pe aceştia doisprezece, poruncindu-le: „Să nu mergeţi pe calea păgânilor şi să nu intraţi în cetatea samaritenilor! 6 Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel! 7 Mergând, predicaţi, spunând: «S-a apropiat împărăţia cerurilor»”!

Cuvântul Domnului

Miercuri din săptămâna a 14-a de peste an – 2

 

Mt 10,1-7

Doi doctori obișnuiau să meargă într-o regiune îndepărtată pentru misiuni medicale unde împărtășeau experiența muncii lor cu oameni din acel sat. Unul dintre ei s-a plâns că 8% din oameni bolnavi care vin la el nu sunt deloc bolnavi ci doar adună medicamente gratuite. Celălalt doctor a bufnit în râs și a spus, Asta e și bănuiala mea. Se pare că cei care se apropie de misiunea medicală au nevoie de un alt tip de vindecare, vindecarea de lăcomie și de atitudinile exploatatoare.

În textul evangheliei de astăzi, Isus ne oferă nu doar vindecarea trupească ci și vindecarea de orice boală și de orice suferință. Vindecarea holistică este un concept nou. Împărăția ce a început cu Isus este atât de strâns legată de vindecarea întregii persoane. Dacă sfântul Paul considera persoana ca trup, suflet și spirit, atunci ținta vindecării ar trebui să fie nu doar trupul ci și sufletul și spiritul. Așa că, cum se face că unii oameni care sunt extrem de sănătoși trupește, nu doresc să mai trăiască? În timp ce atât de multe persoane cu boală în fază terminală doresc să trăiască, unele persoane sănătoase doresc să moară. Un trup sănătos nu înseamnă neapărat și o viață fericită.

Paul Tournier a fost un doctor, medic elvețian  timp de 25 de ani. După această perioadă s-a decis să își abandoneze profesia, fiindcă descoperise că mai bine de 50% din pacienți săi nu erau bolnavi în trup. El a fondat un al tip de medicină numită medicina persoanei, care ajută sufletul și spiritul persoanei să se vindece prin re-ajustarea priorităților și relației sale cu Dumnezeu și cu ceilalți.

Să nu uităm că un semn adevărat al împărăției lui Dumnezeu ce îmi domină viața e vindecarea pe care o experimentez în suflet și spirit, vindecarea ce curge în trupul meu mă face pe deplin viu.