Adorație Euharistică – 18

Adorație Euharistică – 18

Tu eşti acelaşi Isus care te-ai născut la Betleem, care ţi-ai petrecut copilăria şi adolescenţa în casa din Nazaret, supus Măriei şi sfântului Iosif, tatăl tău adoptiv; tu eşti acelaşi care ai cutreierat trei ani de zile Palestina, predicând evanghelia mântuirii, întărită de minuni uimitoare; tu i-ai iubit...