duminică, 10 ianuarie 2021

† Botezul Domnului

Ss. Agaton, pp.; Grigore de Nyssa, ep.; Paul, primul pustnic

Culoare:   alb
Psaltire
:    P

Liturghie proprie, Gloria,
Credo, prefață proprie

Is 55,1-11
Ps Is 12,2-3.4bcd. 5-6
1In 5,1-9
Mc 1,7-11

LECTURA I

Veniţi la apă! Ascultaţi, ca sufletul vostru să rămână viu!

Citire din cartea profetului Isaia 55,1-11
Aşa vorbeşte Domnul: „Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la apă, chiar şi cel care nu are argint! Veniţi, cumpăraţi şi mâncaţi! Veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, dar fără argint şi fără plată! 2 De ce cântăriţi argint pentru ceea ce nu este pâine? De ce trudiţi pentru ceea ce nu satură? Ascultaţi-mă şi veţi mânca bine şi sufletele voastre se vor desfăta din belşug! 3 Plecaţi-vă urechea şi veniţi la mine! Ascultaţi şi sufletele voastre vor trăi! Voi încheia cu voi o alianţă veşnică, după bunătatea de neclintit faţă de David. 4 Iată, l-am pus ca martor pentru popoare, principe şi conducător pentru neamuri. 5 Iată, vei chema un neam pe care nu-l cunoşteai şi un neam care nu te cunoştea va alerga spre tine de dragul Domnului Dumnezeului tău, al Sfântului lui Israel, care te-a glorificat. 6 Căutaţi-l pe Domnul cât timp se lasă găsit, chemaţi-l cât timp este aproape! 7 Să-şi părăsească nelegiuitul calea sa şi păcătosul, gândurile sale! Să se întoarcă la Domnul şi el se va îndura de ei, la Dumnezeul nostru, căci el este mărinimos în iertare! 8 Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile mele – oracolul Domnului. 9 Cât de înălţate sunt cerurile faţă de pământ, la fel de înălţate sunt căile mele faţă de căile voastre şi gândurile mele faţă de gândurile voastre. 10 Căci aşa cum ploaia şi zăpada coboară din ceruri şi nu se întorc acolo fără să ude pământul şi să-l facă să rodească, să încolţească şi să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui care mănâncă, 11 la fel va fi cuvântul meu care a ieşit din gura mea: nu se va întoarce la mine în mod zadarnic, fără ca să facă ceea ce îmi place şi să aibă succesul pentru care l-am trimis”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Is 12,2-3.4.5-6 (R.: 3)
R.: Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii.

2 Iată, Dumnezeu este mântuirea mea,
sunt încrezător şi nu mă voi teme de nimic.
Căci puterea şi cântarea mea este Domnul,
el este mântuirea mea.
3 Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. R.

4 Veţi spune în ziua aceea:
„Lăudaţi-l pe Domnul, invocaţi numele lui,
faceţi cunoscute între popoare faptele sale,
amintiţi că preaînălţat este al său nume! R.

5 Cântaţi-i Domnului, căci a făcut lucruri minunate!
Să fie cunoscută aceasta pe tot pământul!
6 Strigă şi chiuie, tu, cea care locuieşti în Sion!
Căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel!” R.

LECTURA II

Duhul, şi apa, şi sângele.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 5,1-9
Preaiubiţilor, oricine crede că Isus este Cristos este născut din Dumnezeu şi oricine îl iubeşte pe cel care a dat naştere îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din el. 2 Prin aceasta cunoaştem că îi iubim pe copiii lui Dumnezeu, dacă îl iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui. 3 Pentru că aceasta este iubirea lui Dumnezeu: să păzim poruncile lui, iar poruncile lui nu sunt grele. 4 Oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea. Şi aceasta este victoria cu care a învins lumea: credinţa noastră. 5 Însă cine învinge lumea dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 6 Acesta este cel care vine prin apă şi sânge, Isus Cristos. Nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge. Şi Duhul este cel care dă mărturie, pentru că Duhul este adevărul. 7 Trei sunt cei care dau mărturie: 8 Duhul, apa şi sângele. Şi aceştia trei sunt una. 9 Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este şi mai mare, pentru că aceasta este mărturia lui Dumnezeu: el a dat mărturie despre Fiul său.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE          cf. In 1,29

(Aleluia) Ioan l-a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată-l pe mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit plăcerea.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,7-11
În acel timp, Ioan predica, zicând: „Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălţămintei. 8 Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza în Duhul Sfânt”. 9 În zilele acelea, a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în Iordan. 10 Şi îndată ce s-a ridicat din apă, a văzut cerurile deschise şi Duhul, ca un porumbel, coborând spre el. 11 Şi din cer a fost un glas spre el: „Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit plăcerea”.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR

Ne-am adunat în astăzi pentru a celebra sărbătoarea Botezului Domnului. După cum noi trecem de la timpul Crăciunului la rutina școlii și a locului de muncă, tot la fel și Isus în textul evangheliei de astăzi trece la viața privată a familiei la slujirea publică. De aceea să cerem acum cu toți binecuvântarea lui Dumnezeu asupra noastră, acum când ne aflăm la începutul acestui timp nou. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

  • Acum când vom reveni la rutina noastră zilnică, să mulțumim Domnului pentru momentele în familie pe care le-am avut împreună în acest timp al Crăciunului și să cerem lui Dumnezeu binecuvântarea sa. R.
  • În prima lectură de astăzi am auzit că toți cei care sunt însetați sunt chemați să vină la apă. Ca această comunitate parohială să fie mereu un loc de priire, incluziune și binecuvântare pentru ca prin ospitalitatea noastră, de la Biserica, casă sau stradă, lumea să îl cunoască pe Cristos care este răspunsul setei noastre. R.
  • Ca noi cei care am fost binecuvântați de harul Botezului, să putem aprecia comunitatea de credință și iubire la care am fost chemați. Să crește în bucuria vieții creștine, cu toate oportunitățile și provocările ei. R.
  • În evanghelia de astăzi l-am auzit pe Tatăl cum a spus despre Isus că Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit bucuria. Ca noi toți să recunoaștem iubirea lui Dumnezeu pentru noi în evangheliile acestei săptămâni, precum și invitația lui Dumnezeu de a trăi o viață plină demnă de orice muncă am avea-o. R.
  • Ne amintim și de toți cei care au trecut din această lume. Ca să îi putem ajuta să fie primiți în casa cerească prin a trăi pe cât de bine putem valorile și tradițiile în viața noastră. R.

Dumnezeule Atotputernic, acum când ne amintim cum l-ai chemat pe Isus în slujirea sa publică la Botezul său, ne rugăm ca și noi să fim umpluți de harul lui Dumnezeu și să fim deschiși harului lui Dumnezeu din viețile noastre. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin

FOAIA DUMINICALĂ

Botezul Domnului (B) – 3

Is 55,1-11
1In 5,1-9
Mc 1,7-11

Părtași la efectele salvifice ale crucii lui Isus prin Botez

De mai bine de două săptămâni l-am tot celebrat pe Isus ca prunc. Acum iarăși începem să îl celebrăm pe Isus ca adult. De aceea e normal să începe să facem aceasta cu prima apariție a lui Isus ca adult, adică botezul său de către Ioan Botezătorul în râul Iordan.

Poate că ne întrebăm de ce Isus i-a cerut lui Ioan să îl boteze. Isus nu avea nici un păcat pentru care să se căiască mai ales că botezul lui Ioan Botezătorul era unul pentru căința de păcate (Lc 3,3). Când oameni păcătoși mergeau la Ioan la râul Iordan ei o făceau fiindcă erau conștienți de starea lor de păcat iar botezul simboliza întoarcerea unei pagini noi în viețile lor și lăsarea păcatului în urmă. Isus, cu toate că era asemenea nouă în toate, era fără păcat, după cum ne spune și scrisoarea către Evrei (Evr 4,15). Acest lucru ne explică motivul pentru care Ioan Botezătorul a obiectat la cererea lui Isus pentru botez din evanghelia lui Matei adică Eu trebuie să fiu botezat de tine şi tu vii la mine? (Mt 3,14). Răspunsul pe care l-a oferit Isus lui Ioan ne ajută să înțelegem de ce Isus dorea să fie botezat, Lasă acum, căci aşa se cuvine ca noi să împlinim toată dreptatea (Mt 3,15). Să împlinim toată dreptatea este motivul pentru care Isus dorea să fie botezat. Am putea spune că e destul de dificil să înțelegem acest răspuns fiindcă lui Isus nu îi lipsea deloc dreptatea că el era deja drept. Așa că cum avea acest botez al său să împlinească toată dreptatea?

În continuare, pentru a putea răspunde cât mai eficient la această întrebare mă voi folosi de cartea papei Benedict, intitulată Isus din Nazaret (pp. 17-23). Isus fără de păcat nu avea nici un păcat al său propriu pe care să îl ducă în râul Iordan prin urmare ar fi putut fi păcatele noastre cele pe care le-a dus în râu. În mod natural nimeni nu avea să înțeleagă aceasta în acel moment însă ei au realizat aceasta mai târziu când Isus a murit pe cruce pentru păcatele noastre.

Această legătură strânsă dintre botezul lui Isus și crucea sa o putem vedea și în diferite locuri din scripturi, adică:

Profetul Isaia a profețit că un slujitor va suferi din cauza păcatelor noastre (Is 52,13-52,12). Sunt sigur că cunoaștem cu toți aceste profeții ale lui Isaia din moment ce le auzim în fiecare an în ziua de Vineri Sfântă. Acest slujitor va fi drept iar prin suferința lui are să facă pe cei păcătoși drepți. Evident e faptul că această profeție prezice patima lui Isus.

Apoi, Isus ori de câte ori a prezis propria sa patimă a descris-o ca pe un botez. Trebuie să fiu botezat cu un botez şi cât sunt de îngrijorat până se va împlini! (Lc 12,50). Când Iacob și Ioan au dorit să stea la dreapta și la stânga lui Isus, el le-a vorbit despre patima sa despre care sunt sigur că au înțeles abia mai târziu. Isus le spusese,  Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi să beţi potirul pe care-l beau eu sau să vă botezaţi cu botezul cu care eu sunt botezat?” (Mc 10,38).

Apoi evanghelia lui Ioan ne vorbește despre momentul în care Ioan Botezătorul l-a văzut pe Isus apropiindu-se de el în râul Iordan, moment în care a spus Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii (In 1,29). Interesant e faptul că pe când Isus se apropia de râul Iordan, Ioan Botezătorul menționează că Isus ridică păcatul lumii. Interesant e și faptul că Ioan Botezătorul îl descrie pe Isus ca pe Mielul lui Dumnezeu. În evanghelia lui Ioan, Isus moare pe cruce în clipa în care mielul pascal era jertfit în templu de către preoți. Miei pascali erau jertfiți ca amintire a primilor miei pascali a căror sânge a uns stâlpii ușilor în ultima noapte petrecută de evrei în Egipt, ca protecție față de moarte. Isus este noul miel pascal al noii alianțe care și-a vărsat sângele pentru noi, pentru mântuirea noastră de păcatele noastre, care încă de la botezul său este proclamat de Ioan ca fiind Mielul lui Dumnezeu care rădică păcatul lumii.

Pe cruce Isus a luat păcatele noastre asupra sa și ne-a făcut drepți. De aceea când Isus a fost botezat el a dus cu sine vina noastră în râul Iordan. În acest mod putem vedea că în momentul în care Isus a fost botezat toată dreptatea a fost împlinită. Când Iona a fost aruncat în apă din corabie, viața tuturor celorlalți de pe vapor a fost salvată (Iona 1,12-15), iar când Isus a luat asupra sa păcatele noastre și nedreptățile noastre pe umeri săi noi am fost mântuiți, iar totul a început cu botezul său în râul Iordan. Cu alte cuvinte, în momentul în care Isus a fost botezat el deja a acceptat patima și moartea sa.

După cum există o legătură strânsă între botezul lui Isus și crucea sa tot la fel există și o legătură strânsă între botez și crucea lui Isus. Iar apostolul Paul în scrisoarea către Romani ne spune aceasta,  Sau nu știți că noi toți, care am fost botezați în Cristos Isus, am fost botezați în moartea lui? Așadar, am fost înmormântați împreună cu el prin botez în moartea lui pentru ca, după cum Cristos a înviat din morți prin gloria Tatălui, la fel și noi să umblăm într-o viață nouă (Rom 6,3-4).

Paul ne spune că în momentul în care am fost botezați, din punct de vedere spiritual noi am intrat deja în mormânt cu Isus pentru a lăsa în urmă viața de păcat. Când am fost botezați noi am îngropat păcatul prin a intra spiritual în mormânt cu Isus și pentru a învia din nou la o viață nouă cu Isus, după cum și Isus a înviat la o viață nouă din mormânt. Botezul nostru, asemenea celorlalte șase sacramente, își trag puterea de la moartea și învierea lui Isus. Botezul nostru este o împărtășire a efectelor și a mântuirii morții și învierii lui Isus, o împărtășire în noua viață a lui Isus pe care o primim de la moartea și învierea sa.

Botezul lui Isus în râul Iordan exprimă intenția vieții sale întregi până la moartea sa pe cruce pentru noi, luând asupra sa păcatele noastre pentru a ne mântui. Botezul nostru mai exprimă și intenția vieții noastre întregi până la moarte, lăsând în urmă păcatul și trăind o viață cu Isus. Fiecare zi trebuie să fie o continuă trăire a botezului nostru și a noii vieții în Isus. Fiecare zi este o altă ocazie de a ne întoarce de la păcat și de a continua să îl urmăm pe Isus care a început odată cu botezul nostru. Când am fost botezați noi am intrat în mormânt cu Isus pentru a lăsa în urmă viața de păcat. Botezul nostru își trage puterea de la moartea și învierea lui Isus. Botezul nostru este o împărtășire la efectele și mântuirea morții și învierii lui Isus, o împărtășire la noua viață a lui Isus pe care noi am primit-o de la moartea și învierea sa. Isus a fost botezat pentru ca toată dreptatea să poată fi împlinită iar asta are loc doar atunci când noi vom trăi botezul nostru prin a ne întoarce de la păcat la trăirea vieții lui Isus și abia atunci toată dreptatea va fi împlinită și pentru noi. Amin