duminică, 31 ianuarie 2021

† Duminica a 4-a de peste an

Ss. Ioan Bosco, pr.; Marcela, văduvă

Culoare:   verde
Psaltire
:    IV

Liturghie proprie, Gloria,
Credo, prefață duminicală

Dt 18,15-20
Ps 94
1Cor 7,32-35
Mc 1,21-28

LECTURA I

Eu voi face să se ridice din mijlocul fraţilor lor
un profet ca tine, voi pune cuvintele mele pe buzele lui.

Citire din cartea Deuteronomului 18,15-20
În zilele acelea, Moise a vorbit către popor: „Domnul Dumnezeul tău va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un profet ca mine – să ascultaţi de el! – 16 aşa cum ai cerut de la Domnul Dumnezeul tău pe Horeb în ziua adunării, zicând: «Nu vreau să mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu, nici să văd focul acesta mare, ca să nu mor». 17 Domnul mi-a spus: «Este bine ceea ce au zis. 18 Voi ridica pentru ei din mijlocul fraţilor lor un profet ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui şi el le va spune tot ceea ce eu le poruncesc. 19 Dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele pe care le va spune în numele meu, eu îi voi cere cont. 20 Dar profetul care s-ar purta cu trufie, spunând ceva în numele meu ce nu i-am poruncit să spună sau vorbind în numele altor dumnezei, profetul acela să moară!»”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 94(95),1-2.6-7abc.7d-9 (R.: cf. 8)
R.: Când auziţi glasul Domnului, nu vă împietriţi inimile voastre.

1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului,
să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,
2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă
şi în cântări de psalmi să-l preamărim! R.

6 Veniţi să-l adorăm şi să ne plecăm în faţa lui
şi să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,
7abc căci el este Dumnezeul nostru,
iar noi suntem poporul pe care el îl păstoreşte,
turma pe care mâna lui o călăuzeşte! R.

7d O, de aţi asculta astăzi glasul lui:
8 „Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba,
ca în ziua de la Massa în pustiu;
9 acolo m-au ispitit părinţii voştri,
m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele”. R.

LECTURA II

Fecioara se îngrijeşte de cele ale Domnului.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 7,32-35
Fraţilor, eu aş vrea ca voi să fiţi fără griji. Cel care este necăsătorit se îngrijeşte de cele ale Domnului, cum să-i placă Domnului, 33 însă cel care este căsătorit se îngrijeşte de cele ale lumii, cum să-i placă soţiei, şi este împărţit. 34 Tot aşa şi femeia necăsătorită, tot aşa şi fecioara se îngrijeşte de cele ale Domnului, ca să fie sfântă în trup şi în duh, însă cea căsătorită se îngrijeşte de cele ale lumii, cum să-i placă bărbatului. 35 Aceasta o spun pentru avantajul vostru, nu ca să vă întind o cursă, ci pentru ceea ce este vrednic de cinste şi conduce la Domnul fără abatere.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE           Mt 4,16; Is 9,1

(Aleluia) Poporul care stătea în întuneric a văzut o lumină mare, iar celor care stăteau în regiunea şi în umbra morţii le-a răsărit o lumină. (Aleluia)

EVANGHELIA

El îi învăţa ca unul care are autoritate.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,21-28
În acel timp, au venit la Cafarnaum. Şi îndată, în zi de sâmbătă, Isus a intrat în sinagogă şi-i învăţa. 22 Şi erau uimiţi de învăţătura lui, pentru că el îi învăţa ca unul care are autoritate şi nu în felul cărturarilor. 23 În sinagoga lor era un om cu duh necurat, care a strigat, zicând: 24 „Ce ai cu noi, Isus din Nazaret? Ai venit să ne distrugi? Ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu”. 25 Dar Isus i-a poruncit cu asprime, spunându-i: „Taci şi ieşi din el!” 26 Iar duhul necurat, scuturându-l şi strigând cu glas puternic, a ieşit din el. 27 Atunci toţi au fost cuprinşi de teamă încât discutau între ei, zicând: „Ce-i asta? O învăţătură nouă dată cu autoritate! El porunceşte până şi duhurilor necurate şi ele i se supun”. 28 Şi îndată i s-a dus faima pretutindeni în toată împrejurimea Galileii.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR

Acum când ne amintim de bunătatea și compasiunea generoasă a lui Dumnezeu, să aducem toate cererile noastre în fața prezenței sale sfinte și să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

  • Pentru comunitatea creștină din lume, pentru sfântul nostru părinte papa Francisc și pentru toți lideri Bisericii, ca să poată găsi căi noi de a ajunge unul la altul ori de câte ori ne pierdem direcțiile în viață, și să putem găsi curajul de a asculta voința lui Dumnezeu în viața noastră de zi cu zi. R.
  • Îndrumă lideri noștri politici ca să poată lua decizii care să fie ghidate de dreptate și să își folosească funcțiile spre binele comun al tuturor. R.
  • Ne rugăm pentru toți cei care găsesc dificilă exprimarea de sine și care au nevoie de ceilalți pentru a vorbi pentru ei, dar, și pentru cei care suferă de dependențe, victime ale violenței și abuzului, ca în timpul acestei săptămâni să știm când să vorbim pentru cei care au nevoie de vocea noastră. R.
  • Pentru toți cei care se luptă cu dependențele și cu sănătatea precară a trupului și a minții, ca ei să găsească susținere în momentele lor de nevoie de la cei care țin la ei. R.
  • Ne rugăm pentru odihna veșnică a celor care au plecat înaintea noastră în călătoria vieții, ca amintirea bunătății și căilor dătătoare-de-viață a lor să ne inspire și pe noi în urmarea lui Dumnezeu. Să se odihnească în pace. R.

Dumnezeule atotputernic și iubitor, ajută-ne să rămânem fideli în ascultarea cuvântului tău și răbdători în așteptarea pătrunderii adevărului tău în viețile noastre. Te rugăm să ne binecuvântezi și să ne susții în această călătorie a noastră de credință. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin.

FOAIA DUMINICALĂ

Duminica a 4-a de peste an (B) – 1

Dt 18,15-20
1Cor 7,32-35
Mc 1,21-28

O persoană educată și bine învățată era dusă, într-o zi pe partea cealaltă a unui lac, de către un om care nu avusese partea de o educație prea bună, care nu mersese nici măcar la liceu. În timp ce traversau, omul învățat a început o conversație cu barcagiul. Știi vreo ceva de astronomie? l-a întrebat omul învățat. Nu a răspuns barcagiul. Dar despre științe politice sau economie? Răspunsul  barcagiului a fost mereu nu, la toate întrebările pe care i le punea omul învățat. Tot ceea ce știu este că există un Dumnezeu ale cărui cuvinte sunt puternice, mă rog la el și că știu să înot, i-a răspuns barcagiul.

Sărăcuțul de tine, se plângea omul învățat. Ți-ai pierdut jumătate de viață. De ce aș crede în Dumnezeu dacă pot explica totul, a continuat acesta. Barcagiul asculta și tăcea.

Deodată a început o furtună puternică iar pericolul ca barca să se scufunde era iminent. Să nu spui că nu știi să te rogi, i-a spus barcagiul omului învățat. Nu, Nu știu! a răspuns omul învățat. Dar știi să înoți? l-a întrebat din nou barcagiul. Nu i-a răspuns omul învățat. Dacă nu știi cum să înoți și nici să te rogi, atunci ți-ai pierdut întreaga viață.

Într-un final, barca s-a stricat iar omul învățat s-a înecat în ciuda tuturor cunoștințelor sale. Cât despre barcagiul, el a continuat să aștepte să traverseze și alți oameni învățați peste râu, care nu știu să înoate.

Imagini pentru jesus and possessed man

Evanghelia de astăzi este un pic neobișnuită, neobișnuită nu în faptul că Isus a scos duhurile necurate, ci în faptul că Isus i-a scos fără să i se ceară. De obicei Isus ajuta oameni care se aflau în nevoie, îi ajuta în urma cererii lor. Iar asta nu fiindcă lui Isus îi plăcea să i se spună ceea ce trebuie să facă ci fiindcă dorea ca ajutorul lui să vină ca răspuns la credința manifestată prin cererea lor.

Dumnezeu nu trebuie să fie informat asupra nevoilor noastre, el are cuvântul puternic și ne mișcă spre rugăciune, rugăciunea prin care să obținem tot ceea ce este bun și corect din moment ce acesta este și planul său, de a face tot ceea ce este bun și corect pentru noi.

Au existat și încă există oratori foarte buni precum grecul Demostene și romanul Cicero. Chiar și astăzi, avem oratori foarte buni precum cei de la TV sau din diverse adunări religioase, precum și mulți preoți, ale căror voci și cuvinte au efecte minunate în public. Cuvintele lor au puterea de a învăța, de a mișca, de a consola, de a încuraja și de a vindeca. Însă cuvintele lor pot avea și puterea de a înșela sau de a provoca pericole.

Gândiți-vă la un tată de familie, acesta poate face lucruri minunate pentru copii lui prin intermediul cuvintelor, asemenea oamenilor care au autoritate și mulți alți. Asemenea unei povestioare pe care am citit-o pe internet zilele acestea, despre un soț care întotdeauna venea acasă târziu, în timpul nopții, mereu încerca să se împace cu soția lui prin a-i face diverse complimente, ca de exemplu: Ce mai face minunata mamă a celor trei copii frumoși ai mei? Și întotdeauna reușea să scape cu veselia lui.

Într-o noapte când soțul a salutat-o în modul lui tradițional, soția care era atât de supărată pe stilul său vesel de a o saluta încât i-a spus: Dar tu cum te simți, tată al unuia din cei trei copii ai mei?

Încurcat și îndurerat de această afirmație, soțul s-a schimbat complet, și din acel moment a început să vină acasă mai devreme.

Vedeți, iubiți credincioși, cât de puternice pot fi cuvintele? Ele pot schimba pe cineva în bine sau în rău. Însă, mai presus de toate, cuvântul lui Dumnezeu este mult mai puternic decât oricare cuvânt al omului, și un exemplu clar în această privință este creația lumii. În evanghelia de astăzi, putem vedea puterea cuvântului lui Isus care îi învăța cu autoritatea și le poruncea duhurilor necurate să iasă afară și să i se supună. Acesta este cuvântul său, unul mult mai puternic decât al nostru.

Însă primim cuvântul lui Dumnezeu ca fiind adevărat?  De multe ori nici măcar nu îl citim și nici măcar nu îl aplicăm în viața noastră. Preferăm să citim cărți, reviste, ziare și multe alte materiale. Preferăm să ne uităm la emisiunile noastre preferate în loc să petrecem câteva momente citind și reflectând asupra Bibliei, asupra cuvintelor lui Dumnezeu din Biblie, fără să ne dăm seama că acesta este cel mai mare mijloc de mântuire, fiindcă doar prin acestea vom fi capabili să știm ce avem de făcut, ce trebuie să simțim și mai ales ce trebuie să spunem.

Într-o carte am citit că o persoană obișnuită rostește 30 000 de cuvinte pe zi, și unele persoane cu siguranță că rostesc și mai mult. Întotdeauna există tentația de a vorbi prea mult, de a bolborosi și de a vorbi fără oprire.

Un mare predicator a sugerat într-o omilie de-a sa că: Dacă ai reduce 50% din ceea ce rostești de obicei și tot ceea ce spui inutil, vei avea mai multă pace iar oameni din jurul tău vor avea mai multă pace. Cu alte cuvinte, va trebui să facem o reducere a costurilor, a cuvintelor noastre iar în locul lor să vorbim despre ceea ce ne spune Dumnezeu.

Multe persoane care citesc cuvântul lui Dumnezeu dau mărturie proprie de acesta. După cum afirma și Daniel Webster, un politician american: Biblia este o carte de credință, o doctrină, o morală, o religie, o regulă specială de la Dumnezeu. Îl învață pe om individualitatea sa, demnitatea sa proprie și egalitatea sa cu toți ceilalți din jurul său.  Acest politician a murit la vârsta de 80 de ani, iar în momentul morții sale, ținea în mână biblia.

Un educator anonim a spus că: Biblia este lumina înțelegerii mele, bucuria inimii mele, plinătatea speranței mele, clarificatorul afecțiunilor mele, oglinda gândurilor mele, consolatorul suferințelor mele, ghidul sufletului meu prin întortocheatul labirint al timpului, telescopul trimis din cer pentru a revela ochilor omului gloria minunată al acelei lumii îndepărtate.

Există atât de multe mărturii minunate. Însă la încheiere să reflectăm asupra următorului lucru. În timpul celei de-a douăsprezecea întâlniri a zilei mondiale a tinerilor de la Paris, o fată japoneză a spus în momentul în care s-a întâlnit cu un grup de delegați dintr-o altă țară. Voi sunteți speranța noastră. Iubiți credincioși, aceasta este provocarea noastră. Credința noastră nu trebuie să fie ținută și păstrată între cei patru pereți ai inimilor noastre, avem cu toți responsabilitatea de a împărtăși-o prin a arăta cuvântul lui Dumnezeu, în special celor care au nevoie de el. Să ne luăm cu toți angajarea de a citi, de a studia, de a ne ruga, de a trăi, de a împărtăși și de a celebra cuvântul lui Dumnezeu. Amin.