joi, 10 septembrie 2020

Joi din săptămâna a 23-a de peste an

Sf. Nicolae din Tolentino, pr.

Culoare:    verde
Psaltire
:    III

Liturghie la alegere,
prefaţă comună

1Cor 8,1b-7.11-13
Ps 138
Lc 6,27-38

LECTURA I

Rănindu-le conştiinţa slabă, păcătuiţi împotriva lui Cristos.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 8,1b-7.11-13
Fraţilor, ştiinţa umflă, pe când iubirea edifică. Dacă cineva crede că ştie ceva, încă nu a cunoscut cum trebuie să cunoască. 3 Dar dacă cineva îl iubeşte pe Dumnezeu, acela este cunoscut de el. 4 Referitor la consumarea celor jertfite idolilor, ştim că idolul nu este nimic pe lume şi că nu este decât un singur Dumnezeu. 5 Căci, chiar dacă sunt numiţi zei fie în cer, fie pe pământ, aşa încât sunt mulţi zei şi mulţi stăpâni, 6 pentru voi există un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate şi pentru care suntem, şi un singur Domn, Isus Cristos, prin care sunt toate şi prin care suntem şi noi. 7 Dar nu în toţi este cunoştinţa. Căci unii, din obişnuinţa de până acum cu idolul, mănâncă ceva ca jertfit idolilor şi conştiinţa lor, fiind slabă, se pătează. 11 Atunci cel slab, fratele pentru care a murit Cristos, va pieri din cauza cunoaşterii tale. 12 Păcătuind în felul acesta împotriva fraţilor şi rănindu-le conştiinţa slabă, păcătuiţi împotriva lui Cristos. 13 De aceea, dacă mâncarea îl scandalizează pe fratele meu, nu voi mânca în veci carne, ca să nu-l scandalizez pe fratele meu.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 138(139),1-3.13-14ab.23-24 (R.: 24b)
R.: Condu-mă, Doamne, pe calea veşniciei!

1 Doamne, tu mă cercetezi şi mă cunoşti;
2 ştii când mă aşez şi când mă scol;
pătrunzi de departe intenţiile mele;
3 fie că umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ţi scapă;
toate cărările mele îţi sunt cunoscute. R.

13 Pentru că tu ai format rărunchii mei,
m-ai ţesut în sânul mamei mele.
14ab Te laud pentru că m-ai făcut o făptură atât de minunată!
Lucrările tale sunt admirabile! R.

23 Cercetează-mă, Dumnezeule, şi vezi inima mea,
încearcă şi cunoaşte neliniştile mele!
24 Vezi dacă nu merg pe o cale greşită
şi condu-mă pe calea veşniciei! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE  1In 4,12b

(Aleluia) Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi şi iubirea lui în noi este desăvârşită. (Aleluia)

EVANGHELIA

Fiţi milostivi, precum Tatăl vostru este milostiv!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,27-38
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Vouă, care mă ascultaţi, vă spun: iubiţi-i pe duşmanii voştri, faceţi bine celor care vă urăsc, 28 binecuvântaţi-i pe cei care vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei care vă defăimează! 29 Celui care te loveşte peste un obraz, întoarce-i-l şi pe celălalt, iar pe cel care-ţi ia mantia nu-l împiedica să-ţi ia şi tunica! 30 Celui care îţi cere, dă-i, şi de la cel care a luat dintr-ale tale nu cere înapoi! 31 Aşa cum vreţi ca oamenii să vă facă vouă, faceţi-le la fel! 32 Dacă îi iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată aveţi? Căci şi păcătoşii îi iubesc pe cei care îi iubesc pe ei. 33 Şi dacă faceţi bine celor care vă fac bine, ce răsplată aveţi? Şi păcătoşii fac la fel. 34 Şi dacă daţi cu împrumut celor de la care speraţi să primiţi înapoi, ce răsplată aveţi? Şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească la fel înapoi. 35 Voi însă iubiţi-i pe duşmanii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut fără ca să aşteptaţi nimic, iar răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, pentru că el este bun faţă de cei nerecunoscători şi răi. 36 Fiţi milostivi, precum Tatăl vostru este milostiv! 37 Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; nu condamnaţi şi nu veţi fi condamnaţi, iertaţi şi veţi fi iertaţi; 38 daţi şi vi se va da; o măsură bună, îndesată, scuturată şi cu vârf vi se va da în poală, căci cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura şi vouă!”

Cuvântul Domnului

Joi din săptămâna a 23-a de peste an – 2

Lc 6,27-38

Iubirea față de dușmani

Există o poveste despre o văduvă care spune că soțul acesteia era pe punctul de a fi îngropat. Când sicriul era scos din casă, acesta a lovit ușa, iar soțul a revenit la viață. Câțiva ani mai târziu, soțul a murit din nou, și la fel ca data trecută, când sicriul era scos din casă, văduva a început să îi implore, Încet vă rog, nu loviți ușa din nou.

Există două atitudini iritante și tulburătoare care tot continuă să „învie” în viața noastră creștină, noi ca persoane ne-iertătoare și persoane extrem de critice. Oricât am încerca, o mică împotmolire e de ajuns ca să declanșeze mândria și furia noastră și să ne facă să alunecam din călătoria noastră spirituală. Ori de câte ori mânia este „înviată” noi va trebui să devenim conștienți de ea, și în renunțare, să ne rugăm din nou din toată inima acea puternică rugăciune, Vino, Duhule preasfânt! Ori de câte ori suntem ispitiți să criticăm, să calculăm sau să fim condenscenți va trebui să ne rostim rugăciunea sfântului Francisc, Doamne, fă-mă un instrument al păcii tale…

Însă în textul evangheliei de astăzi vedem cum Isus a spus că noi va trebui să ne iubim dușmani și să ne rugăm pentru cei care ne persecută. Ai dușmani? Bine, spunea Winston Churchill. Asta înseamnă că ai apărat ceva în viața ta. Cu toți avem dușmani. După cum spunea și un mare poet, Mediul înconjurător este plin de dușmani secreți.

Până și Isus a avut dușmani (Lc 19,27; Fil 3,18). Isus nu a dat nici o poruncă discipolilor săi să nu aibă dușmani, ci ce să facă când ei au dușmani. Adică, Iubiții pe dușmani voștri. În textul evangheliei de astăzi, el ne dă trei exemple practice prin care ne putem arăta iubirea față de dușmani (vv.29-30):

Prima, Isus a spus, întoarce și celălalt obraz. Lovirea unei persoane pe celălalt obraz era o formă de insultă, după cum e și în ziua de astăzi. O insultă e o palmă pe față. Pentru a-l face de rușine, soldați îi dădeau palme lui Isus (In 18,22). Întoarcerea celuilalt obraz este un semn dramatic și fizic al ne-răzbunării ce frânge ciclul violenței.

Al doilea, Isus a spus¸ nu-l împiedica să-ţi ia şi tunica! În acel timp, oameni de obicei purtau două rânduri de haine, un veșmânt interior și unul exterior. Cel exterior avea scop multiplu: pentru a indica statutul social al unei persoane, pentru a-și acoperi capul, folosit ca pătură pe timp de noapte, sau folosit ca garanție pentru datoriile cuiva și multe altele (Ex 22,25-24). În textul evangheliei de astăzi, a-ți iubi dușmanul înseamnă să fii gata să plătești datoriile persoanei, nu prin reținerea tunicii persoanei. Acesta e un sfat înțelept practic, mai ales pentru cei care au o mulțime de dușmani din cauză că nu își plătesc datoriile.

Al treilea, Isus a spus, Celui care îţi cere, dă-i. Cei care cer adesea sunt cei săraci, cerșetori în special. Iubirea față de dușmani înseamnă să îi iubești pe cerșetori. În acel timp, chiar și în ziua de astăzi, cerșetori sunt considerați ca fiind dușmani fiindcă ei sunt în afara cercului comunității și a prieteniei.

Acest fapt ne amintește de sfântul diacon Laurențiu. El era deținătorul averii Bisericii Romei, în secolul 3 d.Cr. Autoritățile Romane, crezând că Biserica era extrem de bogată, i-a poruncit lui Laurențiu să le aducă bogăția bisericii. Laurențiu s-a întors după trei zile. Unde este comoara? Au întrebat Romani. Laurențiu i-a condus la intrarea în hol și a deschis marile uși cu duceau spre curte. Afară era o adunare imensă de săraci, cerșetori, orbi, și șchiopi. Iată comoara Bisericii, a spus Laurențiu.

Astfel, în umilință, să îi cerem Domnului să ne de-a inimi iertătoare pentru că noi înșine am fost iertați mult. În umilință, să îi cerem Domnului să înlăture inimile noastre judecătoare și condamnatoare și să ne de-a inimi înțelegătoare și pline de compasiune. Amin