luni, 19 octombrie 2020

Luni din săptămâna a 29-a de peste an

Ss. Paul al Crucii, pr. *; Ioan de Brébeuf, pr. şi îns., m. *; Ioel, profet

Culoare:    verde (alb, roşu)
Psaltire
:    I

Liturghie la alegere,
prefaţă comună

Ef 2,1-10
Ps 99
Lc 12,13-21

LECTURA I

Ne-a înviat şi ne-a aşezat în ceruri, în Cristos Isus.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 2,1-10
Fraţilor, voi eraţi morţi din cauza greşelilor şi a păcatelor voastre, 2 în care umblaţi odinioară după mentalitatea veacului lumii acesteia, după stăpânitorul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. 3 Printre aceştia am trăit şi noi toţi odinioară în poftele trupului nostru, împlinind dorinţele trupului şi ale simţurilor, şi eram şi noi din fire fii ai mâniei, precum şi ceilalţi. 4 Însă Dumnezeu, fiind bogat în îndurare, pentru marea sa iubire cu care ne-a iubit, 5 pe când noi eram morţi din cauza greşelilor noastre, ne-a readus la viaţă împreună cu Cristos – prin har aţi fost mântuiţi -, 6 ne-a înviat şi ne-a aşezat în ceruri în Cristos Isus, 7 ca să arate în veacurile care vin bogăţia nesfârşită a harului său prin bunătatea faţă de noi în Cristos Isus. 8 Căci prin har aţi fost mântuiţi datorită credinţei şi aceasta nu e de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, 9 nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 10 Dar noi suntem opera lui, creaţi în Cristos Isus în vederea faptelor bune pe care le-a pregătit Dumnezeu de mai înainte, ca să umblăm în ele.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 99(100),2.3.4.5 (R.: cf. 3b)
R.: Noi suntem ai lui Dumnezeu, căci el este creatorul nostru.

2 Slujiţi Domnului cu bucurie,
veniţi înaintea lui cu strigăte de veselie! R.

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!
El ne-a făcut, ai lui suntem,
poporul lui şi turma păşunii sale. R.

4 Intraţi pe porţile lui cu imnuri de laudă,
intraţi cu laude în casa lui!
lăudaţi-l şi binecuvântaţi numele lui! R.

5 Căci Domnul este bun,
îndurarea lui ţine pe vecie
şi adevărul lui, din generaţie în generaţie. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE      Mt 5,3

(Aleluia) Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! (Aleluia)

EVANGHELIA

Cele pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,13-21
În acel timp, unul din mulţime i-a spus lui Isus: „Învăţătorule, spune-i fratelui meu să împartă moştenirea cu mine!” 14 Dar el i-a răspuns: „Omule, cine m-a stabilit judecător sau împărţitor peste voi?” 15 Apoi le-a zis: „Fiţi atenţi şi păziţi-vă de orice lăcomie, deoarece chiar şi atunci când cineva este bogat, viaţa lui nu constă în ceea ce are!” 16 Şi le-a spus o parabolă: „Un om bogat avea un ogor care a dat o recoltă îmbelşugată 17 şi se gândea în sine: «Ce mă fac, pentru că nu am unde să-mi adun recolta?» 18 Apoi şi-a zis: «Voi face astfel: voi dărâma hambarele şi îmi voi construi altele mai mari; voi aduna acolo tot grâul şi toate bunurile mele 19 şi voi spune sufletului meu: suflete, ai adunat bunuri suficiente pentru mulţi ani. Odihneşte-te, mănâncă, bea şi bucură-te de viaţă!» 20 Însă Dumnezeu i-a zis: «Nebunule, chiar în noaptea aceasta ţi se va cere sufletul; iar cele pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?» 21 Aşa se întâmplă cu acela care adună comori pentru sine, dar nu este bogat înaintea lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

Luni din săptămâna a 29-a de peste an – 3

Lc 12,13-21

Parabola bogatului necugetat

Am auzit zilele acestea o poveste despre o maimuță și o nucă de cocos. O nucă de cocos tăiată în jumătate și legată cu un lanț sau cu ceva care să o țină strâns în timp ce se face o gaură în ea destul de mare încât să intre mâna maimuței. Maimuța nu va da drumul deloc la ceea ce s-a pus înăuntru până nu o scoate afară. Trebuie sa fie ceva destul de tare care să nu poată ieși, și clar nu o banană.

Uneori și noi putem fi asemenea maimuțelor dacă ne atașăm prea tare de bogățiile noastre materiale și de bunurile noastre. Iar asta fiindcă noi devenim râvnitori. Râvna este acea dorință de a obține cu nelegiuire ceea ce alți posedă sau de a ne supăra pe ceea ce nu ne-a dat Dumnezeu. Cu alte cuvinte, devenim lacomi. Isus spune astăzi din nou acea poruncă, Nu râvniți. El de asemenea mai afirmă și că viața unei persoane nu constă doar în abundența bunurilor sale.

În cadrul predicii de pe munte, Isus a spus: Nu vă adunați comori pe pământ. În textul evangheliei de astăzi, Isus ne spune Fiţi atenţi şi păziţi-vă de orice lăcomie. Isus ne dă această lecție importantă prin intermediul bogatului din parabola de astăzi. Isus nu îl învinovățește pentru munca sa titanică ci pentru egoismul și lăcomia lui. Acest om pierduse capacitatea de a se îngrijora pentru alți. Cu alte cuvinte, el ne spune că pentru a găsi fericirea va trebui să ne îmbogățim cu acele lucruri care contează pentru Dumnezeu, decât să creștem egoiști de bogați pentru noi înșine.

Haide-ți să ne îmbogățim, însă nu cu lucruri materiale ci cu următoarele: în primul rând cu evanghelia. Să fim mereu atenți la evanghelie și să o abordăm cu mare respect. Evanghelia duce sufletele la o bogăție îndreptată spre Dumnezeu. Citim evanghelia cu tot mai multă intensitate și dedicație față de revistele cu lucrurile trecătoare ale acestei lumii?

Al doilea este Euharistia. Nu există o cale mai bună de a deveni bogați cu lucrurile care contează lui Dumnezeu decât să fim transformați de Euharistie, de Cristos. A vă rezerva timp cu Cristos și a face din asta o prioritate este o cale sigură prin care ne putem mări viața harului din noi. În loc să construim magazii mai mari pentru a depozita bunurile materiale, mai degrabă ne-am deschide inimile și întregul nostru suflet pentru a înmagazina viața Fiului lui Dumnezeu, Isus Cristos. Va trebui să primim Trupul său, sângele, sufletul și divinitatea în Euharistie. De câte ori îl vizităm pe Isus Cristos Euharisticul? Sau dacă nu avem acele ocazii atunci cât de des facem o comuniune spirituală pentru a ne pune pe noi înșine, spiritual, în prezența sa?

Al treilea este crucea. Un alt mod de a ne construi harul este prin cruce, instrumentul mântuirii. Crucea ne demonstrează că lucrurile acestei lumi sunt trecătoare. Cristos a stat pe cruce fără lucruri materiale la el, lăsând în urmă puținul pe care îl avea: prieteni, familie și chiar pe mama sa. Nimic nu a rămas, nici măcar puținele haine pe care le avea. Cristos nu avea magazii pentru a depozita bunuri materiale. Crucea este o reamintire constantă a modului în care trebuie să ne trăim viețile, cu ochi ațintiți asupra lumii ce nu va avea sfârșit.

În încheiere vă invit să reflectăm asupra următoarelor cuvinte că fiecare viață există fie pentru a împlini o nevoie fie pentru a împlini lăcomia. Împlinirea unei nevoii este dată de la Dumnezeu în timp ce împlinirea lăcomiei este o misiune inventată de omul însuși. Amin