marti, 1 septembrie 2020

Marţi din săptămâna a 22-a de peste an

Ss. Egidiu, abate; Iosua

Culoare:    verde
Psaltire
:    II

Liturghie la alegere,
prefaţă comună

1Cor 2,10b-16
Ps 144
Lc 4,31-37

LECTURA I

Omul numai cu firea lui nu acceptă cele ale
Duhului lui Dumnezeu; dimpotrivă, omul spiritual judecă toate.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 2,10b-16
Fraţilor, Duhul cercetează toate, chiar şi profunzimile lui Dumnezeu. 11 De fapt, cine dintre oameni cunoaşte ceea ce este în om, dacă nu duhul omului care este în om? Tot la fel, nimeni nu a cunoscut cele ale lui Dumnezeu în afară de Duhul lui Dumnezeu. 12 Iar noi nu am primit duhul lumii, ci am primit Duhul care este din Dumnezeu, ca să cunoaştem darurile care ne-au fost date de Dumnezeu. 13 Despre acestea vorbim nu în cuvinte învăţate de la înţelepciunea omenească, ci în cuvinte învăţate de la Duh, demonstrând prin cuvintele spirituale realităţile spirituale. 14 Omul numai cu firea lui nu acceptă cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, şi nu le poate cunoaşte, pentru că acestea trebuie să fie judecate în mod spiritual. 15 Dimpotrivă, omul spiritual judecă toate, iar el nu este judecat de nimeni. 16 „Într-adevăr, cine a cunoscut gândirea Domnului, ca să-l înveţe?” Însă noi avem gândirea lui Cristos.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 144(145),8-9.10-11.12-13ab.13cd-14 (R.: 17a)
R.: Drept este Domnul pe toate căile sale.

8 Domnul este îndurător şi plin de dragoste,
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare;
9 Domnul este bun faţă de toţi,
el îşi arată dragostea faţă de orice făptură. R.

10 Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrările tale
şi credincioşii tăi să te binecuvânteze;
11 să facă cunoscută gloria domniei tale
şi să vorbească despre puterea ta! R.

12 Credincioşii tăi să facă cunoscute tuturor oamenilor
faptele puterii tale şi gloria plină de strălucire a domniei tale.
13ab Împărăţia ta este împărăţia tuturor veacurilor
şi stăpânirea ta va dăinui din generaţie în generaţie. R.

13cd Domnul este fidel în toate cuvintele sale
şi sfânt în toate lucrările sale.
14 Domnul îi sprijină pe toţi cei care dau să cadă
şi îi ridică pe toţi cei căzuţi. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE  Lc 7,16b

(Aleluia)  „Un mare profet s-a ridicat printre noi” şi „Dumnezeu a vizitat poporul său”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 4,31-37
În acel timp, Isus a coborât la Cafarnaum – o cetate din Galileea – şi îi învăţa în zilele de sâmbătă, 32 iar ei erau uimiţi de învăţătura lui, deoarece cuvântul lui era spus cu autoritate. 33 Era în sinagogă un om care avea duh de diavol necurat şi striga cu glas puternic: 34 „Ei! Ce ai cu noi, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne distrugi? Ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu”. 35 Însă Isus i-a poruncit cu asprime, spunându-i: „Taci şi ieşi din el!” Atunci diavolul l-a trântit în mijloc şi a ieşit din el fără să-i facă vreun rău. 36 I-a cuprins teama pe toţi şi spuneau unii către alţii: „Ce fel de învăţătură este aceasta? El le porunceşte duhurilor necurate cu autoritate şi putere şi ele ies!” 37 Şi vestea despre el s-a răspândit în toată împrejurimea.

Cuvântul Domnului

Marţi din săptămâna a 22-a de peste an – 1

Lc 4,31-37

Cum poți descrie o persoană cu autoritate? O persoană are autoritate fiindcă el este autorul și cel care o face. El este unul care vorbește cu multă credibilitate și reabilitate. Însă Dumnezeu este autoritatea supremă din moment ce el este creatorul și autorul tuturor creaturilor. De asemenea, Dumnezeu e cel care ne guvernează prin alți. După cum spusese și sfântul apostol Paul, Nu există autoritate decât de la Dumnezeu (Rom 13,1). De aceea trebuie să respectăm și să ascultăm toată autoritatea legitimă. Dacă nu vrem sau refuzăm, nu vom rezolva nimic altceva decât să ajungem în haos, neștiind pe cine și ce să urmăm.

După cum fusese învățat și citat de cineva că prin instituire divină, autoritatea în Biserică stă în ierarhie. Ea nu vine de la oameni ci de la Dumnezeu. Pe de altă parte, autoritatea civilă poate veni în diverse forme însă și ea vine și de la Dumnezeu. Creștini ar trebui să asculte de autoritățile civile din moment ce ele îl reprezintă pe Dumnezeu în sfera lor temporală. Nu există nici un conflict în inima creștinului, între loialitatea lui sau a ei creștină, și loialitatea lui sau al ei față de țară. Ambele provin de la Dumnezeu în diferitele sfere ale vieții.

Isus în textul evangheliei de astăzi ne-a vorbit ca unul care are autoritate fiindcă el rostește numai cuvântul lui Dumnezeu pe care nimeni nu l-a mai spus până acum. Când rabini învățau, ei își susțineau afirmațiile cu citate ale altora cu autoritate. Profeți vorbeau cu o autoritate delegată, de exemplu Așa spune Domnul…. Când Isus vorbea, el nu avea nevoie de nici o autoritate pentru a-și susține afirmațiile, fiindcă el era autoritatea însăși, întrupată, Cuvântul lui Dumnezeu făcut om. Când vorbea, Dumnezeu era cel care vorbea. Așa că întrebarea e, Cum răspundem noi cuvântului lui Dumnezeu? Îl ascultăm noi cu supunere selectivă sau cu întreaga noastră credință și ascultare?

Imagini pentru jesus speakingIsus poruncea duhurilor rele să iasă afară cu autoritate și putere. Isus a luat existența celui rău în serios, ca pe ceva cu adevărat real. Cu calm și autoritate a scos duhul rău din acel om din sinagogă. Ce are aceasta de-a-face cu noi? Cineva a spus că diavolul este o realitate. Că întâlnim răul în noi înșine când suntem ispitiți, când cedăm ispitei, când facem ceea ce nu intenționasem să facem, când ignorăm vocea propriei noastre conștiințe. Întâlnim răul în persoanele din jurul nostru, în societatea noastră, în lume. Adesea avem impresia că societatea noastră este un rău permanent. Ce va trebui să facem? Ceea ce ne spune și apostol Paul, de a urma calea Duhului Sfânt care îl împiedică pe cel rău și nu îl lasă să se răspândească în viața noastră.

În încheiere vă invit să reflectăm asupra a ceea ce poate face Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, după cum spusese și o călugăriță și citez,  Ne judecă sau noi nu vom putea să îl suportăm și îl vom abandona (In 12,48). Curăță sau expune răul, scoate în evidență binele (In 15,3; Tim 4,5). Ne obligă sau dacă îl suportăm va trebui să îl dam mai departe (Fap 4,4). Reînnoiește sau îți dă o viață nouă (1Pt 1,23). Amin