marti, 14 iulie 2020

Marţi din săptămâna a 15-a de peste an

Sf. Camil de Lellis, pr. *

Culoare:    verde (alb)

Psaltire:    III

Liturghie la alegere,

prefaţă comună

Is 7,1-9

Ps 47

Mt 11,20-24

LECTURA I

Dacă nu veţi crede, nu veţi putea rezista.

Citire din cartea profetului Isaia 7,1-9
În zilele lui Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, regele lui Iuda, au urcat Rezin, regele din Aram, şi Pecah, fiul lui Remalia, regele lui Israel, la Ierusalim ca să facă război cu el, dar nu au putut să lupte împotriva lui. 2 I s-a spus casei lui David: „Aram s-a aliat cu Efraim. A tremurat inima lui şi inima poporului său cum tremură copacii pădurii înaintea vântului”. 3 Dar Domnul i-a zis lui Isaia: „Ieşiţi în întâmpinarea lui Ahaz, tu şi fiul tău, Şear-Iaşub, la capătul canalului cisternei de sus, pe drumul spre Câmpul Înălbitorului, 4 şi spune-i: «Ai grijă să fii liniştit! Nu-ţi fie frică şi inima ta să nu se teamă de aceste două rămăşiţe de tăciuni care fumegă: de furia lui Rezin şi a lui Aram şi de cea a fiului lui Remalia, 5 chiar dacă au plănuit răul împotriva ta Aram, Efraim şi fiul lui Remalia, zicând: 6 ‘Să urcăm împotriva lui Iuda, să-l hărţuim şi să-l împărţim între noi! Să-l punem ca rege în ea pe fiul lui Tabeel!’»” 7 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Nu se va împlini şi nu va fi! 8 Căci capitala din Aram este Damasc şi Rezin, căpetenia Damascului. Încă şaizeci şi cinci de ani şi Efraim va înceta să fie popor. 9 Samaria este capitala lui Efraim, şi căpetenia Samariei este fiul lui Remalia. Dacă nu credeţi, nu veţi rezista!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 47(48),2-3a.3b-4.5-6.7-8 (R.: cf. 9d)
R.: Doamne Dumnezeul nostru, tu eşti tăria noastră!

2 Mare este Domnul şi vrednic de toată lauda
în cetatea Dumnezeului nostru.
3a Muntele său cel sfânt este cea mai frumoasă înălţime,
bucuria întregului pământ. R.

3b Muntele Sion, în partea de miazănoapte,
este cetatea marelui rege.
4 Dumnezeu, în palatele sale,
este cunoscut ca un loc de refugiu. R.

5 Căci, iată, regii s-au aliat,
au înaintat împreună;
6 dar abia au văzut, şi au rămas înmărmuriţi,
cuprinşi de groază, au luat-o la fugă. R.

7 I-a apucat tremuratul acolo,
dureri ca ale celei ce naşte.
8 A fost ca vântul de la răsărit
care sfărâmă corăbiile din Tarşiş. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                  cf. Ps 94(95),8ab

(Aleluia)  „Astăzi nu vă împietriţi inimile voastre, ci ascultaţi glasul Domnului!” (Aleluia)

EVANGHELIA

În ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,20-24
În acel timp, Isus a început să mustre cetăţile în care au avut loc cele mai multe minuni ale sale, pentru că nu s-au convertit: 21 „Vai ţie, Corazin, vai ţie, Betsaida! Căci, dacă s-ar fi făcut în Tir şi în Sidon minunile făcute în voi, de mult ar fi făcut pocăinţă în sac şi cenuşă. 22 De aceea, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi. 23 Şi tu, Cafarnaum, oare vei fi înălţat până la cer? Până în iad te vei prăbuşi! Căci, dacă minunile care au fost făcute în tine ar fi fost săvârşite în Sodoma, ea ar fi rămas până în ziua de astăzi. 24 De aceea vă spun: în ziua judecăţii va fi mai uşor pentru pământul Sodomei decât pentru tine”.

Cuvântul Domnului

Marţi din săptămâna a 15-a de peste an – 1

 

Mt 11,20-24

Textul evangheliei pe care îl vom auzi astăzi ne va prezenta un Isus mâniat și indignat. Această imagine nu este una atât de favorabilă însă astfel de imagini sunt necesare pentru o mai larga perspectivă a seriozității și a urgentării predicii sale asupra împărăției lui Dumnezeu.

Isus este supărat din cauza indiferenței a indeciziei și a lipsei de pocăință. În ciuda faptelor mărețe și a miracolelor pe care le-a înfăptuit la Betsaida și la Corazin, nici una din aceste fapte nu au provocat convertirea, pocăința și schimbarea vieții vrunuia dintre ei.

Frica de iad, păcatul, pedeapsa, judecata, focul, condamnarea și chinul sunt cuvinte de valoare în Biblie. De fapt, aceste cuvinte sunt importante în orice religie. Ele sunt

Imagini pentru jesus bethsaida

importante în ceea ce privește credința, în angajamentul și în alegerea pe care cineva o face în relație cu Dumnezeu. Cartea Înțelepciunii spune la un moment dat că În toate cuvintele tale, amintește-ți de cele din urmă ale tale și nu vei păcătui în veci.

Există ceva ce e mult mai important decât mânia și păcatul, ceva ce e mult mai important decât mustrarea pe care o face Isus. Dincolo de mânie de ne-convertirea cetăților Betsaida și Corazin există o invitație la iubirea lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu este ceva mult mai mare decât păcatul. Iertarea lui Dumnezeu este infinită. Întotdeauna oferă oportunitate de schimbare și de reînnoire proprie. Nu există cazuri fără speranță cu Dumnezeu. Când devenim nervoși pe starea noastră de păcat și prindem o frică față de Iad atunci ne dăm seama că ne întoarcem spre Dumnezeu care ne primește cu iubire, cu blândețe și iertare.