marti, 27 octombrie 2020

Marţi din săptămâna a 30-a de peste an

Sf. Evarist, pp. m.

Culoare:    verde
Psaltire
:    II

Liturghie la alegere,
prefaţă comună

Ef 5,21-33
Ps 127
Lc 13,18-21

LECTURA I

Misterul acesta este mare: eu o spun cu privire la Cristos şi la Biserică.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 5,21-33
Fraţilor, fiţi supuşi unii altora în frica lui Cristos! Femeile să se supună bărbaţilor lor ca Domnului, 23 pentru că bărbatul este capul femeii aşa cum şi Cristos este capul Bisericii, trupul său, al cărui mântuitor şi este! 24 Şi cum Biserica se supune lui Cristos, tot aşa şi femeile să fie supuse bărbaţilor lor în toate! 25 Bărbaţilor, iubiţi-vă soţiile aşa cum Cristos a iubit Biserica şi s-a dat pe sine pentru ea 26 pentru a o sfinţi, purificând-o prin baia apei în cuvânt, 27 ca să şi-o prezinte sieşi ca o Biserică glorioasă, fără să aibă vreo pată sau rid sau ceva asemănător, ci să fie sfântă şi neprihănită! 28 Tot aşa şi bărbaţii au datoria să-şi iubească soţiile ca pe trupul propriu. Cine îşi iubeşte soţia se iubeşte pe sine. 29 Căci nimeni nu şi-a urât vreodată propriul trup, dimpotrivă, îl hrăneşte şi îl îngrijeşte aşa cum face Cristos pentru Biserică. 30 Căci toţi suntem membre ale trupului său. 31 De aceea îşi va lăsa omul tatăl şi mama şi se va uni cu soţia sa şi cei doi vor fi un singur trup. 32 Misterul acesta este mare: eu o spun cu privire la Cristos şi la Biserică, 33 dar şi cu privire la voi: fiecare în parte să-şi iubească soţia ca pe sine însuşi, iar soţia să aibă respect faţă de bărbat!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 127(128),1-2.3.4-5 (R.: 1a)
R.: Fericiţi sunt toţi aceia care se tem de Domnul.

1 Fericiţi toţi cei care se tem de Domnul
şi umblă pe căile sale!
2 Atunci te vei hrăni din munca mâinilor tale;
vei fi fericit şi toate îţi vor merge bine. R.

3 Soţia ta va fi ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale;
copiii tăi vor fi ca vlăstarele măslinului
împrejurul mesei tale. R.

4 Iată, aşa va fi binecuvântat omul
care se teme de Domnul!
5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion,
ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE      cf. Mt 11,25

(Aleluia)  Te preamăresc, Tată, Domn al cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei (Aleluia)

EVANGHELIA

Grăuntele creşte şi devine copac.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 13,18-21
În acel timp, Isus a spus: „Cu ce este asemănătoare împărăţia lui Dumnezeu şi cu ce o voi compara? 19 Este asemănătoare cu un grăunte de muştar pe care un om, luându-l, îl seamănă în grădina lui; acesta creşte şi devine copac, iar păsările cerului îşi fac cuiburi între ramurile lui”. 20 Şi a mai spus: „Cu ce voi asemăna împărăţia lui Dumnezeu? 21 Este asemenea cu

Cuvântul Domnului

Marţi din săptămâna a 30-a de peste an – 3

Lc 13,18-21

Parabola seminței de muștar și a plămădii

A existat la un moment dat un bărbat care visa că a intrat într-un magazin în care îngeri stăteau în spatele tejghelei. S-a apropiat de ei și l-a întrebat pe unul dintre ei, Ce vindeți în acest magazin. Orice, doar să spui, a răspuns îngerul.

Așa că bărbatul a început să spună, aș dori să comand următoarele, un guvern bun, sfârșitul tuturor războaielor din lume, un trai mai bun pentru țările sărace din lume, înlăturarea tuturor conflictelor dintre oameni.

Când a ajuns la acest punct îngerul l-a întrerupt și i-a spus, Scuzați-mă domnule, nu m-ai înțeles corect. Noi nu vindem roade și produse finite în acest magazin. Noi vindem doar semințe.

În textul evangheliei de astăzi, l-am auzit pe Isus vorbindu-ne despre parabola grăuntelui de muștar și despre cea a plămădii. Întrebarea lui Isus e, Cu se aseamănă împărăția lui Dumnezeu? Este asemenea grăuntelui de muștar pe care o persoană îl ia și îl plantează în grădină. Sămânța de muștar, despre care vorbește parabola, este ultima dintre semințe și totuși când crește devine la fel de mare precum copacii, încât păsările cerului își fac cuiburi în el. Dacă stăm să îl ascultăm cu atenție pe Isus, vom observa că grădina descrisă de el este un pic în afara tiparului. Iar asta fiindcă în viziunea ebraică a lumii, ordinea era identificată cu sfințenia și dezordinea cu necurăția. Existau reguli foarte stricte în ceea ce privea ceea ce se putea planta într-o grădină. Legea rabinică cuprindea o lege anume care interzicea plantarea mai multor tipuri de plante într-o singură grădină. O sămânță de muștar era interzisă în grădină fiindcă se răspândea cu repeziciune dar mai ales fiindcă avea tendința de a sufoca restul plantelor. Prin faptul că ascultători lui Isus au auzit că acest om plantase o sămânță de muștar în grădina sa, ei au fost alertați de faptul că acest om făcuse de fapt un lucru ilegal. O imagine necurată astfel devine punctul de pornire pentru viziunea lui Isus a împărăției lui Dumnezeu din această parabolă.

John Dominic Crossan, un exeget biblic, a scos în evidență faptul că în climatul meditareean, precum era cel din Galileea, muștarul negru este o sămânță ușor de mânuit. Analogia ar putea fi aceea că Împărăția lui Dumnezeu este omniprezentă și persistentă în prezența noastră în aici și acum. Iar prin această parabolă el dorește să ne spună că Împărăția lui Dumnezeu nu este un produs finit. Această împărăție începe de la viețile dedicate ale unor bărbați și femei. Ea are începuturi mici precum sămânța de muștar ce trebuie să fie îngropată în pământ sau cu plămada ce trebuie să se piardă pe sine însăși în făină.

Cu se aseamănă împărăția lui Dumnezeu? întrebase Isus. Împărăția lui Dumnezeu se manifestă în viața noastră de zi cu zi dar mai ales în modul în care trăim. Putem noi să îl acceptăm pe Dumnezeul vieții noastre zilnice? Dacă putem, atunci ne vom putea bucura de împărăție, aici și acum, fără a aștepta ca cineva să vină și să ne elibereze de dificultățile noastre. Amin