miercuri, 2 decembrie 2020

Miercuri din săptămâna 1 din Advent

Ss. Bibiana, m.; Silveriu, pp. m.; Habacuc, profet

Culoare:    violet
Psaltire
:    I

Liturghie la alegere,
prefaţă pentru Advent I

Is 25,6-10a
Ps 22
Mt 15,29-37

LECTURA I

Domnul cheamă la ospăţul său şi şterge lacrimile de pe feţele tuturor.

Citire din cartea profetului Isaia 25,6-10a
În ziua aceea, Domnul Sabaot va face un ospăţ pentru toate popoarele pe muntele acesta, un ospăţ cu mâncăruri grase şi cu băuturi alese, cu mâncăruri pline de măduvă şi cu băuturi alese şi rafinate. 7 Pe muntele acesta, va înlătura vălul pus pe faţa tuturor popoarelor şi acoperitoarea care acoperea toate neamurile. 8 Va înlătura moartea pentru totdeauna. Domnul Dumnezeu va şterge lacrimile de pe faţa tuturor şi va îndepărta ruşinea poporului său de pe tot pământul, căci Domnul a vorbit. 9 În ziua aceea se va spune: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care am sperat că ne va mântui, acesta este Domnul în care ne-am pus speranţa: să ne bucurăm şi să ne veselim de mântuirea lui!” 10a Căci mâna Domnului se va odihni pe muntele acesta.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R.: 6cd)
R.: Voi locui în casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic;
2 el mă paşte pe păşuni verzi, mă conduce la ape de odihnă,
3a îmi înviorează sufletul. R.

3b
 Mă călăuzeşte pe cărări drepte de dragul numelui său.
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,
nu mă tem de niciun rău, căci tu eşti cu mine,
toiagul şi nuiaua ta mă mângâie. R.

5 Tu pregăteşti masă pentru mine în faţa asupritorilor mei,
îmi ungi capul cu untdelemn
şi paharul meu e plin de se revarsă. R.

6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi
în toate zilele vieţii mele
şi voi locui în casa Domnului
până la sfârşitul zilelor mele. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                    

(Aleluia) Iată, Domnul vine ca să mântuiască poporul său; fericiţi cei pregătiţi să iasă în întâmpinarea lui. (Aleluia)

EVANGHELIA

Isus vindecă mulţi bolnavi şi înmulţeşte pâinile.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 15,29-37
În acel timp, Isus, plecând de acolo, a venit de-a lungul Mării Galileii şi, urcând pe munte, s-a aşezat acolo. 30 Veneau la el mari mulţimi având cu ele şchiopi, orbi, invalizi, muţi şi mulţi alţii pe care îi puneau la picioarele lui, iar el i-a vindecat, 31 aşa încât uimea mulţimea care vedea muţii vorbind, invalizii sănătoşi, şchiopii mergând şi orbii văzând. Şi îl glorificau pe Dumnezeul lui Israel. 32 Chemându-i pe discipolii săi, Isus le-a zis: „Mi-e milă de mulţime, pentru că stau cu mine deja de trei zile şi nu au ce să mănânce. Şi nu vreau să-i trimit flămânzi, ca nu cumva să leşine pe drum”. 33 Discipolii i-au spus: „De unde să luăm în pustiu atâtea pâini încât să hrănim o mulţime atât de mare?” 34 Dar Isus le-a zis: „Câte pâini aveţi?” Ei au răspuns: „Şapte şi câţiva peştişori”. 35 Atunci a poruncit mulţimii să se aşeze pe pământ. 36 A luat cele şapte pâini şi peştii şi, după ce a mulţumit, le-a frânt şi le-a dat discipolilor, iar discipolii, mulţimilor. 37 Au mâncat toţi şi s-au săturat, iar din ceea ce a prisosit din bucăţi au strâns şapte coşuri pline.

Cuvântul Domnului

Miercuri din săptămâna 1 din Advent – 4

Mt 15,29-37

Vindecarea multor oameni

În ultimi ani dar mai ales în momentul prezent, atât la noi în România dar și în țările foarte dezvoltate, se pregătește și sunt pregătite mâncăruri nenumărate și foarte alese, atât la casele oamenilor când diverse celebrări sau sărbători ori festivități au loc sau pur și simplu la restaurante sau la fast-food-urile din mall. Iar toate aceste locuri sunt mai mereu cu oameni care se bucură de masa și de mâncarea lor. Ne întreținem vizitatori cu mâncare. Sărbătorile noastre parcă nu au farmec și parcă nu e sărbătoare fără mâncare.

Mâncarea este importantă fiindcă fără mâncare murim. Dumnezeu ne-a creat ca ființe organice care au nevoie să consume mâncare pentru a putea continua să trăiască. Acesta este motivul pentru care o parte din creație constă în mâncarea de care avem nevoie pentru existența noastră de zi cu zi. Însă apare întrebarea, de ce totuși sunt atât de mulți oameni care mor zi de zi de foame? De exemplu, un raport american de știri internaționale, a publicat o statistică prin care spunea că în anul 1991 sunt mulți oameni care continuă să fie înfometați, precum, în Etiopia 20%, Suda 20%, Mozambique 30-40% și totuși în America și Europa persoanele adulte care sunt în momentul prezent la diete e de 19%. Răspunsul la această întrebare e simplu, lăcomia. Planeta noastră pământ poate produce destulă mâncare pentru a hrăni întreaga ființă umană de pe ea. Însă oameni care produc mâncarea sunt prea lacomi să o și împărtășească cu cei săraci.

În textul evangheliei de astăzi, am văzut cum datorită faptului că Isus a fost mișcat de milă, i-a hrănit pe oameni mai întâi cu hrană fizică, materială înainte de a-i lăsa să plece. Așa că au stat și au mâncat împreună.

Mesele împreună sunt un element important în construirea și întărirea legăturilor unei familii. Conform unui autor pe nume Janet Peterson, în cartea ei intitulată Remedii pentru sindromul „Eu nu gătesc”, spunea că Mesele luate împreună în mod regulat ne oferă mai mult decât o nutriție bună, ea permite membrilor familiei să își împărtășească zilele lor unul cu altul, să se relaxeze, să râdă, să discute probleme sociale și să întărească relațiile familiei. Nu e de mirare de ce Isus a mâncat împreună cu discipoli lui, cu vameși și păcătoși iar asta pentru toate aceste beneficii care vin odată cu ele. Conform unui alt autor pe nume Carolyn Campbell, mesele luate împreună creează:

  1. Legături familiale. Consumarea unei cine familiale împreună creează un mediu propice pentru conversațiile în familie.
  2. Mesele acasă economisesc bani. Restaurantele sunt afaceri de făcut bani. Dacă ei nu ar lua bani atunci nu ar mai putea supraviețui în domeniu.
  3. Mesele gătite acasă sunt mai sănătoase. Mâncarea pregătită comercial este cunoscută pentru că e foarte bogate în zahăr, grăsimi și colesterol, cu toate că unele restaurante nu afișează lista acestora în meniuri. Însă mâncarea gătită acasă permite familiei să aleagă ingrediente sănătoase, și mâncăruri care să se potrivească cu propriile lor nevoii și gusturi nutriționale.
  4. Mâncarea acasă promovează atât învățarea cât și stilul de viață sănătos. Copii preșcolari care mănâncă cu familiile lor au abilități de comunicare mai bune, conform Clinicii Rockford. Mesele luate împreună ca și familie pot învăța membri ei să dobândească abilități comunicaționale mai bune precum ascultatul cu răbdare și exprimarea părerii persoanei întră-o manieră plină de respect.
  5. Mesele luate împreună îi ajută pe copii să aprecieze tradiția familiei. Mâncarea servită pe masa familiei ajută la modelarea și la întărirea semnificației moștenirii noastre culturale.

Un lucru e clar că Dumnezeu ne hrănește din punct de vedere material însă Dumnezeu ne-a pregătit un banchet al vieții veșnice, mai ales atunci când continuă să ne hrănească cu iubirea și fericirea sa. Așa că ce e mai bun de acum are să vină. Amin