sâmbătă, 26 decembrie 2020

† SF. ŞTEFAN, primul martir

A 2-a zi din octava Crăciunului (26 decembrie)

Culoare:    roșu
Psaltire
:    P

Liturghie proprie, Credo,
 prefață pentru Crăciun (I, II sau III)

Fap 6,8-10;7,54-59
Ps 30
Mt 10,17-22

LECTURA I

Iată! Văd cerurile deschise.

Citire din Faptele Apostolilor 6,8-10; 7,54-59
În zilele acelea, Ştefan, plin de har şi de putere, săvârşea minuni şi semne mari în popor. 9 Dar s-au ridicat unii din sinagoga numită a liberţilor, a cirenenilor, a alexandrinilor şi a celor din Cilicia şi Asia, ca să discute cu Ştefan, 10 însă nu puteau să se opună înţelepciunii şi duhului cu care vorbea. 7,54 Când au auzit ei acestea, fremătau de furie în inima lor şi scrâşneau din dinţi împotriva lui. 55 Dar el, plin de Duh Sfânt, cu ochii îndreptaţi spre cer, a văzut gloria lui Dumnezeu şi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu 56 şi a zis: „Iată! Văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând la dreapta lui Dumnezeu!” 57 Atunci ei, strigând cu glas puternic, şi-au astupat urechile şi s-au năpustit împreună asupra lui 58 şi, scoţându-l afară din cetate, aruncau cu pietre asupra lui. Martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. 59 Şi, în timp ce îl loveau cu pietre, Ştefan a strigat, zicând: „Doamne Isuse, primeşte sufletul meu!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 30(31),3cd-4.6 şi 8ab.16bc-17 (R.: 6a)
R.: În mâinile tale, Doamne, îmi încredinţez sufletul.

3cd Fii pentru mine o stâncă de scăpare,
o cetate întărită, ca să mă mântuieşti!
4 Tu eşti stânca mea, cetatea mea,
pentru numele tău, condu-mă şi călăuzeşte-mă! R.

6 În mâinile tale îmi încredinţez duhul,
tu mă vei mântui, Doamne Dumnezeule adevărat.
8ab Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea ta,
căci ai privit la umilinţa mea. R.

16bc Scapă-mă din mâna duşmanilor mei
şi de cei care mă urmăresc!
17 Fă să strălucească faţa ta peste slujitorul tău,
mântuieşte-mă în îndurarea ta! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE        Ps 117(118),26a.27a

(Aleluia) Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului! Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. (Aleluia)

EVANGHELIA

Nu sunteţi voi cei care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,17-22
În acel timp, Isus i-a trimis pe cei doisprezece, poruncindu-le: „Fiţi atenţi la oameni, pentru că vă vor da pe mâna sinedriilor şi vă vor biciui în sinagogile lor! 18 Şi veţi fi duşi, din cauza mea, înaintea guvernanţilor şi a regilor ca mărturie înaintea lor şi a păgânilor. 19 Când veţi fi daţi pe mâna lor, nu vă preocupaţi cum sau ce veţi vorbi, căci vi se va da în ceasul acela ce să vorbiţi, 20 pentru că nu sunteţi voi cei care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este cel care vorbeşte în voi! 21 Frate pe frate va da la moarte şi tată pe fiu. Copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor ucide. 22 Şi veţi fi urâţi de toţi din cauza numelui meu. Însă cine va rămâne statornic până la sfârşit, acela va fi mântuit”.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR

Fraților preaiubiți, odată cu comemorarea sfântului Ștefan, primul martir creștin, noi continuăm să ne bucurăm de darul lui Isus Cristos, a cărui naștere promite viața veșnică pentru toți cei care îi sunt credincioși. Să spunem împreună:

R. Doamne, fi locul nostru de refugiu!

  • Ne rugăm ca curajul sfântului Ștefan să îl inspire, pe sfântul nostru părinte papa, pe episcopi, preoți și diaconi, în a fi mai dedicați evangheliei și să fie pregătiți și dispuși să își ofere viața proprie pentru ea. R.
  • Ne rugăm ca oficialitățile publice care sunt de acord sau comit diverse fărădelegi, să se căiască de faptele lor, să se convertească la iubirea lui Cristos, asemenea sfântul apostol Paul care a consimțit uciderea sfântului Ștefan. R.
  • Ne rugăm ca ura și violența din lume să piară înaintea luminii pruncului Cristos nou-născut. R.
  • Ne rugăm ca cei care au pierdut membri ai familiei lor din cauza acestei pandemii mondiale, să primească ajutorul și susținerea de care au nevoie de la cei din jurul lor. R.
  • Ne rugăm pentru ca noi toți să iertăm și să ne rugăm pentru cei care ne-au rănit sau trădat prin inspirația sfântului Ștefan. R.

Dumnezeu Preaiubitor, Cuvântul tău veșnic s-a născut pe pământ ca sfântul Ștefan să se poată naște pentru cer. Te rugăm să ne ajuți ca ochii noștri să rămână mereu ațintiți asupra lucrurilor de sus pentru ca porțile paradisului să se deschidă și pentru noi. Prin Cristos Domnul nostru. Amin

FOAIA DUMINICALĂ

26 decembrie – Sfântul Ștefan, primul martir – 4

Fap 6,8-10;7,54-59
Mt 10,17-22

Trăind Calvarul cu încetinitorul

Un teolog care nu știu cât de cunoscut este la noi, pe nume Deitrich Bonhoeffer, a spus la un moment dat că Harul este gratis însă nu ieftin. Această afirmație răsună cu un cântec al unui grup internațional de cântece pe nume Up with people care cântau un cântec intitulat Libertatea nu este gratis.

 Aceste două fraze pe care le-am spus deja par să se potrivească cu sărbătoarea de astăzi a sfântului Ștefan, a primului martir care a murit pentru credința sa în Isus. Poate că suntem surprinși și nedumeriți de ce Biserica în înțelepciunea ei a plasat acest tragic eveniment atât de aproape nașterea plină de bucurie a mântuitorului.

Motivul este faptul că noi nu avem cum să separăm ieslea de cruce, pânza de înfășat de hainele de înmormântare, pe pruncul Cristos de Mântuitor, credința de iubire. Aceasta este și o caracteristică a unei picturi a Nașterii Domnului, pictată de Seig Koder, care a plasat trei cruci ce ies din iesle, și la baza căreia stă scris inițialele INRI. Nu doar atât, Iosif care e în partea de jos nu privește nici la Maria și nici la Isus, ci pare să fie concentrat asupra crucilor de deasupra capului având pe fața sa o expresie de frică. E ca și cum în mijlocul bucuriei nașterii sale el prevede locul unde va sfârși acest copil-Cristos.

Astfel, unul din mesajele sărbătorii de astăzi este acela de a ne încrede în Isus, de a renunța la fricile noastre, și de a fi gata să ne alăturăm suferințelor sale pentru mântuirea lumii.

Isus este destul de clar în avertismentul pe care la dat discipolilor săi, că ei vor fi torturați de către evrei, urâți din cauza numelui său și persecutați. Însă Isus îi și asigură de faptul că ei vor fi înzestrați de Duhul Sfânt care va vorbi în numele lor și le va da puterea de a îndura totul până la sfârșit.

Putem vedea aceste cuvinte cum au fost trăite pe deplin în martiriul lui Ștefan. Cu siguranță, el a fost plin de har, cu putere și înțelepciunea Duhului Sfânt. El a fost înzestrat cu o viziune a raiului, văzându-l pe Isus și gloria lui Dumnezeu, care l-au ajutat să îndure totul până la sfârșit, iertându-i pe dușmani lui și rugându-se pentru ca sufletul lui să fie primit de învățătorul lui preaiubit.

Cu toți avem tendința de a romantiza și de a face să pară curate scripturile. Scena nașterii este mult mai murdară și mai mirositoare decât o reprezentăm noi. Crăciunul nu este doar ziua unui copil.

Semnificația lui Dumnezeu în mijlocul nostru este pe tot parcursul vieții. A sta alături de Isus nu e un lucru ușor.

Suntem cu toți chemați să trăim martiriul cu încetinitorul. Asemenea sfântului Ștefan și noi va trebui să facem din iubire și iertare modul nostru principal de a fi.

Această lectură de astăzi luată din cartea Faptele Apostolilor ne dă o sclipire a bisericii primare de după Rusalii, precum și conflictul imediat cu oficialitățile iudaice. Acestea sunt cuvintele lui Ștefan așa cum ne sunt prezentate de Luca în Faptele Apostolilor, Încăpățânați, cu inimile și urechile păgâne, voi vă împotriviți întotdeauna Duhului Sfânt. Așa au fost părinții voștri, așa sunteți și voi! Pe care dintre profeți nu i-au persecutat părinții voștri? Ei i-au ucis pe cei care vesteau dinainte despre venirea Celui Drept, pe care voi, acum, l-ați trădat și l-ați ucis. Voi ați primit Legea prin slujirea îngerilor și nu ați ținut-o (Fap 7, 51-53). Nu e de mirare că evrei erau atât de supărați pe Ștefan. Exact contrar acestei griji exterioare excesive pentru forma religiei, Ștefan a făcut exact asemenea lui Isus și i-a iertat pe cei care îl omorau.

Mesajul de astăzi este acela că chiar dacă noi celebrăm nașterea lui Cristos cu bucurie, noi va trebui să fim mereu pregătiți să credem în misiunea și mesajul lui, de a ne încrede în el indiferent de ce ne apare în cale, și de a trăi viețile de iubire și iertare după cum a făcut atât Isus cât și Ștefan, chiar până în momentul martiriului.

Sunt unii care susțin că sunt mai mulți martiri creștini în ani recenți decât au fost până acum în toată istoria Bisericii. În orientul mijlociu, mii de oameni fug, și devin refugiați, ba chiar sunt uciși pentru credința lor. Chiar dacă aceasta nu ni se va întâmpla nouă, noi va trebui să fim gata să trăim calvarul cu încetinitorul, de a ne da viețile în act de iubire, slujire și iertare zi de zi, de a deveni Cristos pentru alți.

În acest proces, în permiterea suferințelor noastre să ne facă mai buni, și nu mai amari, noi vom descoperi faptul că Dumnezeu va întoarce toate lucrurile înspre bine pentru cei care îl iubesc și se încred în el.

Un astfel de exemplu, e cel al unor nepoți care și-au întărit legăturile și au ajuns să se iubească unul pe altul mult mai profund din cauza faptului că bunicul lor murea încetul cu încetul de cancer, pe durata a patru ani de zile. Boala sa i-a adus pe copii împreună mai des decât ar fi făcut-o în rest, iar nepoții lui au ajuns să se cunoască unul pe altul într-un mod în care nu ar fi făcut-o altfel. Acum, chiar dacă bunicul lor a trecut la Domnul, el tot continuă să trăiască în iubirea sa unul pentru altul.

Euharistia pe care o celebrăm acum este o împărtășire în viața, moartea și duhul primului martir, al lui Isus însuși. Noi suntem hrăniți de cuvântul său și primim Trupul și Sângele său, dar mai ales suntem întăriți în a-l urma mult mai îndeaproape pe Isus.

De aceea, inspirați de sfântul Ștefan, să dorim tot mai tare să trăim martiriul cu încetinitorul, trăind în Duhul iubirii și al iertării. Amin