sâmbătă, 5 decembrie 2020

Sâmbătă din săptămâna 1 din Advent

Sf. Sava, abate

Culoare:    violet
Psaltire
:    I

Liturghie la alegere,
prefaţă pentru Advent I

Is 30,19-21.23-26
Ps 146
Mt 9,35-10,1.6-8

LECTURA I

El se va îndura de tine când vei striga.

Citire din cartea profetului Isaia 30,19-21.23-26
Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: „Da, poporul va locui în Sion, în Ierusalim. Tu nu vei mai plânge. Domnul va fi îndurător la glasul strigătului tău: când te va auzi, îţi va răspunde. 20 Domnul vă va da pâinea strâmtorării şi apa necazului. Cei care te învaţă nu se vor mai ascunde şi ochii tăi îi vor putea vedea pe cei care te învaţă. 21 Urechile tale vor auzi în urma ta cuvântul: «Acesta este drumul: mergi pe el!», când vei merge la dreapta sau când vei merge la stânga. 23 Va da ploaie pentru sămânţa pe care ai semănat-o în pământ şi hrana, rodul pământului, va fi îmbelşugată. În ziua aceea, turmele tale vor paşte pe o păşune întinsă. 24 Boii şi măgarii care lucrează pământul vor mânca nutreţ sărat, vânturat cu lopata şi cu vânturătoarea. 25 Pe orice munte înalt şi pe orice deal înălţat vor fi izvoare şi râuri de apă în ziua măcelului celui mare, când vor cădea turnurile. 26 Lumina lunii va fi ca lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi de şapte ori mai puternică – ca lumina a şapte zile – în ziua când Domnul va reface ruptura poporului său şi va vindeca rana loviturii sale”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 146-147(147),1-2.3-4.5-6 (R.: Is 30,18d)
R.: Fericiţi sunt toţi cei care îl aşteaptă pe Domnul!

1 Lăudaţi-l pe Domnul,
pentru că bine este să-i cântăm psalmi Dumnezeului nostru;
pentru că plăcut este să-l lăudăm pe el!
2 Domnul reclădeşte Ierusalimul,
îi adună pe cei alungaţi ai lui Israel. R.

3 El îi vindecă pe cei cu inima zdrobită
şi leagă rănile lor.
4 El socoteşte numărul stelelor
şi le cheamă pe nume pe toate. R.

5 Mare este Domnul nostru şi atotputernic,
priceperea lui nu are margini.
6 Domnul îi sprijină pe cei sărmani
şi îi doboară la pământ pe nelegiuiţi. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                  Is 33,22  

(Aleluia) Domnul este judecătorul nostru, Domnul este legiuitorul nostru, Domnul este regele nostru: el ne va mântui.  (Aleluia)

EVANGHELIA

Văzând mulţimile, i s-a făcut milă de ele.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,35-10,1.6-8
În acel timp, Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, predicând evanghelia împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice neputinţă. 36 Văzând mulţimile, i s-a făcut milă de ele, căci erau istovite şi părăsite ca nişte oi care nu au păstor. 37 Atunci le-a spus discipolilor săi: „Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini. 38 Rugaţi-l deci pe Domnul secerişului să trimită lucrători la secerişul lui!” 10,1 Chemându-i pe cei doisprezece discipoli ai săi, le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le alunge şi să vindece orice boală şi orice neputinţă. 6 Şi le-a spus: „Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel! 7 Mergând, predicaţi, spunând: «S-a apropiat împărăţia cerurilor». 8 Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţaţi-i pe cei leproşi, alungaţi-i pe diavoli! În dar aţi primit, în dar să daţi”.

Cuvântul Domnului

Sâmbătă din săptămâna 1 din Advent – 2

Mt 9,35-10,1.6-8

Trimiterea celor doisprezece

Îmi amintesc că pe când eram proaspăt sfințit preot, con-celebrasem la  o sfântă Liturghie de primă sfântă Împărtășanie a unui grup de copii alături de care se aflau și părinți lor. După sfânta Liturghie, unul din părinți, care era și doctor a venit la mine și mi-a spus, Părinte, de fapt Dumnezeu e cel care vindecă bolnavi iar doctori percep taxele.

Ce ar fi dacă Dumnezeu ne-ar taxa pentru toate binecuvântările și harurile pe care le primim de la el zi de zi? De exemplu, soarele de care ne bucurăm zi de zi, ploaia, apa, mâncarea, viața noastră, marea ba chiar și aerul pe care îl respirăm. Dacă s-ar întâmpla una ca asta sunt sigur că Dumnezeu ar deveni cel mai bogat om din lume. Însă acesta nu e acel tip de Dumnezeu pe care noi îl cunoaștem încă de la crearea lumii. Acesta nu e acel tip de Isus Dumnezeu care ne-a predicat nouă și care dorește să fim alături de el cu toți. Dumnezeu pe care îl cunoaștem cu toți e unul iubitor și generos. El nu are nevoie de toate aceste lucruri materiale și bani. Iar asta fiindcă el ne-a creat pe noi toți și toate din nimic.

Isus în evanghelia de astăzi vrea să ne învețe un lucru care sună cam așa: În dar aţi primit, în dar să daţi. Isus ne dă aceste învățături fiindcă el însuși vindecă oameni bolnavi, îi face pe cei orbi să vadă, alungă demoni, îi hrănește pe cei înfometați, îi învie pe cei morți, îi curăță pe leproși, și multe altele fără a cere plată sau oricare alt fel de răsplată.

Însăși natura lui Dumnezeu este aceea de a da. Dumnezeu este un dăruitor. Datorită faptului că este un dăruitor noi am primit tot ceea ce avem acum, precum: creația, răscumpărarea și sfințenia. Și totuși prin faptul că noi primim atâtea de la el, suntem chemați să intrăm în logica divină de a dărui. Păcatul nu este nimic altceva decât a primi și de a nu dărui nimic. Păcatul și păcătoși sunt adunători. Adunători și dăruitori nu pot fi amestecați. De aceea va trebui să fim și noi dăruitori pentru ca Dumnezeu să fie în noi și noi în Dumnezeu. În dar aţi primit, în dar să daţi.

Cu alte cuvinte Isus le-a spus discipolilor lui să ducă opera pe care a început-o mai departe, aceea de a transmite cuvintele lui Dumnezeu despre împărăție și de a duce puterea sa vindecătoare celor suferinzi și oprimați. Asta e ceea ce au primit ei de la Isus, și ceea ce trebui să transmită mai departe, altora fără a cere remunerație. Ei trebuie să arate prin atitudinea lor că primul lucru pe care îi interesează este Dumnezeu și nu câștigurile materiale. Cuvintele lui Isus sunt la fel de adevărate și astăzi, că împărăția se află la îndemână. Nu avem cum să cumpărăm cerul, însă cei care cunosc iubirea și milostivirea lui Isus deja dețin cerul în inimile lor. Domnul aduce împărăția sa celor care îl primesc cu credință și ascultare. Când se va întoarce Domnul în gloria lui va restaura pe deplin împărăția sa de dreptate și pace fără de sfârșit.

În încheiere vă invit să reflectăm la ceea ce ne învață Catehismul Bisericii Catolice la numărul 1816, că Ucenicul lui Cristos nu trebuie numai să păstreze credința și să o trăiască, ci să o și profeseze, să-i dea mărturie cu îndrăzneală și să o răspândească: Credința este un dar gratuit de la Dumnezeu, care trebuie să fie împărtășit și înmulțit. Atât de multe suflete sunt în căutare și tot nu l-au găsit pe Cristos. De ce? Fiindcă ei trebuie să vadă credința trăită. Suntem chemați să fim martori vii ai credinței.

Așa că întrebarea e, privim cu vigilență ca împărăția lui Dumnezeu să vină în toată plinătatea ei? Amin