Adorație – Pentru persoane cu handicap

 

 

Cântec: Ce plăcut e (141)

 

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin

Cred în Dumnezeu…

Tatăl nostru…, 3 Bucură-te, Marie…, Slavă Tatălui

Pe bobițele „Tatăl nostru” se spune:

– Părinte Veșnic, îţi oferim Trupul şi Sângele, Sufletul și Dumnezeirea Fiului

tău preaiubit, al Domnului nostru Isus Cristos,

– pentru iertarea păcatelor noastre şi ale lumii întregi.

Pe bobițele „Bucură-te, Maria” se spune:

– Prin patimile sale dureroase,

– ai milă de noi şi de întreaga lume.

La sfârșit se cântă de trei ori invocația:

– Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte:

– ai milă de noi şi de întreaga lume.

Rugăciune la Preasfântul Sacrament

Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeu ascuns în preasfântul Sacrament, noi credem şi mărturisim prezenţa ta în sfânta Taină a altarului. Tu însuţi ai spus: „Acesta este trupul meu”. De aceea te adorăm cu cel mai adânc respect, împreună cu îngerii şi sfinţii din cer. O, Doamne, întăreşte şi măreşte în noi credinţa şi iubirea faţă de acest Sacrament vrednic de adorare.

Te salutăm, trup preasfânt al Mântuitorului nostru, ostie curată şi vie, care s-a jertfit pe lemnul crucii, te adorăm în numele tuturor creaturilor. Te salutăm pe tine, Cuvânt veşnic al Tatălui, adevărata pâine cerească, hrana sufletelor, mângâierea inimilor noastre, jertfa cea sfântă, care a împăcat cerul cu pământul.

Te salutăm, ascunsă sub aceste specii, o dumnezeire şi natură omenească a lui Isus, vrednică de cea mai adâncă veneraţie. Te lăudăm şi te preamărim, pâine vie a sufletelor, darul cel mai preţios dăruit oamenilor de Dumnezeu. Tu eşti Sacramentul iubirii şi al milostivirii, prin care noi păcătoşii şi toţi păcătoşii putem primi haruri şi ne putem sfinţi.

Tu eşti adevărata arcă a Noului Testament, în care se păstrează mana cea vie sau pâinea cerească, tu eşti forţa celor slabi, vindecarea bolnavilor, mângâierea mâhniţilor. Preabunule Isuse, îţi mulţumim din toate puterile pentru iubirea cu care ai înfiinţat acest preasfânt Sacrament, spre bucuria cerului şi a pământului.

O, Isuse din preasfântul Sacrament, iubirea, bucuria şi speranţa noastră, mijlocitorul şi împăciuitorul nostru, împacă-ne cu Tatăl ceresc. Mielule nepătat al lui Dumnezeu, care ai fost jertfit pentru noi pe lemnul crucii, jertfeşte-te din nou Tatălui ceresc pentru păcatele noastre. Oferă-i toate virtuţile şi faptele de sfinţenie ale vieţii tale şi toată amărăciunea suferinţelor tale, pentru ca noi să fim iertaţi pe deplin şi să ducem o viaţă sfântă.

Voim să reparăm azi în public toate Împărtăşaniile sacrilege, toate batjocurile primite de tine în preasfântul Sacrament al altarului, toate actele nedemne îndreptate împotriva ta în sacramentul Euharistiei. Revarsă din tabernacol belşugul harurilor tale asupra întregii omeniri, asupra sfintei Biserici, mireasa ta, asupra conducătorilor bisericeşti şi lumeşti, fie-ţi milă de cei păcătoşi şi de toţi cei îndepărtaţi de tine şi atrage la altarul tău toate sufletele. Iar pe noi care suntem aici prezenţi, păstrează-ne cât mai aproape de tine, acum şi în veşnicie. Amin.

sau

Cunună de rugăciuni la preasfântul Sacrament

  1. Mă închin ţie, Părinte veşnic,şi îţi mulţumesc pentru iubirea nesfârşită cu care ai binevoit să trimiţi pe Fiul tău, unul născut, ca să răscumpere şi să se facă hrana sufletului nostru. Îţi ofer toate închinările şi mulţumirile pe care ţi le aduc îngerii şi sfinţii din cer şi sufletele drepţilor de pe pământ.

Te laud, te iubesc şi-ţi mulţumesc cu toată lauda, iubirea şi mulţumirea cu care te laudă, te iubeşte şi-ţi mulţumeşte însuşi Fiul tău în sacramentul Euharistiei şi te rog să faci ca şi el să fie cunoscut de toţi, iubit, cinstit şi primit cu vrednicie în acest sacrament dumnezeiesc.

Tatăl nostru… Bucură-te, Marie… Slavă Tatălui…

  1. Mă închin ţie, Fiule veşnic,şi îţi mulţumesc pentru iubirea nesfârşită cu care te-ai întrupat pentru mine, te-ai născut într-un grajd, ai crescut într-un atelier, ai suferit foame, sete, frig, necazuri, trudă, dispreţ, prigoniri, biciuiri, spini, cuie şi moartea pe lemnul crucii. Îţi mulţumesc împreună cu toată Biserica luptătoare şi cu cea biruitoare, pentru nemărginita ta iubire cu care ai orânduit preasfântul Sacrament, ca hrană a sufletului nostru.

Mă închin ţie, în toate ostiile consacrate din lume şi îţi mulţumesc în numele celor care nu te cunosc şi nu-ţi mulţumesc. Aş vrea să-mi pot da viaţa ca să fii cunoscut, iubit şi cinstit în acest Sacrament al iubirii şi pentru a împiedica necinstirile care se săvârşesc.

Te iubesc, o Isuse al meu, şi doresc să te iubesc şi să te primesc cu iubirea, curăţia şi simţămintele preasfintei tale Mame şi cu iubirea şi desăvârşirea preasfintei tale inimi. O, preaiubit mire al inimii mele, săvârşeşte acele lucrări pentru care tu vii în mine în sacramentul Euharistiei şi fă mai degrabă să mor decât să te primesc cu nevrednicie.

Tatăl nostru… Bucură-te, Marie… Slavă Tatălui…

  1. Mă închin ţie, Duhule veşnic,şi-ţi mulţumesc pentru iubirea nesfârşită, cu care ai săvârşit taina nespusă a Întrupării şi pentru acea dragoste nesfârşită cu care ai plăsmuit din sângele preacurat al preasfintei Fecioare Maria, trupul preasfânt al lui Isus, spre a-l da apoi în sacramentul Euharistiei drept hrană sufletului meu. Te rog să-mi luminezi mintea şi să curăţi inima mea şi a tuturor oamenilor, pentru a cunoaşte această mare binefacere a iubirii şi pentru a primi cu vrednicie preasfântul Sacrament.

Tatăl nostru… Bucură-te, Marie… Slavă Tatălui…

Cântec: Unde e iubire… (127)

În continuare, îl vom adora pe Isus din preasfântul Sacrament al altarului, în tăcere, adresându-i rugăciunile noastre personale (3-5 min.)

Toți sa adoram fierbinte

marea Taina din altar;

jertfa cea de dinainte

facă loc la noul Dar;

ce e peste simt si minte

sa ne dea-al credinței har.

Tatălui dați închinare,

cinste, lauda si cant;

Fiului, fără-ncetare,

slava-n cer si pe pământ;

pururi binecuvântare

fie Duhului preasfânt. Amin.

Tu le-ai dat lor pâine cereasca,

având in sine orice plăcere.

Sa ne rugam:

Dumnezeule, care ne-ai lăsat in acest Sfânt Sacrament minunat amintirea Patimilor Tale, fă-ne, te rugam, sa cinstim astfel sfântul mister al Trupului si Sângelui tău, încât sa simțim necontenit în noi roadele răscumpărării tale. Care viețuiești si domnești in vecii vecilor. Amin.

Binecuvântat sa fie Dumnezeu,

Binecuvântat sa fie Numele Sau cel Sfânt,

Binecuvântat sa fie Preasfânta Sa Inima,

Binecuvântat sa fie Sângele prețios al lui Isus,

Binecuvântat sa fie Isus in preasfântul Sacrament al altarului,

Binecuvântat sa fie Isus in cei mai Sărăci dintre Sărăci,

Binecuvântat sa fie Duhul Sau cel Sfânt,

Binecuvântata sa fie Preasfânta Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu,

Binecuvântata sa fie Neprihănită Zămislire,

Binecuvântata sa fie Înălțarea Sa glorioasa,

Binecuvântat sa fie Sfântul Iosif, Preacuratul Ei soț,

Binecuvântat sa fie Dumnezeu in îngerii si Sfinții Săi.

Fie ca Preasfânta Inima a lui Isus, prezenta in Preasfântul Sacrament al altarului sa fie adorată și iubita cu deosebita afecțiune, în orice moment, în toate Tabernacolele din lume, până la sfârșitul veacului. Amin.

Lăudați pe Domnul neamurilor,

Laudati-1 toate popoarelor.

Osana, osana, osana, osana

Fiului lui Dumnezeu.

Isuse din Sfântă Taina ești speranța mea

în a vieții lupta grea.

Isuse prin suferința tu ai învins,

și ne-ai deschis calea spre Paradis.

Slava Tatălui si Fiului si Sfântului Duh,

precum era la început și acum și pururea, și-n vecii vecilor. Amin.

Cu Pruncul Isus, să ne Binecuvânteze Fecioara de sus!

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://paxvobis.ro/wp-content/uploads/2021/11/header-nou-final.jpg);background-size: initial;background-position: center bottom;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 400px;}
//
Daca aveți vreo întrebare trimiteți-mi mesaj aici și va voi răspunde imediat!
Cu ce va pot ajuta?