Cateheză despre porunci – Porunca a 5-a a lui Dumnezeu (tineri)

Introducere

Inițial am dorit ca să parcurgem această poruncă a cincea a lui Dumnezeu pe parcursul a 2 sau trei întâlniri catehetice, însă am ales să cuprind totul într-una singură din cauza faptului că momentan noi vorbim pe scurt despre poruncile lui Dumnezeu ca ajutor și încurajare în ceea ce ține de scaunul de spovadă. Urmând ca în cazul în care una din teme vă interesează mai mult, să o discutăm separat într-una din catehezele viitoare.

Care este porunca a cincea a lui Dumnezeu?

Să nu ucizi!

Înainte de a trece mai departe va trebui să nu uităm niciodată că fiecare viață umană, încă din momentul conceperii ei până la moartea acesteia, este una sacră fiindcă persoana umană a fost creată spre binele ei propriu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu cel viu.

Cum putem trăi astfel?

Simplu, putem trăi această într-un mod pozitiv prin a căuta și respecta demnitatea fiecărei persoane umane în ciuda diferitelor considerații particulare precum vârsta, clasa socială și economică, sexul sau altele asemenea, dar mai ales de a le trata corespunzător demnității lor.

Care sunt păcatele contrare poruncii a cincea a lui Dumnezeu?

Porunca a cincea interzice:

 • Crima
 • Avortul
 • Genocidul
 • Scandalul
 • Sinuciderea
 • Eutanasia
 • Dar mai ales cooperarea la acestea

Un lucru e destul de clar, pe care îl putem vedea cu toți, că unele din aceste păcate sunt mai serioase și grave decât altele, fiecare din aceste acțiuni constituie o materie gravă, sau altfel spus, sunt păcate de moarte. Și le vom lua pe rând:

Începutul vieții

Care este momentul în care noi începem să existăm ca și persoane?

În momentul conceperii noastre. De aceea primul și cel mai grav păcat contrar poruncii a cincea a lui Dumnezeu e avortul

Ce este avortul?

Avortul este uciderea directă și deliberată, indiferent de mijlocul în care e săvârșit, a unei ființe umane aflată în faza inițială a existenței ei, ce se întinde de la concepere până la naștere.

De ținut minte!

Legat de acest păcat este pedeapsa cu excomunicarea!

Când începe viața?

Să fim clari și înțeleși odată pentru totdeauna, viața umană începe în momentul conceperii ei și nu în momentul nașterii. Adică, atât bărbatul cât și femeia au fiecare câte o jumătate diferită necesară conceperii unei ființe umane. Ei nu pot dezvolta de unii singuri ființa umană. Ei nu realizează de unii singuri propria creștere și dezvoltare. Ei nu sunt persoane sau membri ai speciei umane. Ei sunt doar părți, iar când se pun împreună, abia atunci devin o persoană umană.

Datorită faptului că embrionul care rezultă din unirea acelor două jumătăți este o persoană umană, ea trebuie tratată ca atare și încă din momentul conceperii lui trebuie apărat în toată integritatea lui, îngrijit, și vindecat asemenea oricărei alte ființe umane.

De ținut minte

Diagnosticările pre-natale sunt legitime din punct de vedere moral atâta timp cât procedura nu are scopul pe care îl susține în realitate.

Ce este această datorie de a apăra viața?

Fiecare ființă umană are obligația de a apăra viața fiecărei persoane în toate aspectele ei, indiferent de zonă, ca e politică, socială, personală sau interpersonală, prin alegeri personale, discuții și vot.

Respectul față de persoană – trup și suflet

Aici vom trece pe scurt, după cum am zis și la început prin mai multe aspecte, adică:

Trupul uman

Ce trebuie să ținem minte e faptul că trebuie să avem grijă mereu de propria noastră sănătate fizică și de cea a celorlalți însă mereu trebuie să evităm orice formă de exces, adică cultul trupului pe de o parte și excesul de mâncare, alcool, tutun și medicamente pe de altă parte.

Care sunt aceste excese?

Lăcomia

Adică consumarea de mâncare și de băutură în exces. Plăcerea de a mânca intră și ea la această lăcomie motiv și pentru care este un scop în sine. Important e să nu uităm că această lăcomie poate dăuna sănătății enorm de mult.

Bolile de mâncare sau consum

Printre aceste boli de consum se numără și anorexia și bulimia și altele asemenea. Acestea sunt dezordini și de obicei provin dintr-un concept scăzut de sine. Ea nu ține atât de mult de păcat ci mai mult de nevoia de a trata problema care se află la baza ei.

Dacă cumva vă aflați în aceste situații, nu vă fie frică sau rușine să cereți ajutor! Tu contezi și meriți. Toți contăm și merităm totul.

Spun-i unui prieten, chiar și cu riscul supărării sau enervării lui. Spuneți-i că și el sau ea contează și merită!

Drogurile și Alcoolul

De ținut minte mereu e faptul că DROGURILE MEREU SUNT UN PĂCAT GRAV ȘI DE MOARTE.

Alcoolul poate deveni păcat sau o stare de păcat dacă este consumat în exces. De aceea în momentul în care observăm că comportamentul nostru începe să fie afectat va trebui să și încetinim sau să ne mai oprim.

Atât drogurile cât și alcoolul sunt rele din cauza faptului că pierzi controlul propriei tale persoane precum și abilitatea de a face alegeri bune. Din această cauza au și loc, accidentele de mașină, violențele, abuzurile, păcatele sexuale, distrugerea reputației, scandalul și altele asemenea.

Știați că

Motivul existenței limitei legale a consumului de alcool se datorează dezvoltării creierului. Alcoolul distruge creierul omului dacă acesta nu e complet dezvoltat, dezvoltare care se încheie în jurul vârstei de 20 de ani.

Experimentele umane

Ce sunt experimentele umane și de ce intră la această poruncă?

Experimentele umane au loc în acele cazuri de dezvoltare a unui medicament, vaccin, cremă sau alte produse, pentru a se testa eficacitatea asupra persoanei umane căruia îi și sunt destinate. Ele țin de porunca a cincea fiindcă acțiunea lor are loc asupra trupului persoanei, motiv și pentru care cade sub incidența poruncii a cincea.

Aceste experimente umane sunt legitime din punct de vedere moral atâta timp cât ele au ca scop binele integral al persoanei și al societății, însă fără a i se disproporționa riscurile asupra vieții, asupra sănătății fizice și psihice a subiecților care trebuie informați cum se cuvine în prealabil și a cărui consimțământ trebuie primit.

Ura

În evanghelia după Matei la capitolul 5, versetele 21-22, îl putem auzi pe Isus spunând,  Ați auzit că s-a spus…Să nu ucizi…Însă eu vă spun, că oricine se mânie pe fratele său va fi condamnat la judecată.

Scandalul

Ce este scandalul?

Scandalul este o atitudine sau un comportament ce duce la actul de a face răul. Însuși Isus ne-a spus la un moment dat Dar oricine ar scandaliza pe unul dintre aceștia mai mici, care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să i se lege de gât o piatră de moară trasă de măgar și să fie aruncat în adâncul mării (Mt 18,6).

Auto-apărarea

Porunca a cincea a lui Dumnezeu nu elimină dreptul la auto-apărare fiindcă prin libera alegere de a-ți apăra legitim propria viața, persoana în cauza își respectă și exercită dreptul la viață și nu alege moartea sau uciderea.

Acest drept se aplică la viața propriei persoane și la viața celorlalți.

De fapt, auto-apărarea este o datorie morală pentru toți cei care sunt responsabili de viața celorlalți sau de binele comun, de exemplu, o mamă sau un tată, un polițist, un soldat și alți asemenea.

Pedeapsa capitală

Din fericire la noi în țară nu este cazul însă în alte părți da. De aceea trebuie să știți că statul are dreptul de a-i pedepsi pe criminali pentru a putea corecta greșelile, pentru a apăra ordinea publică dar mai ales de a proteja siguranța oamenilor.

Datorită demnității fiecărei persoane umane, pedeapsa cu moartea poate fi administrată doar în caz de absolută necesitate.

Sfântul papă Ioan Paul al II-lea spusese în această privință Datorită posibilităților pe care statele le au acum în prevenția eficientă a prevenirii crimelor, făcând din cel care a comis o greșeală incapabil de a mai face rău, caz în care execuția ofensorului este o necesitate absolută doar în cazuri rare, dacă nu chiar inexistente.

Războiul și Pacea

Pacea în această lume nu e doar o simplă absență a războiului sau o balanță a puterii dintre adversari ci este liniștea ordinii după cum spune sfântul Augustin, sau lucrarea dreptății după cum scria profetul Isaia, precum și un efect al carității.

Un alt aspect al păcii este pacea lui Cristos care este un dar spiritual distins ce duce la pacea pământească.

Războiul drept

Războiul drept sau justificat corect, este determinat de autoritatea civilă și poate avea loc doar atunci când sunt prezente toate aceste aspecte:

 • Suferința indusă de atacator este la apogeul ei, gravă și mai ales sigură.
 • Toate celelalte mijloace de obținere a păcii s-au dovedit a fi ineficiente.
 • Există siguranța bine întemeiată a succesului.
 • Folosirea armelor, mai ales a celor moderne de distrugere în masă, nu trebuie să producă un rău mai mare decât cel pe care intenționează să îl elimine.

Biserica și rațiunea umană susțin validitatea permanentă a legii morale din timpul conflictelor armate iar crimele sunt practici deliberate contrare legii națiunilor precum și principiilor lui universale.

Și nu în ultimul rând, obiecția conștientă și datoria civilă mereu trebuie să fie într-o balanță, adică echilibrate.

Sfârșitul vieții

La acest aspect, care consider că este și cel mai proeminent al acestei poruncii, vom vorbi în special despre două aspecte importante, adică sinuciderea și eutanasia.

Când vorbim despre sfârșitul vieții noi mereu facem referință și la:

Grija până la sfârșitul vieții

În momentul în care moartea este clar iminentă și inevitabilă, persoana poate în conștiință, să refuze formele de tratament ce nu ar face nimic altceva decât să îi asigure o prelungire a vieții sigură dar destul de precară și împovărătoare, atâta timp cât grija normală față de persoana umană ce a fost oferită până atunci să fie oferită la fel și de atunci încolo.

Printre aceste metode normale de îngrijire pot fi și nutriția, hidratarea și îngrijirea paliativă.

Cei care mor

Cei care mor au dreptul să trăiască ultimul moment al vieții lor pământești cu demnitate, dar mai presus de toate, să fie susținuți cu rugăciune și cu sacramente care să îi pregătească pentru Dumnezeu.

Puterea durabilă a unui avocat

Datorită numeroaselor posibilități ce pot apărea la finalul vieții omului, această opțiune este una destul de prudentă pentru a putea asigura grija morală și acordul cu dorințele persoanei.

Aici facem referință la acel așa zis Testament care poate fi înțeles greșit și care e aproape imposibil să cuprindă toate posibilitățile.

Trupul celor răposați

Aceste trupuri ale celor răposați trebuie tratate cu iubire și respect. Incinerarea lor este permisă atâta timp cât ea nu e o mărturie a negării credinței în învierea morților.

Sinuciderea

Ce este sinuciderea?

Sinuciderea e încheierea vieții proprii sau cooperarea voluntară la terminarea vieții unei persoane, acțiune care e grav contrară legii morale. O persoană care este grav tulburată psihic sau cu o frică imensă are tendința de a-i diminua responsabilitatea motiv și pentru care trebuie ajutat, mai ales prin rugăciune.

Ce este eutanasia?

Eutanasia constă în terminarea vieții unei persoane cu handicap, a unui bolnav sau a celor care sunt în pragul morții, printr-un act sau prin omisiunea unei acțiuni cerute expres.

De ce sunt greșite și sunt considerate păcate acestea două?

Ca răspuns vom analiza mai multe aspecte, teologice, psihologice, sociale:

Motive teologice și psihologice pentru moralitatea acestor fapte:

 • Sinuciderea ca mijloc de evitare a suferinței respinge orice rol al suferinței în planul lui Dumnezeu, la care umanitatea este chemată să își unească suferințele cu cea a lui Cristos.
 • Domnia lui Dumnezeu – înseamnă că avem putere de administrare a propriei noastre vieții, însă nu și autonomie nelimitată, și îi suntem datori lui Dumnezeu cu cooperarea noastră la planul său.
 • Sinuciderea contrazice iubirea de sine și instinctul de auto-apărare sau protejare a propriei persoane.
 • Contravine și contrazice solidaritatea și dreptatea cerută de către cei din jurul nostru.
 • Este un scandal prin a oferi un exemplu al ne-respectului față de viață.

Efecte sociale ale sinuciderii asistate de doctori (Eutanasia)

 • Promovează sinuciderea, de exemplu, dacă o persoană în vârstă se poate ucide singură atunci pot și eu.
 • Sinuciderea asistată de doctori duce la eutanasie involuntară – studiile norvegiene au arătat că 1030 de morți din 1990 și 948 de morți din 1995 au avut loc fără a se cere acordul persoanei.
 • Sinuciderea asistată de doctor duce la lipsa de respect față de viața celor cu dizabilități: comunitățile cu persoane cu dizabilități sunt împotriva acestei inițiative fiindcă ei cred că vor fi uciși spre beneficiul societăți.
 • Subminează relația doctor-pacient: de exemplu, Ai să mă ucizi?
 • Subminează îmbunătățirea grijii până la finalul vieții: de exemplu, De ce să mai irosim timp în dezvoltarea de pastile pentru durere tot mai bune?

Tratamentul Agresiv

Important e să facem bine distincția dintre eutanasie și decizia de a renunța sau refuza așa numitul tratament medicamentos agresiv.

Există o distincție clară între procedurile normale și proporționate și extraordinare sau disproporționate. Iar noi suntem obligați moral să ne supunem tratamentelor normale și proporționate din moment ce noi înșine suntem responsabili pentru viața și sănătatea proprie.

Putem să refuzăm tratamentul medicamentos agresiv, însă care să fie acesta?

Tratamentele disproporționate sunt acelea care în mintea pacientului:

 • Nu oferă nici un beneficiu sau speranță rezonabilă, sau
 • Presupun o povară fizică și psihică excesivă, sau
 • Impune cheltuieli imense asupra familiei sau comunității.

Mulțumesc pentru atenție și răbdare!

O seară frumoasă tuturor!

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://paxvobis.ro/wp-content/uploads/2021/11/header-nou-final.jpg);background-size: initial;background-position: center bottom;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 400px;}