Cateheză Diversă – Pregătiți calea Domnului (pentru tineri)

Introducere

Ioan Botezătorul despre care vom auzi în textul evangheliei de Duminică, a predicat pocăința și botezul oamenilor, ca pregătire pentru cel care avea să îi boteze cu Duhul Sfânt.

În acest timp deosebit din an, cu toți suntem inundați de divrse reclame publicitare care încearcă să ne influențeze în această dorință a noastră de cumpărare a darurilor de sărbători. În timpul acestui advent, suntem invitați mai mult ca oricând să ne concentrăm antenția asupra unui mesaj diferit prin a reflecta la exemplul sfântului Ioan Botezătorul care ne-a spus cum să pregătim calea Domnului în viețile noastre.

Aplicație practică

În acest moment al anului vedem foarte multe reclame care încearcă să ne atragă atenția și să ne influențeze obiceiurile de shopping. De aceea acum vă invit să îmi spuneți câteva din aceste strategii  pe care magazinele le folosesc pentru a ne atrage atenția și pentru a ne influența. De exemplu, semne colorate și decorațiuni, vitrine atractive, sau reduceri speciale. Cum v-au influențat toate aceste strategii?

Acest mesaj poate avea o influență puternică asupra noastră, mai ales acum când ne pregătim pentru crăciun. Evangheliile pe care le auzim la sfintele Liturghii din timpul adventului ne cheamă să dăm atenție la un mesaj diferit în această pregătire a inimilor noastre pentru primirea lui Cristos în ele. De exemplu, în textul evangheliei din această Duminică, am auzit vorbindu-se de Ioan Botezătorul și de mesajul său de a pregăti calea Domnului (Is 40,3). De aceea vă invit să ascultăm cu atenție acest text:

Începutul evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Aşa cum este scris în profetul Isaia: „Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feţei tale; el va pregăti calea ta. 3 Glasul celui care strigă în pustiu: «Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui!»” 4 Ioan Botezătorul era în pustiu, predicând botezul convertirii spre iertarea păcatelor. 5 Întreaga regiune a Iudeii şi cei din Ierusalim veneau la el şi erau botezaţi de el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. 6 Ioan era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă şi avea o cingătoare din piele în jurul coapselor sale; mânca lăcuste şi miere sălbatică 7 şi predica, zicând: „Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălţămintei. 8 Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza în Duhul Sfânt”.

Ce anume de la Ioan Botezătorul a captat atenția poporului?

Că purta haine din păr de cămilă, sau că mânca miere sălbatică și lăcuste.

Ce dorea Ion Botezătorul să facă oameni?

El dorea ca oameni să se căiască de păcat, să se boteze ca semn de pocăință.

Apariția lui Ioan Botezătorul și a mesajului său de pocăință a fost cel care a captat atenția oamenilor. După care el le-a spus ceea ce era cel mai important. Care credeți?

Că mai este cineva care vine după el, cineva care va boteza cu Duh Sfânt. Și cu toți știm că vorbea despre Isus Cristos.

În timpul acestui advent, afirmăm mesajul lui Ioan, de pregătire a căii lui Dumnezeu în viețile noastre proprii. De aceea trebuie să căutăm iertarea pentru păcatele noastre în sacramentul Reconcilieri și să căutăm moduri în care să fim discipoli mai buni ai lui Isus. Adică, atât în cuvintele cât și în faptele noastre noi trebuie să fim mai mult asemenea lui Ioan Botezătorul în a-i conduce pe alți la Isus. De aceea întrebarea e, în ce moduri putem pregăti calea Domnului în lumea de astăzi? (Răspunsuri: alegeri bune, muncind pentru pace și dreptate, fiind gata să vorbim despre dreptatea noastră).

În continuare vă invit să trecem împreună prin cel mai bun mod de pregătire a căii lui Dumnezeu în acest timp al adventului, adică prin sacramentul reconcilierii.

Sacramentul reconcilierii

Care sunt prefigurările sacramentului reconcilierii?

Prima o găsim în scrierile Vechiului Testament în care profeți chemau poporul lui Israel la convertire (shub).

Apoi e cea a zilei ungerii, zi în care marele preot al poporului evreu trebuia să mărturisească păcatele întregului popor în timp ce își impunea mâinile asupra unei capre pe care o trimitea apoi în deșert demonului Azazel de la care ei credeau ca proveneau (Lev 16,21).

Iar ultima dintre ele e cea din evanghelia de astăzi, a botezului lui Ioan, în care oameni își mărturiseau păcatele pentru care primeau spălarea ca semn al căinței.

Care erau sau sunt celelalte denumiri ale reconcilierii?

De ținut minte e faptul că fiecare nume scoate în evidență un alt element al sacramentului, adică:

 • Reconcilierea – noi suntem împăcați din nou cu Dumnezeu și cu Biserica
 • Confesiunea – dezvăluirea unui păcat sau mai multe unu preot
 • Penitența – include actele de pocăință și de îndestulare
 • Iertarea – iertarea păcatelor persoanei
 • Convertirea – a face prezentă chemarea lui Isus la convertire și întoarcerea spatelui de la Dumnezeu.

Care sunt semnele exterioare ale sacramentului confesiunii?

 • Forma adică Cuvintele – rugăciunea dezlegării: Iar eu te dezleg de păcatele tale † în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”.
 •  Materia, adică acțiunea – mărturisirea păcatelor cu căință
 • Slujitorul sau ministrul – preotul sau episcopul
 • Recipientul – orice catolic botezat

De ținut minte!

Sacramentul pocăinței a fost instituit de Isus Cristos și nu e o invenție a Bisericii Catolice după cum zic unii. Care e momentul?

Când Isus le-a spus Pace vouă! Aşa cum m-a trimis Tatăl, aşa vă trimit şi eu pe voi”. Şi, spunând aceasta, a suflat asupra lor şi le-a zis: „Primiţi pe Duhul Sfânt. Cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (In 20, 21-23).

Ce haruri se primesc în sacramentul pocăinței?

Se primesc următoarele șapte haruri:

 • Împăcarea păcătosului cu Dumnezeu și cu Biserica.
 • Refacerea harului sfințitor, mai ales dacă a fost pierdut prin păcatul de moarte.
 • Iertarea păcatelor.
 • Înlăturarea pedepsei veșnice.
 • Înlăturarea pedepsei temporare.
 • Oferă liniștea și împăcarea conștiinței celui păcătos.
 • Oferă harul și puterea de a rezista păcatului pe viitor.

Ce se cere pentru a se face o spovadă bună?

 1. Cercetarea Cugetului,
 2. Căința și propunerea,
 3. Spovada sau mărturisirea păcatelor,
 4. Îndestularea sau pocăința.

Și le vom lua pe rând:

Ce este cercetarea cugetului?

Ea este de două feluri:

Cercetarea Generală a conștiinței, care este un fel de cercetare în care creștinul caută orice păcat, mai ales de moarte, ce îi vin în minte de la ultima spovadă făcută așa cum trebuie.,

Cercetarea particulară a conștiinței, în care creștinul cercetează anumite păcate pe care el sau ea încearcă să le depășească pentru a putea crește într-o virtute particulară, de exemplu, răbdarea, onestitatea, și altele.

Ce este căința și propunerea?

Căința este de două feluri:

Căința perfectă –  această căință este motivată de iubirea față de Dumnezeu. Creștinului îi pare rău fiindcă el sau ea îl iubește nespus pe cel pe care l-a supărat.

Căința imperfectă – această căință este motivată de frica de iad sau de urâciunea păcatului. Căința imperfectă este de ajuns pentru o spovadă bună.

Ce este mărturisirea păcatelor?

Mărturisirea completă – pentru ca un creștin sau păcătos să poată face o spovadă bună el trebuie să își mărturisească complet păcatele atât în număr cât și de fel.

Felul păcatului – ce tip de păcate, de exemplu, m-am îmbătat, am bârfit, am lipsit de la sfânt Liturghie, am vorbit urât. Atenție, nu: nebunule, prostule, tâmpitule, etc.

Numărul – numărul cât mai exact pe care și-l amintește persoane la fiecare păcat în parte ce a avut loc deja și nu care vor avea loc.

Atenție!

Dacă o persoană se abține intenționat de la a mărturisi un păcat de moarte ea se face vinovată de sacrilegiu iar păcatele ei nu vor fi iertate niciodată.

Mărturisirea păcatelor lesne iertătoare sunt și ele extrem de recomandate însă nu neapărat și obligatorii, fiindcă

 • ele ajută la formarea conștiinței de păcat a creștinului.
 • Ajută la lupta împotriva tendințelor rele.
 • Ajută la creșterea în virtute.

Însă întrebarea e cum ne dăm cum adevărat seama dacă a fost cu adevărat păcat de moarte sau nu?

Răspuns – discuții libere…

Ce este îndestularea sau pocăința?

Îndestularea e acțiunea prin care se duce la împlinire pocăința dată de preot ca reparație pentru răul făcut de păcate săvârșite de noi. Această îndestulare este un simbol, un semn al vieții noastre creștine de căință.

Ea poate include:

 • Rugăciunea, de exemplu, Tatăl Nostru, Bucură-te Marie…etc
 • Restituire, adică returnarea a ceea ce am furat sau repararea daunei făcute în oricare mod putem.
 • Faptele de caritate, de exemplu, oferirea ajutorului în plus cuiva sau a unui cuvânt blând.

Cât de deasă trebuie să fie Spovada?

În primul rând, o practică bună pentru toți creștini e ca spovada să fie imediată ce conștiința a fost încărcată și pătată de un păcat de moarte. Sau o dată pe luna.

Creștinul e obligat să îmi mărturisească păcatele de moarte cel puțin odată pe an dar mai ales înainte de primirea sfintei Împărtășanii și nu după. A primi sfânta Euharistie într-o stare de păcat de moarte este și ea un sacrilegiu.

Ce este Sigiliul sacramental sau al spovezii?

Sigiliul sacramental al confesiunii este obligația gravă și strictă de a nu dezvălui nici o informație care ar putea identifica un păcat al unui penitent anume.

 • Acest secret și obligativitate se aplică în absolut toate circumstanțele.
 • Scopul sigiliului se datorează sensibilității spovezii și menținerii onoarei sacramentului.
 • Pedeapsa pentru un preot care direct sau indirect violează sigiliul sacramental este excomunicarea imediată.

Ce este excomunicarea?

Excomunicarea înseamnă că creștinul este exclus de la comuniunea cu Biserica Catolică, adică nu va mai putea primi sacramentele decât dacă aceasta este ridicată.

Este o cenzură ce se dă doar pentru cele mai grave și serioase delicte religioase, precum:

 • Încălcarea sigiliului sacramental
 • profanarea preasfintei Euharistii.
 • Participarea sau săvârșirea unui avort.

Ridicarea unei excomunicări este rezervată Romei iar în unele cazuri mai deosebite episcopului diecezan.

Excepție: în pericol de moarte a creștinului orice preot le poate înlătura!

În încheiere vă invit să recităm împreună psalmul 85 din această duminică, rugându-ne cu încredere ca noi să putem auzi mesajul lui Dumnezeu de mântuire, dreptate și pace dar mai ales să îl și transmitem și celorlalți.

9ab Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu:
el vorbeşte de pace poporului său şi credincioşilor săi.
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el
şi gloria lui va locui pe pământul nostru. R.

11 Îndurarea şi adevărul se vor întâlni,
dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;
12 adevărul va răsări din pământ
şi dreptatea va coborî din ceruri. R.

13 Domnul îşi va revărsa bunătatea
şi pământul îşi va aduce roadele sale.
14 Dreptatea va merge înaintea lui
şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

Mulțumesc pentru atenție și răbdare!

O seară frumoasă tuturor!

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://paxvobis.ro/wp-content/uploads/2021/11/header-nou-final.jpg);background-size: initial;background-position: center bottom;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 400px;}