Search
Close this search box.

Cateheză despre porunci – Porunca a 6-a și a 9-a a lui Dumnezeu

Introducere

Astăzi vom parcurge împreună, două din cele zece porunci ale lui Dumnezeu. Vom vorbi despre amândouă fiindcă sunt strâns legate una de cealaltă, adică de porunca a șasea și de porunca a 9-a.

Care sunt aceste două porunci? Cum sună ele?

Porunca a 6-a: Să nu faci fapte necurate.

Porunca a 9-a: Să nu poftești femeia aproapelui tău.

Care credeți că este numitorul comun al acestor două porunci, adică la ce anume ne îndeamnă ambele porunci?

Ambele porunci ne îndeamnă la castitate.

De ce?

Tradiția Bisericii, urmând învățăturile Vechiului și Noului Testament consideră porunca a șasea și a noua ca cuprinzătoare a toate păcatele împotriva castității.

Ce este castitatea?

Castitatea înseamnă integrarea sexualității din persoană, adică unitatea interioară a realității trupești și spirituale a individului sau virtutea prin care omul își stăpânește și reglementează dorința sexuală conform exigențelor rațiunii.

Cuvântul castitate provine din cuvântul latinesc castus care tradus înseamnă pur.

Sexualitatea devine cu adevărat umană și personală atunci când este corect integrată în relațiile unei persoane cu cealaltă.

Ea este un dar al lui Dumnezeu, un har, un rod al Duhului Sfânt, o virtute morală.

De asemenea virtutea castității implică și o adevărată stăpânirea de sine ca expresie a libertății umane îndreptate direct spre dăruirea-de sine, de exemplu, libertatea de a te dărui cu adevărat unei singure persoane.

Cum să trăiești castitatea?

Castitatea poate fi trăită cu adevărat prin:

 • Harul sacramentelor, de exemplu, euharistia și reconcilierea practicată în mod regulat.
 • Rugăciunea zilnică.
 • Cunoașterea bine de sine.
 • Practica penitenței.
 • Exercitarea virtuților morale, mai ales a virtuții cumpătării care căută ca pasiunile să fie ghidate de rațiune.

De asemenea, ca ucenici ai lui Cristos, care este modelul castității, fiecare creștin botezat este chemat să ducă o viață castă, fiecare în conformitate cu starea vieții sale particulare. De exemplu, castitatea conjugală pentru o persoană măritată sau castitatea pentru o persoană consacrată sau celibatul pentru preoți.

Înainte de a trece efectiv la păcatele contrare acestor două porunci aș dori să mai trecem prin alte două aspecte, adică sexualitatea umană și planului lui Dumnezeu pentru căsătorie precum și sexualitatea umană și iubirea conjugală. Și le vom lua pe rând:

Sexualitatea umană și planul lui Dumnezeu pentru căsătorie

Se completează. Cum adică?

În primul rând, în cartea Genezei la capitolul 1 putem citi că Şi l-a creat Dumnezeu pe om după chipul său… bărbat şi femeie i-a creat (Gen 1.27).

Cu alte cuvinte, bărbatul și femeia sunt egali în demnitate însă cu adevărat diferiți în genul lor care formează o parte a identității lor. Această diferență este destinată pentru a se completa unul pe altul, atât fizic cât și psihic cât mai ales la nivel spiritual.

Comuniune de persoane. Cum adică?

Tot în cartea Genezei putem citi că De aceea, va lăsa bărbatul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa și vor fi un singur trup (Gen 2,24).

Dumnezeu a creat căsătoria într-un asemenea mod încât să se poată realiza o comuniune de persoane printr-o unire sexuală dăruită-de-sine.

Rodnicia. Cum adică?

În aceiași carte a Genezei putem citi că Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul (Gen 1,28). Dumnezeu a dorit să ofere unirii bărbatului și a femeii o participare specială la opera sa de creație.

Sexualitatea umană și iubirea conjugală

Actul conjugal a fost creat de Dumnezeu cu semnificație dublă și mai ales inseparabilă:

 • Unitatea – dăruirea de sine mutuală a soților care duce la o unirea iubitoare și fericită.
 • Pro-creația – o deschidere față de transmiterea vieții ca rod natural al unirii sexuale.

De reținut!

Nimeni nu poate rupe legătura inseparabilă pe care Dumnezeu a stabilit-o între aceste două semnificații ale actului conjugal, prin excluderea unuia sau a celuilalt din ele.

Care sunt păcate contrare poruncii a șasea a lui Dumnezeu?

Păcate contrare porunci a șasea a lui Dumnezeu sunt:

 • Adulterul, concubinajul, desfrâul
 • Masturbarea, pornografia
 •  Contraceptivele
 • Actele homosexuale
 • Prostituția și violurile

Care sunt păcatele împotriva poruncii a noua a lui Dumnezeu?

Porunca a noua a lui Dumnezeu interzice cultivarea de gânduri sau dorințe legate de acțiunile interzise de porunca a șasea a lui Dumnezeu.

În evanghelia după Matei Isus a spus, Aţi auzit că s-a spus: Să nu comiţi adulter.
Eu însă vă spun că oricine privește o femeie, dorind-o, a şi comis adulter cu ea în inima lui
(Mt 5,27-28).

Atenție

Fiecare din aceste păcate constituie materie gravă și sunt expresii ale viciului necurăției.

Și le vom lua pe rând:

Adulterul și desfrânarea

Ce este adulterul?

Este o imensă nedreptate adusă alianței căsătoriei și violează drepturile celuilalt soț sau altfel spus Când doi parteneri, dintre care cel puțin unul este căsătorit, leagă o relație sexuală, fi e şi trecătoare, săvârșește adulter.

Dar mai presus de toate adulterul compromite bunăstarea copiilor care au nevoie de stabilitatea uniunii părinților lor.

De ce desfrâul, sexul premarital și concubinajul?

Limbajul trupului – în timpul actului sexual, trupul spune Mă dăruiesc cu totul ție, și totuși, dacă persoanele nu au făcut angajamente totale și de lungă durată prin voturile căsătoriei atunci acestea stau în trup ceea ce face ca aceste activități să nu fie cu adevărat unitive.

De obicei aceste activități nu sunt realizate cu scopul de a crea viața și chiar dacă sunt, va lipsi comunitatea stabilă, de exemplu, căsătoria ce leagă pe toată viața, mediu în care ar trebui crescut un copil.

Concubinajul este prin natură o ocazie gravă de păcat.

De ce masturbarea și pornografia?

Fiindcă acestea includ:

 • Absența iubirii unitive – acestea două iau acțiuni de o importanță imensă care ar trebui să fie un dar de sine și îl întoarce spre propria persoană.
 • Absență a iubirii procreative – iubirea dătătoare-de-viață nu este sub nici o formă dorită, voită sau posibilă.
 • Reduce demnitatea celeilalte persoane – o persoană este redusă la simpla dimensiune sexuală a trupului lor.
 • Este o fugă de realitate – persoana se întoarce spre sine și găsește un înlocuitor al vieții adevărate și începe să acționeze bazându-se pe o fantezie.

În timp ce abuzul de sine este o materie gravă, responsabilitatea morală poate fi diminuată considerabil de factori precum imaturitatea afectivă, obiceiuri și anxietăți.

De ce homosexualitatea?

Iar aici avem atracția față de același ex vs. Actele homosexuale.

Atracția nu este ea însăși un păcat ci mai degrabă o dezordine obiectivă fiindcă ea este îndreptată spre un răul moral, iar acesta e cazul cu orice înclinație păcătoasă. De exemplu, masturbarea, sinuciderea, violența etc.

Ea devine păcat abia atunci când persoana începe să pună și în faptă acea atracție sexuală față de o persoană față de același sex.

De ce sunt actele homosexuale imorale?

Fiindcă:

 • Nu există nici o completare a celor două persoane
 • Este imposibilă iubirea dătătoare-de-viață
 • Este imposibilă comuniunea reală de persoane printr-o unire trupească
 • Indulgența-de-sine

De ce Contraceptivele?

Fiecare acțiune, fie că e în anticiparea actului conjugal sau în realizarea sau în dezvoltarea consecințelor lui naturale, care are ca scop să împiedice procrearea este intrinsec imoral. De exemplu, anticoncepționalele și sterilizarea.

Atenție!

Sterilizarea este diferită de operațiile care au ca consecință negativă sterilitatea.

Dimensiunea unitivă și procreativă a iubirii conjugale – acestea două sunt părți ale unui singur act sacru iar denaturarea uneia dintre ele înseamnă să desfigurezi iubirea conjugală.

Ce înseamnă procreativitatea?

Înseamnă că Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea de a fi co-creatori cu el; numai în acest mod o nouă persoană poate fi adusă în lume. De aceea Contraceptivele sunt o respingere a planului lui Dumnezeu din moment ce caută să distrugă dimensiunea procreativă a sexualității umane.

Ce înseamnă unitivă?

Sexualitatea umană este un act de totală renunțare iar Contraceptivele împiedică o parte foarte importantă din persoana însăși, de exemplu, capacitatea de a fi un tată sau o mamă, sau abilitatea persoanei de a avea copii. De asemenea Contraceptivele împiedică și iubirea dăruită-de-sine.

Care sunt efectele contraceptivelor în societate?

 • Creșterea avorturilor ca rezultat al eșecului contraceptivelor care are o rată de succes de doar 50%.
 • Creșterea divorțurilor după ce această pastilă a ajuns pe piață de la 10% la peste 50% din căsătorii.
 • Creșterea imoralității sexuale, de exemplu, pornografia este o industrie mult mai mare decât sportul și filmul puse împreună.
 • Unele guverne impun contraceptivele, de exemplu, ajutorul internațional, sau mandatul HHS.

Atunci tot ne rămâne o întrebare, dacă acestea sunt interzise atunci cum?

Prin planificarea familiei naturale (PFN)

Controlul nașterilor este un aspect ce ține de responsabilitatea paternității și a maternității și e acceptat din punct de vedere moral atunci când:

 • Scopul urmărit de soți are loc fără presiuni externe
 • Când e practicat nu din egoism ci dintr-un motiv just.
 • Când nu se mai pot practica metodele conform criteriului moral, adică abstinența periodică sau folosirea perioadelor infertile.

Obiectivul moral al PFN este fundamental diferit de actele contraceptive adică:

Respectul față de trup:

 • Nu avem control absolut asupra trupului ci suntem simpli slujitori.
 • Cu PFN cuplul căsătorit se folosește de procesele naturale pe care natura le oferă.
 • Prin contraceptive ei împiedică procesul generativ de dezvoltare naturală.

Care sunt beneficiile?

 • Ajută cuplul să fie mai intim în multe nivele diferite.
 • Face ca persoana să aibă o libertate autentică – știi că ești cu adevărat liber atunci când faci ceva, dacă nu ai puterea de a nu face ceva.

Copii

Un copil are dreptul să fie rodul actului conjugal al părinților lui și dreptul să fie respectat ca persoana încă din momentul zămislirii sale. Un copil este un dar de la Dumnezeu, și darul suprem al căsătoriei.

De ținut minte!

Nu există deloc așa zisul drept de a avea un copil, de exemplu, un copil cu orice preț.

În cazul în care darul unui copil nu s-a putut oferi cuplului, după ce ei au epuizat toate opțiunile medicale posibile, soții își pot arăta generozitatea prin adoptarea unuia sau prin grija paternală sau prin a oferi servicii semnificative altora. În acest caz ei realizează un dar spiritual mult mai prețios.

Reproducerea artificială

Inseminarea și fertilizarea artificială – acestea două sunt imorale fiindcă ele disociază pro-creația de actul prin care soții se dăruiesc reciproc unul altuia. În schimb, ei introduc stăpânirea tehnologiei asupra originii și destinului persoanei umane.

Inseminarea și fertilizarea artificială cu folosul tehnicii ce implică o altă persoană decât cea din cuplul căsătorit – încalcă dreptul unui copil de a fi născut dintr-un tată și mamă cunoscut de el și uniți prin căsătorie. Pe deasupra violează și dreptul exclusiv de a deveni părinți doar prin cei doi.

Fertilizarea in-vitro – violează demnitatea copilului de a fi rodul unei iubiri conjugale și de a fi tratat asemenea persoanei în locul unui lucru ce poate fi posedat. De asemenea, procesele curente de fertilizare in-vitro presupun și anumite avorturi ale făt-urilor nedorite.

       Mulțumesc pentru atenție și răbdare!

O seară frumoasă tuturor!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Articole asemanatoare

//
Daca aveți vreo întrebare trimiteți-mi mesaj aici și va voi răspunde imediat!
Cu ce va pot ajuta?