Sacramentul Preoției (Cateheză pentru tineri)

Introducere

Bun venit tuturor la o nouă cateheză. Astăzi vom continua cu seria noastră de cateheze asupra celor șapte sacramente și vom vorbi despre sacramentul sfintei Preoții, sau după cum mai este denumit, Ordinele Sacre.

Cuvântul Ordine provine de la cuvântul latinesc ordo care face referință la un trup ordonat, dar mai ales la un trup guvernat. Adică, cel care dorește trebuie să fie adus în ordin prin hirotonire.  Acest cuvânt este originea numelor ordin și hirotonire.

Cuvântul preot în schimb, provine din două surse, greacă și latină:

 • Presbyteros – care tradus înseamnă bătrân.
 • Hiereus – adică cel care săvârșește o funcție religioasă în templu sau în sanctuar (hireon)
 • Sacerdos – cel care este consacrat lui Dumnezeu.

 

Scurt istoric

 

Prefigurări in Vechiul Testament

Melchisedec – a fost un preot al Dumnezeului cel preaînalt care oferea jertfă de pâine și vin.

Cei 70 de bătrâni – Dumnezeu a luat o parte din spiritul ce era deasupra lui Moise și l-a împărtășit cu ceilalți 70 de bătrâni care au devenit asistenți săi.

Marele Preot, Preoți și Leviți – puși deoparte printr-o consacrare specială pentru a aduce jertfe, a asista la slujbele liturgice dar mai ales pentru a învăța pe ceilalți Torah.

 

Instituit de Isus Cristos

 • Sacramentul sfintei preoții a fost instituit de Isus Cristos în cadrul Cinei cele de Taină.
  • Lc 22,19: …faceți aceasta în amintirea mea.
  • 2 Tim 1,6-7: Din acest motiv îți amintesc să reînflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin impunerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci Duhul tăriei, al iubirii și al înțelepciunii.
  • In 20,21: Isus i-a chemat pe cei 12 și le-a dat puterea și autoritatea sa spunându-le: „Aşa cum m-a trimis Tatăl, aşa vă trimit şi eu pe voi”.

 

Semnele Exterioare

 • Forma (Cuvântul) – rugăciunea solemnă de consacrare.
  • Cererea făcută la Dumnezeu de al revărsa pe Duhul Sfânt și darurile sale care sunt specifice și necesare hirotonirii sacerdotale.
 • Materia (Acțiunea) – impunerea mâinilor.
 • Slujitorul – episcopul.
 • Cel care primește – un bărbat botezat.

 

Dă harul

 • Caritatea Pastorală:
  • Predicarea și învățarea
  • Continuă păstorirea și guvernarea lui Cristos.
  • Jertfa, vindecarea și munca spre sfințenie.
 • Puterea Sacră:
  • Primește puterea sacramentală a lui Cristos de a consacra pâinea și vinul, de a ierta păcatele, și a unge bolnavi și în unele cazuri de a oferi sfântul mir.
 • Caracterul de neșters:
  • Hirotonirea conferă un caracter permanent al păstorului cel bun.
  • Permite unui preot să acționeze în persoana lui Cristos capul și în numele Bisericii.

 

Preoția lui Cristos

 • Sfântul Toma de Aquino a spus: Doar Cristos este adevăratul preot, ceilalți sunt doar simpli slujitori ai săi. Adică toți ceilalți sunt doar participanți la unica preoție a lui Cristos.
 • Iar aici avem două moduri de împărtășire a preoției lui Cristos:
  • Preoția universală, sau preoția comună, baptismală, a tuturor credincioșilor.
  • Preoția ministerială a celor care au fost hirotoniți.
  • Preoția ministerială slujește preoția baptismală a tuturor celorlalți. Ea diferă în esență, nu doar în grad, de preoția baptismală. (cf Vat II).

 

Cei care pot primi Ordinele Sacre

Dintre toți cei care au primit această preoție baptismală, universală, Dumnezeu cheamă unii bărbați la preoția ministerială pentru a acționa în persoana lui Cristos.

 • Preoția nu este un drept ci este o chemare.
 • Preoții sunt chemați la o viață de sacrificiu și de slujire a poporului lui Dumnezeu.
 • Ei acționează și vorbesc nu cu propria lor autoritate și nici ca delegați au unei comunități ci în persoana lui Cristos.
 • După cum spunea și sfântul Ioan Maria Vianney – Preoția este iubirea inimii lui Cristos.

De aceea, cei care pot primi sacramentul sfintei Preoții trebuie să fie neapărat un bărbat botezat singur.

 

De ce nu femeile?

 

Motivul numărul 1: Fiindcă așa a spus Isus…

Motivul numărul 2: Fiindcă așa spune Biserica tocmai pentru că așa a spus Isus.

Nu e vorba de vrednicie.

Asta nu înseamnă că Isus ura femeile sau că îi era frică de ceea ce aveau să creadă oameni dacă el ar fi avut preotese.

De aceea, ca să nu rămână nici o îndoială asupra unei probleme de mare importanță, ce privește însăși constituția divină a Bisericii, declar, în virtutea misiunii mele de a-i întări pe frații mei (cf. Lc 22, 32), că Biserica nu are în nici un fel puterea de a conferi hirotonirea preoțească femeilor și că această poziție trebuie definitiv respectată de toți credincioșii Bisericii. – Sf. papă Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea Apostolică Ordinatio sacerdotalis, 4.

 

Și totuși, de ce pot fi hirotoniți numai bărbați?

 • Fiindcă asta a fost voința lui Cristos – Isus, fără nici o reținere socială, a ales în mod liber 12 bărbați pe care i-a chemat să continue slujirea sa apostolică și preoțească.
 • Tradiția apostolică – Aceasta a fost practica de-a lungul întregii tradiții apostolice a Bisericii.
 • Icoana – Preotul este o imagine a lui Cristos (bărbat) care se dă pe sine însuși miresei sale biserica (femeie).

 

Ordinele Sacre: Episcopatul, Preoția și Diaconatul.

 

Sunt trei nivele sau ranguri ale ordinelor sacre: episcopatul, preoția și diaconatul.

 • Sfântul Ignațiu din Antiohia spunea: Lăsații pe toți să îi cinstească pe diaconi ca pe Isus Cristos, pe episcop ca imaginea Tatălui, iar pe prezbiteri ca pe senatul lui Dumnezeu și adunarea apostolilor. Fiindcă fără ei nu avem cum să vorbim despre Biserică.

Doar episcopi și preoți sunt părtași la slujirea preoțească a lui Cristos. Diaconi sunt doar părtași ai slujirii lui Cristos. De aici și numele lor care tradus înseamnă cel care slujește.

 

Diaconi

 

Datoriile diaconilor:

 • Celebrează căsătorii, înmormântări, botezuri și binecuvântează.
 • De asemenea, predică și proclamă cuvântul lui Dumnezeu.
  • Alte 3 datorii istorice:
   • Organizează faptele de caritate, administrează finanțele Bisericii, și asistă la altar în timpul sfintelor Liturghii.

 

Există 2 tipuri de diaconi:

 • Diaconi permanenți:
  • Ei pot fi căsătoriți, însă doar dacă sunt căsătoriți înainte de hirotonire.
  • Dacă soțiile lor mor după hirotonire ei nu se mai pot recăsători.
  • Scopul lor e de a susține misiunea diecezelor în perioadele în care se reface numărul mic de preoți.
 • Diaconatul temporar:
  • Aceștia sunt cei care se pregătesc pentru preoție.
  • Toți diaconi temporari trebuie să fie celibatari.

 

Preoți

 • Sunt ajutoarele episcopilor, și sunt și ei o parte a succesiunii apostolice.
 • Ei sunt cei care îl reprezintă pe episcop în parohie, sub ascultare.
 • 3 datorii principale: de a învăța, guverna și sfinți.
  • Acestea trei se trag de la cele trei roluri: preot, profet și împărat.
  • Ei sunt în unire cu episcopul.
 • Au toate responsabilitățile pe care le au diaconii plus următoarele:
  • Celebrează jertfa sfintei Liturghii, ascultă spovezile, și ung bolnavi.
 • În general preotul acționează în persoana lui Cristos capul (trupului lui Cristos)

 

Episcopi

 • Ei dețin plinătatea sacramentului Ordinelor Sacre:
 • Sunt succesori apostolilor și capul vizibil al unei bisericii particulare (dieceză).
 • Este prevăzătorul (cel care vede dus) diecezei, care are grijă de toate nevoile ei.

Datoria principală: de a sfinți, învăța și guverna dieceza sa.

 • Au toate responsabilitățile preoților și a diaconilor plus:
  • Cea de hirotonire a preoților și diaconilor.

 

Alte etape, care nu sunt nivele ale ordinelor sacre, însă adesea se fac referință la ele ca niște trepte:

 • Monsenior: este un rang de onoare care se acordă unor preoți pentru eforturile lor în numele Bisericii.
 • Arhiepiscop: episcopul unei dieceze foarte mari, adesea numită ca arhidieceză.
  • Episcop auxiliar: asistentul episcopului unei dieceze mari.
 • Cardinal: un bărbat numit de papă pentru a-l asista și sfătui în guvernarea bisericii:
  • Ar trebui să fie aleși dintre episcopi, dar în istorie au fost aleși din alte rânduri.
  • Ei sunt responsabili pentru alegerea papei.
 • Papa: este capul vizibil al Bisericii Catolice.
  • Papa se bucură de puterea supremă, deplină, imediată și universală a hirotonirii.

 

Ordinele Sacre: Preoți diecezani vs. preoți călugări

 • Preoți diecezani: slujesc într-o dieceză particulară și sub un episcop anume (și a succesorilor lor) cărora le-a promis ascultare.
  • Poartă haine clericale, și nu trăiesc în sărăcie fizică.
 • Preoți călugări: ei slujesc într-un ordin călugăresc sub ascultarea unui superior călugăr căruia îi promite ascultarea sa primară.
  • Poartă haine călugărești specifice ordinului, și trăiesc de obicei în sărăcie materială.
  • De exemplu: preoți franciscani, dominicani, iezuiți, salezieni, etc…

 

Ordinele sacre: celibatul preoțesc

 • Există eunuci care s-au născut astfel din sânul mamei lor, există eunuci care au fost făcuţi astfel de oameni şi există eunuci care s-au făcut ei înşişi astfel pentru împărăţia cerurilor. Cine poate înţelege, să înţeleagă!” (Matei 19,12).
  • Nu e in opoziție cu căsătoria, ci doar un sfat.
 • Datorită lui Cristos:
  • Isus a ales celibatul pentru a-și dedica viața slujirii Tatălui său ceresc.
  • Preoți sunt imaginea și persoana lui Cristos.
 • Datorită Bisericii:
  • Biserica este mireasa lui Cristos.
  • În persoana lui Cristos, preotul este „căsătorit” cu Biserica.
 • În vederea veșniciei:
  • Celibatul este o reamintire pentru lume că noi ne aflăm de fapt pe drumul spre o altă viață unde cei consideraţi vrednici de lumea cealaltă şi de învierea din morţi nu se vor însura şi nici nu se vor mărita (Lc 20,35).
 • Din motiv practic:
  • Dacă un preot se dedică din toată inima misiunii, el nu va mai avea timp să se dedice și unei soții sau familiei.

 

Ex opere operato

 • Tradus înseamnă în baza actului împlinit sau prin însăși acțiunea celui care îl săvârșește.
  • Adică eficacitatea sacramentelor nu depinde de sfințenia slujitorului (preotului).
 • Dacă e mândru slujitorul altarului, va fi pus laolaltă cu diavolul. Dar pentru aceasta nu e profanat darul lui Cristos, care continuă să curgă prin El la fel de curat şi prin el ajunge limpede în pământ, dându-i rodnicie. (…) Puterea spirituală a sacramentului este, într-adevăr, asemenea luminii: ajunge curată la cei care trebuie să fie luminaţi şi, nici dacă trece prin fiinţe întinate, ea nu se întinează. – Sf. Augustin

 

Ateliere și jocuri

 

 1. Atelier Lideri noștri creștini

Obiectiv

Tineri vor ajunge la înțelegerea mai deplină a atitudinii creștine față de cei aflați în funcții de conducere.

 

Scopul

Tineri vor fi capabili să descrie cum vor participa la preoția lui Isus.

 

Materiale

 • Hârtie
 • Creioane sau pixuri

 

Instrucțiuni

 • Împărțiți tineri în grupuri de câte 4-5 persoane.
 • Spuneți-le să aleagă câte un lider de grup care să noteze tot ceea ce se va discuta în grup.
 • Spuneți-le că vor trebui să întocmească o listă de caracteristici care să se potrivească unui anumit lider creștin. Apoi să noteze în partea de sus a listei numele liderului creștin precum și titlul sau funcția sa. Iar sunt lista calităților pot chiar să și deseneze o imagine a sa.
 • La final invitați fiecare grup să prezinte și celorlalți ceea ce au lucrat.

 

Indicii

 • Puteți să le oferiți sugestii de lideri creștin din zona lor locală. Dacă e posibil, puteți să le oferiți afișe sau alte materiale printabile din organizațiile locale, precum Opere de caritate, Acțiunea Catolică, Scout, etc.

 

Durată: 25 minute

 

Mulțumesc pentru atenție și răbdare!
O seară frumoasă tuturor!

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://paxvobis.ro/wp-content/uploads/2021/11/header-nou-final.jpg);background-size: initial;background-position: center bottom;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 400px;}