duminică, 7 februarie 2021

† Duminica a 5-a de peste an

Sf. Richard, rege; Fer. Ana-Maria Adorni, călug.

Culoare:   verde
Psaltire
:    I

Liturghie proprie, Gloria,
Credo, prefață duminicală

Iob 7,1-4.6-7
Ps 146
1Cor 9,16-19.22-23
Mc 1,29-39

LECTURA I

Sunt chinuit de coşmaruri de seara, până la revărsatul zorilor.

Citire din cartea lui Iob 7,1-4.6-7
În zilele acelea, Iob a zis: „Oare nu este numai zbucium pentru om pe pământ şi zilele sale nu sunt ca zilele celui tocmit? 2 După cum sclavul tânjeşte după umbră şi cel tocmit aşteaptă plata lui, 3 aşa este moştenirea mea: luni zadarnice şi nopţi de chin mi-au fost rânduite. 4 Dacă mă culc, îmi spun: «Când mă voi ridica?» Dar noaptea se lungeşte şi mă satur de zvârcolire până în zori. 6 Zilele mele trec mai repede decât suveica şi se termină fără speranţă. 7 Aminteşte-ţi că zilele mele sunt o suflare şi ochii mei nu se vor mai întoarce să vadă binele!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 146-147(147),1-2.3-4.5-6 (R.: cf. 3a)
R.: Domnul este mângâiere în orice suferinţă.
sau:
Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul,
pentru că bine este să-i cântăm psalmi Dumnezeului nostru;
pentru că plăcut este să-l lăudăm pe el!
2 Domnul reclădeşte Ierusalimul,
îi adună pe cei alungaţi ai lui Israel. R.

3 El vindecă pe cei cu inima zdrobită
şi le leagă rănile.
4 El socoteşte numărul stelelor
şi le cheamă pe nume pe toate. R.

5 Mare este Domnul nostru şi atotputernic,
priceperea lui nu are margini.
6 Domnul sprijină pe cei sărmani
şi-i doboară la pământ pe cei nelegiuiţi. R.

LECTURA II

Vai mie dacă nu vestesc evanghelia!

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 9,16-19.22-23
Fraţilor, dacă vestesc evanghelia, nu am niciun motiv de laudă, pentru că datoria mă obligă. Vai mie dacă nu vestesc evanghelia! 17 Căci dacă fac aceasta de bunăvoie, am răsplată, dar dacă o fac fără de voie, îndeplinesc o misiune ce mi-a fost încredinţată. 18 Aşadar, care este răsplata mea? Este aceea ca să vestesc fără plată evanghelia şi să nu mă folosesc de dreptul pe care mi-l dă evanghelia. 19 Căci, deşi sunt liber faţă de toţi, m-am făcut sclavul tuturor ca să-i câştig pe cât mai mulţi. 22 Am devenit slab pentru cei slabi, ca să-i câştig pe cei slabi. M-am făcut totul pentru toţi, ca să-i câştig măcar pe unii. 23 Toate le fac pentru evanghelie, ca să am şi eu parte de ea.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE           Mt 8,17bc

(Aleluia) Cristos a luat asupra lui slăbiciunile noastre şi a purtat bolile noastre. (Aleluia)

EVANGHELIA

El a vindecat pe mulţi care sufereau de diferite boli.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,29-39
În acel timp, ieşind din sinagogă, Isus a intrat în casa lui Simon şi Andrei, împreună cu Iacob şi Ioan. 30 Soacra lui Simon zăcea la pat, având febră, iar ei i-au vorbit îndată despre ea. 31 El s-a apropiat şi a ridicat-o prinzând-o de mână. Atunci febra a lăsat-o şi ea a început să-i slujească. 32 Când s-a înserat, după ce a apus soarele, îi aduceau la el pe toţi bolnavii şi posedaţii de diavol 33 şi toată cetatea era adunată la uşă. 34 El a vindecat pe mulţi care aveau diferite boli şi a scos mulţi diavoli. Pe diavoli nu-i lăsa să vorbească, pentru că îl cunoşteau. 35 Dimineaţa, încă pe întuneric, sculându-se, a ieşit şi s-a dus într-un loc retras şi se ruga. 36 Simon şi cei care erau cu el l-au căutat 37 şi, găsindu-l, i-au spus: „Toţi te caută”. 38 El le-a spus: „Să mergem în altă parte, prin cetăţile învecinate, ca să predic şi acolo, căci pentru aceasta am venit!” 39 Şi a mers prin toată Galileea, predicând în sinagogile lor şi scoţând diavoli.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR

Iob și-a revărsat inima lui Dumnezeu în timp ce se zbătea cu ghinionul lui. Să îl rugăm pe Tatăl ceresc ca în momentele noastre de necaz și durere să putem cunoaște că el mereu ne ascută rugăciunile. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

  • Pentru sfântul nostru părinte papa și pentru comunitatea creștină, ca noi mereu să fim deschiși la strigătul de durere al celor au nevoie de vindecare. R.
  • Pentru cei care suferă de diferite boli și anxietăți, și pentru cei din comunitatea noastră care au nevoie de rugăciunile noastre în acest timp, ca ei să găsească speranță, și ca noi să fim adevărate instrumente ale consolării și vindecării unul pentru celălalt. R.
  • Când avem de-a face cu momente de nesiguranță și extrem de ocupate, ca să cunoaștem valorile petrecerii timpului în rugăciune. R.
  • Ca noi să avem un respect mai profund față de viața fiecărei persoane, mai ales față de viața celor ne-născuți. R.
  • Pentru copii și pentru părinți lor, ca ei să poată crește împreună în iubirea lui Dumnezeu prin a dedica timp zi de zi rugăciunii împreună. R.
  • Să ne amintim și cei care au plecat înaintea noastră, cei care i-am cunoscut și iubit dar mai ales cei care au avut parte de o moarte tragică. Ca Domnul să le ofere odihna veșnică. R.

Dumnezeule milostiv, fă ca cuvintele pe care le-am auzit astăzi să găsească o locuință în noi, să ne vindece durerea și să fie o lumină în călătoria noastră în această săptămâna care urmează. Îți cerem toate acestea prin Cristos Domnul Nostru. Amin

FOAIA DUMINICALĂ

Duminica a 5-a de peste an (B) – 4

Iob 7,1-4.6-7
1Cor 9,16-19.22-23
Mc 1,29-39

Cristos ne eliberează și ne cheamă să îi slujim pe ceilalți în mod liber

Astăzi suntem invitați să aducem cinste și preamărire lui Cristos care mereu face numai lucruri bune. Iar în evanghelia de astăzi vom vedea cum el și apostoli săi și-au dus la împlinire misiunea ca pe o responsabilitate și nu ca pe o plată. Prin urmare, Cristos ne eliberează și ne cheamă să îi slujim pe ceilalți în mod liber.

Într-o bună zi, după terminarea sfintei Liturghii, un bărbat tânăr și soția lui împreună cu fiul lor au mers la preot, l-au luat de mână, l-au privit în față și i-au spus, Părinte, astăzi m-ați atins și m-ați vindecat!  Inițial preot se rușinase și i-a întrebat, Ce v-am făcut mai exact? În timp ce preotul stătea și aștepta un răspuns a observat că toți trei erau în lacrimi, iar bărbatul i-a spus: Timp de șapte ani, nu am fost atins de nici o predică. Părinte, mi-ați schimbat viața astăzi. Într-un final preotul i-a spus, Nu eu am fost cel care te-a atins și vindecat, ci Isus. Toți trei l-au privit direct și au spus la unison, Da, dar el s-a folosit de tine pentru a face aceasta. Iar preotul a spus Desigur. După care i-a încurajat, s-a rugat pentru ei înainte ca ei să plece plin de bucurie. Isus încă ne atinge  și ne vindecă chiar și în ziua de astăzi. Ceea ce a făcut în zilele apostolilor, el continuă să facă și în timpul nostru, fiindcă el este începutul și sfârșitul (Ap 22,13), același ieri, astăzi și pentru totdeauna (Evr 13,8).

Prima lectură de astăzi ne prezintă problema lui Iob, a unui slujitor al lui Dumnezeu nevinovat și credincios. În loc să ne lase o imagine a suferinței și a mizeriei, istoria lui Iob ar trebui să ne înalțe speranța și încrederea în puterea mântuitoare a lui Dumnezeu.

Credința lui Iob a fost puternic pusă la încercare de cel rău. A pierdut totul. Ca om, Iob s-a plâns după cum face și fiecare dintre noi,  Dacă mă culc, îmi spun: «Când mă voi ridica?» Dar noaptea se lungeşte…. Aminteşte-ţi că zilele mele sunt o suflare şi ochii mei nu se vor mai întoarce să vadă binele!”. Însă, spre mai marea glorie a lui Dumnezeu, Iob tot nu și-a pierdut credința în Dumnezeu.

Cazul lui Iob ne reamintește de lupta noastră de zi cu zi cu problemele vieții. Dar mai presus de toate, ne reamintește, de ceea ce uneori pare a f o imensă tăcere sau absență a lui Dumnezeu din viețile noastre. Acestea sunt momente teribile ce ne fac să ne adresăm întrebări precum, Doamne unde ești? De ce eu? Cu ce am greșit? Dumnezeu mereu răspunde la aceste întrebări la timpul lor.

În cea de-a doua lectură, Paul își exprimă disponibilitatea de a predica evanghelia. Și l-am auzit cum a spus Vai mie dacă nu vestesc evanghelia! Istoria lui e cea a unui om care a supraviețuit unei boli, și și-a dedicat viața ajutorării celorlalți pacienți. Iar el, asemenea unui doctor care a descoperit un vaccin pentru o anumită boală a promis că o va oferi în mod liber și fără plată tuturor.

Apostolul Paul a fost bolnav spiritual până în acel moment în care a avut providențiala întâlnire cu Cristos. Această întâlnire i-a transformat viața și i-a întărit credința. Motiv pentru care s-a dedicat pe sine însuși predicării veștii cele bune. Aceasta este mărturia lui, …Căci, deşi sunt liber faţă de toţi, m-am făcut sclavul tuturor ca să-i câştig pe cât mai mulţi….Toate le fac pentru evanghelie, ca să am şi eu parte de ea. Astfel, Paul în loc să o vadă ca pe o plată el a văzut-o ca pe o responsabilitate spre mântuirea celorlalți. El a fost un predicator complet, care era mereu înfometat de convertirea a cât mai multe suflete pentru Cristos.

În textul evangheliei de astăzi am văzut cum Isus fără oboseala mergea și învăța, vindeca, elibera și întărea oameni. Printre aceștia și soacra lui Petru. De asemenea, Isus și-a văzut propria slujire ca pe o responsabilitate și nu ca pe o plată. De aceea, mai presus de toate el era înflăcărat de aceasta dar mai ales de binele oamenilor.

Asemenea lui Isus și lui Paul, și noi trebuie să ne vedem chemarea și misiunea ca pe o responsabilitate și nu ca pe o plată câștigată sau pentru recompense lumești. Plata sau recompensele nu se referă doar la bani sau lucruri materiale. Ci și la căutarea deliberată a laudei pentru munca și misiunea săvârșită. Dacă facem astfel, atunci deja ne-am obținut plata. De aceea, ori de câte ori atragem atenție nedorită asupra noastră pentru munca pe care o facem, atunci va trebui să știm că ea devine automat și o modalitate de a câștiga plata pentru ceea ce ar trebui să fie doar o responsabilitate.

 Puterea lui Isus este aceiași și astăzi. El este gata să îi vindece pe cei care vin la el în credință. El este gata dă aibă o întâlnire ce schimbă întreaga viață cu cei care sunt gata să se apropie de el cu umilință. Prin urmare, va trebui să îl lăudăm pe Domnul care îi vindecă pe cei cu inima zdrobită. Amin