joi, 16 iulie 2020

Joi din săptămâna a 15-a de peste an

Sf. Fecioară Maria de pe Muntele Carmel *

Culoare:    verde (alb)

Psaltire:    III

Liturghie la alegere,

prefaţă comună

Is 26,7-9.12.16-19

Ps 101

Mt 11,28-30

LECTURA I

Cei care zac în pulberea pământului se vor trezi şi vor tresălta de bucurie.

Citire din cartea profetului Isaia 26,7-9.12.16-19
Cărarea celui drept este dreaptă; tu, Cel Drept, nivelezi calea celui drept. Da, pe calea judecăţilor tale, ne-am pus speranţa în tine. Dorinţa sufletului este numele tău şi amintirea ta. 9 Sufletul meu te doreşte noaptea şi duhul meu te caută înlăuntrul meu. Căci atunci când judecăţile tale sunt împlinite pe pământ, locuitorii lumii învaţă dreptatea. 12 Doamne, tu vei stabili pentru noi pacea, căci chiar toate lucrările noastre tu le-ai făcut să fie pentru noi. 16 Doamne, în strâmtorare ei te-au căutat, neliniştea celui oprimat este corecţia ta pentru ei. 17 Cum se zvârcoleşte şi strigă cea însărcinată în durerea ei când se apropie să nască, la fel am fost şi noi înaintea ta, Doamne. 18 Am zămislit, ne-am zvârcolit ca ea, dar am dat naştere la vânt. Mântuire nu am făcut pe pământ şi locuitori ai lumii nu s-au născut. 19 Cei morţi ai tăi vor trăi, cadavrele se vor ridica. Treziţi-vă şi strigaţi de bucurie, voi cei care zaceţi în ţărână! Căci roua ta este ca roua de dimineaţă, iar pământul îi va da afară pe cei din locuinţa umbrelor.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 101(102),13-14ab şi 15.16-18.19-21 (R.: cf. 20b)
R.: Domnul din ceruri se îngrijeşte de poporul său.

13 Tu, Doamne, rămâi în veci
şi amintirea ta dăinuie din generaţie în generaţie.
14ab Tu te vei ridica şi te vei îndura de Sion,
căci este timpul să-ţi arăţi îndurarea.
15 Iată, servitorii tăi îndrăgesc pietrele lui
şi le este milă de ruinele sale! R.

16 Toate popoarele se vor teme de numele Domnului
şi toţi regii pământului, de mărirea sa,
17 pentru că Domnul a reconstruit Sionul
şi s-a arătat în mărirea lui.
18 El ia aminte la rugăciunea celor lipsiţi
şi nu dispreţuieşte rugăciunea lor. R.

19 Aceasta să se scrie pentru generaţiile următoare
şi poporul care se va naşte îl va lăuda pe Domnul;
20 pentru că el a privit din înălţimi, din sanctuarul său;
Domnul s-a uitat din cer asupra pământului,
21 ca să asculte suspinul celor închişi
şi pentru a-i elibera pe cei condamnaţi la moarte. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                  Mt 11,28

(Aleluia)  „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă”, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA

Învăţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,28-30
În acel timp, Isus a luat cuvântul şi a zis: „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă! 29 Luaţi asupra voastră jugul meu şi învăţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30 Căci jugul meu este plăcut, iar povara mea este uşoară”.

Cuvântul Domnului

Joi din săptămâna a 15-a de peste an – 1

 

Mt 11,28-30

Blând și smerit cu inima. Blândețea înseamnă gingășie. Isus nu vine să ne pedepsească sau să ne condamne sau să se împovăreze. El vine pentru a ne ușura povara, pentru a ne conforta necazurile, și pentru a ne consola în durerile noastre. Fiind blând la inimă, Isus mereu este gata să ne accepte înapoi și să ne ierte.

Umil la inimă înseamnă că Isus nu dorește să domine asupra noastră. El nu dorește să se impună sau să ne forțeze. În umilința sa, Isus nu este amar, frustrat sau dezamăgit din cauza repetatelor noastre căderi în păcat. El continuă să ne înțeleagă și să se încreadă în noi. Ba chiar ne și invită să venim la el și să învățăm să fim asemenea lui.

De aceea va trebui să ne modelăm inima după inima lui Isus.

Inimile noastre vor trebui să fie curate. O inimă curată va rosti numai cuvinte bune celor din jur. O inimă curată nu va căuta greșelile în ceilalți. O inimă curată nu va inventa scuze pentru îndoiala unuia.

Inimile noastre trebuie să fie curate. O inimă curată va fi onestă și plină de fapte bune. O inimă curată nu este invidioasă pe popularitatea sau succesul celuilalt.

Inimile noastre trebuie să fie pline de iubire. O inimă iubitoare este mereu una iertătoare. Nu se satură niciodată din a sluji pe ceilalți. O inimă iubitoare promovează și păstrează viața. E mereu dispusă să ajute și să dorească vindecarea celorlalți. O inimă iubitoare muncește necontenit pentru mântuirea celor dragi iei.

Isuse, cu inima blândă și smerită, fă inima noastră asemenea cu inima ta.