joi, 31 martie 2022

Joi din săptămâna a 4-a din Postul Mare

Sf. Beniamin, diacon m.

Culoare:  violet
Psaltire
:   IV

Liturghie proprie,
prefaţa pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)

Ex 32,7-14
Ps 105
In 5,31-47

Ant. la intrare               Cf. Ps 104,3-4

Să se bucure inima celor care-l caută pe Domnul. Alergaţi la Domnul şi la ajutorul lui; căutaţi întotdeauna faţa lui!

Rugăciunea Zilei

Implorăm cu umilinţă, Doamne, îndurarea ta, pentru ca noi, slujitorii tăi, iertaţi de păcate prin pocăinţă şi sfinţiţi prin fapte bune, să perseverăm cu sinceritate în împlinirea poruncilor tale şi, astfel, să ajungem cu inimi curate, la sărbătoarea Paştelui. Prin Domnul nostru Isus Cristos.

LECTURA I

Iartă, Doamne, răutatea poporului tău!

Citire din cartea Exodului 32,7-14
În zilele acelea, Domnul i-a spus lui Moise: „Coboară, căci poporul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a pervertit! 8 S-au abătut repede de la calea pe care le-o poruncisem; şi-au făcut un viţel turnat, s-au închinat înaintea lui, i-au adus jertfe şi au zis: «Acesta este dumnezeul tău, Israel, care te-a scos din ţara Egiptului»”. 9 Domnul i-a zis lui Moise: „Văd că poporul acesta este un popor încăpăţânat. 10 Acum, lasă-mă; mânia mea se va aprinde împotriva lor şi-i va mistui; dar pe tine te voi face un popor mare”. 11 Moise l-a înduplecat pe Domnul Dumnezeul său, zicând: „Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu putere mare şi cu braţ puternic? 12 Pentru ce să zică egiptenii: «Cu răutate i-a scos, ca să-i ucidă printre munţi şi ca să-i şteargă de pe faţa pământului?» Potoleşte-ţi aprinderea mâniei şi iartă răutatea poporului tău! 13 Adu-ţi aminte de Abraham, de Isaac şi de Israel, slujitorii tăi, cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuţi: «Voi înmulţi descendenţa voastră ca stelele cerului şi voi da urmaşilor voştri toată ţara aceasta, de care am vorbit; şi ei o vor stăpâni pentru totdeauna!»” 14 Domnul a iertat răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 105(106),19-20.21-22.23 (R.: 4a)
R.: Aminteşte-ţi de noi, Doamne, din îndurare faţă de poporul tău!

19 Şi au făcut un viţel în Horeb,
s-au prosternat înaintea unui chip turnat
20 şi au schimbat gloria lor
cu chipul unui bou care mănâncă iarbă. R.

21 Au uitat de Dumnezeul care i-a mântuit,
care a făcut lucruri mari în Egipt,
22 minuni în ţara lui Ham,
semne minunate la Marea Roşie. R.

23 El hotărâse să-i nimicească,
dacă n-ar fi fost Moise, alesul său,
să iasă la trecătoare înaintea lui
pentru a abate mânia lui, ca să nu-i distrugă. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE         In 3,16

Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul-născut, ca oricine crede în el să aibă viaţa veşnică.

EVANGHELIA

Este cine să vă acuze: Moise, în care aţi sperat.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 5,31-47
În acel timp, Isus le-a răspuns iudeilor: „Dacă eu dau mărturie pentru mine însumi, mărturia mea nu este adevărată. 32 Este un altul care dă mărturie despre mine şi ştiu că mărturia pe care o dă despre mine este adevărată. 33 Voi aţi trimis la Ioan, iar el a dat mărturie pentru adevăr. 34 Dar eu nu primesc mărturie de la un om, ci vă spun acestea ca voi să vă mântuiţi. 35 El era făclia care arde şi luminează, iar voi aţi voit să vă bucuraţi un ceas la lumina lui. 36 Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrurile pe care mi le-a dat Tatăl să le împlinesc – aceste lucruri pe care le fac – dau mărturie despre mine că Tatăl m-a trimis. 37 Şi Tatăl care m-a trimis, el a dat mărturie despre mine. Dar voi n-aţi ascultat niciodată glasul lui, nici nu i-aţi văzut chipul. 38 Şi nu aveţi cuvântul lui care rămâne, pentru că nu credeţi în cel pe care el l-a trimis. 39 Voi cercetaţi Scripturile, căci credeţi că aveţi în ele viaţa veşnică. Şi tocmai ele dau mărturie despre mine. 40 Dar nu vreţi să veniţi la mine ca să aveţi viaţă. 41 Eu nu primesc glorie de la oameni, 42 însă v-am cunoscut: nu aveţi iubirea lui Dumnezeu în voi. 43 Eu am venit în numele Tatălui meu şi nu m-aţi primit. Dacă ar fi venit un altul în numele lui propriu, pe acela l-aţi fi primit. 44 Cum puteţi crede voi, care primiţi glorie unul de la altul şi nu căutaţi gloria care este numai de la Dumnezeu? 45 Să nu credeţi că eu vă voi acuza înaintea Tatălui; este cine să vă acuze: Moise, în care aţi sperat. 46 Dacă aţi fi crezut în Moise, aţi fi crezut şi în mine, căci el despre mine a scris. 47 Dar dacă nu credeţi în cele scrise de el, cum veţi crede în cuvintele mele?”

Cuvântul Domnului

Rugăciunea credincioși

Fraților preaiubiți, Isus a venit în mijlocul nostru ca împlinire a tuturor profețiilor Vechiului Testament, dar mai ales pentru a ne chema să credem în El. Să spunem împreună:

 R. Ascultă-ne Doamne!

  • Ne rugăm ca creștini să aprecieze mai mult scripturile iudaice care alături de cele creștine, au dezvăluit treptat misterul lui Cristos. R.
  • Ne rugăm ca cei care nu au nici o iubire pentru Dumnezeu în ei, să primească acel har care să îi conducă la credință. R.
  • Ne rugăm ca oameni care caută semne minunate sau devoțiunii excesive pentru a-și hrăni credința, să se întoarcă la Cristos, lumina cea adevărată, la Cel trimis de Tatăl pentru a ne aduce mântuirea. R.
  • Ne rugăm și pentru cei care caută idolii falși ai averii, puterii și onoarei, după cum a făcut și poporul evreu în deșert, ca ei să audă chemarea lui Isus a acestui post, și să permită să fie îmbrățișați de iubirea sa. R.
  • Ne rugăm ca poporul Ucrainian să cunoască faptul că lumea este unită în rugăciune pentru ei și ca ei fie eliberați de pericolele prezente. R.

Doamne Dumnezeul nostru, tu care ești nespus de blând și milostiv. Umple-ne te rugăm cu încredere în cuvântul tău pentru ca noi să putem să ne prezentăm în fața judecății tale cu încredere. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

Asupra Darurilor
Te rugăm, Dumnezeule atotputernic, primeşte jertfa pe care ţi-o oferim. Îndură-te de slăbiciunea noastră: curăţă-ne de orice rău şi ocroteşte-ne pururi. Prin Cristos, Domnul nostru.
Ant. la Împărtășanie          Ier 31,33

„Voi pune legea mea înlăuntrul lor şi în inima lor o voi scrie; şi eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul meu”, spune Domnul.

După Împărtășanie

Te rugăm, Doamne, ca tainele pe care le-am primit să ne purifice; eliberează-ne pe noi, slujitorii tăi, de orice vină care ne apasă conştiinţa şi dă-ne harul, ca, primind de la tine vindecarea deplină, să ajungem la slava cea veşnică. Prin Cristos, Domnul nostru

Joi din săptămâna a 4-a din Postul Mare – 3

In 5,31-47

Mărturii în favoarea lui Cristos

Faimosul filosof existențialist Jean-Paul Sartre (1905-1980) a devenit ateu la vârsta de 11 ani. Sartre, și ca mulți alți asemenea lui, a devenit ateu nu din motive filosofice ci din motive morale sau psihologice. Experiențele sale cu oameni, mai ales cu creștini l-au convins că Dumnezeu nu există.

Tocmai acest lucru e reflectat în evanghelia de astăzi, unde vedem cum Isus poartă o discuție destul de aprinsă cu dușmani lui, discuție în cadrul căreia Isus le arată cât de rea e credința lor. Le spune că dacă ei l-ar judeca corect, obiectiv și fără nici un prejudiciu, atunci vor avea toate motivele necesare să îi accepte cuvintele, că el este cel trimis de Dumnezeu, că el e Mesia și că e egal cu Dumnezeu. Iar asta fiindcă erau patru tipuri de mărturii ce validau și acreditau cuvintele sale, mai ales că legea mozaică (Dt 17,6) cerea numai două ori trei mărturii. Aceste patru măturii sunt. În primul rând, lucrarea, ori întreg parcurs al vieții sale și a slujirii sale, precum momentul în care se revelează ca Dumnezeu și a voinței sale pentru noi, când distruge împărăția satanei și restaurează oamenilor curăția și fericirea lor inițială. A doua mărturie e cea a lui Ioan Botezătorul (v. 33, In 1,19) când îl arată și îl prezintă ca Mântuitor. A treia dovadă sunt cuvintele (v.39) Bibliei ce fac referință la el. Dar cea mai importantă dintre toate e cea a lui Dumnezeu Tatăl (v.32. 27), pe care ei nu îl puteau vedea. Însă dușmani lui nu erau interesați de adevăratul obiectiv. Ba mai mult, nu credeau nici măcar cuvintele lui Moise, ci se foloseau de propria înțelegere coruptă a legii lui Moise și a sfintei Scripturi. Erau mai mult preocupați, după cum spunea Isus, de propria lor mândrie, și laudă reciprocă. Mândrie care i-a făcut surzi față de vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu se revelează pe sine celor mici, celor care nu își pun încrederea în ei înșiși ci în Dumnezeu. Așa că întrebarea e, Ascultăm noi de cuvintele lui Dumnezeu, cu credință și încredere?

În cazul nostru, ca creștini, suntem chemați să fim martori la credința noastră în Cristos. Devenim martori datorită sacramentului mirului pe care l-am primit.

Cel mai bun mod prin care putem fi martori lui Isus este. În primul rând printr-o viață consistentă. Dacă trăim cu adevărat ca copii ai lui Dumnezeu, atunci vom pune în practică cele două mari porunci ale iubirii și carității și vom fi plini de bucurie. Caritatea și iubirea sunt două dintre cele mai convingătoare argumente în favoarea credinței noastre în El.

În al doilea rând prin a crede în Cuvintele sale din Biblie. Tatăl dă mărturie de Isus prin Scripturi. Pentru mine de exemplu, eu cred în tot ceea ce îmi spune Dumnezeu în Biblie fiindcă e Dumnezeu cel care îmi spune. Îl cred pentru cuvintele sale fiindcă El este Dumnezeu iar Dumnezeu nu poate minți. Dumnezeu ne dă destule motive pentru a crede în El, motive ce se găsesc în Scripturi. Întreg Vechiul Testament ne spune că Dumnezeu pregătește poporul său pentru venirea Fiului său, Isus. El lasă indicii despre asta, precum locul nașterii sale, unde avea să crească, și despre cum va fi slujirea sa publică și despre cum avea să moară. Prin urmare, Cristos ne întreabă pe fiecare dintre noi astăzi, Cum abordăm cuvintele lui Dumnezeu din Biblie? Care este atitudinea noastră când citim cuvintele lui Dumnezeu? Lectura noastră e doar spre erudiție? Sau căutăm cuvintele pentru viața veșnică?

În încheiere, voi împărtăși cu voi ceea ce a spus în timpul unei zile de reculegere pentru preoți din anii trecuți un episcop din India, Iubiți-l pe Isus (dimensiunea verticală a vieții creștine) și trăiți pentru el (dimensiunea orizontală). Va trebui să trăim iubirea dacă dorim să fim adevărați martori ai lui Cristos. Să spunem împreună, Cred Doamne. Ajută necredința mea. Amin

Alte teme de predici sau cateheze

  1. Vederea lui Cristos în Vechiul Testament.
  2. Scripturile și sfârșitul timpului.
  3. Ioan Botezătorul: premergătorul lui Isus.