luni, 16 noiembrie 2020

Luni din săptămâna a 33-a de peste an

Ss. Margareta a Scoţiei, regină *; Gertruda, fc. *

Culoare:    verde (alb)
Psaltire
:    IV

Liturghie la alegere,
prefaţă comună

Ap 1,1-4;2,1-5a
Ps 1
Lc 18,35-43

LECTURA I

Adu-ţi aminte de unde ai căzut, converteşte-te şi fă faptele tale dintâi.

Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 1,1-4; 2,1-5a
Revelaţia lui Isus Cristos, pe care Dumnezeu i-a dat-o, ca să arate slujitorilor săi cele ce trebuie să fie în curând. El a făcut-o cunoscută trimiţând-o prin îngerul lui slujitorului său Ioan, 2 care a dat mărturie că toate câte le-a văzut sunt cuvântul lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus Cristos. 3 Fericit cel care citeşte şi cel care ascultă cuvintele profeţiei şi ţine cele scrise în ea, căci timpul este aproape. 4 Ioan, către cele şapte Biserici care sunt în Asia: Har vouă şi pace de la cel care este, care era şi care vine; şi de la cele şapte duhuri care sunt înaintea tronului său. 2,1 L-am auzit pe Domnul care-mi zicea: „Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: aşa spune cel care ţine cele şapte stele în mâna lui dreaptă, cel care umblă în mijlocul celor şapte candelabre de aur: 2 «Cunosc faptele tale, truda şi statornicia ta şi că nu-i poţi suporta pe cei răi, că i-ai pus la încercare pe cei care se numesc apostoli şi nu sunt şi i-ai descoperit mincinoşi. 3 Ştiu că ai răbdare şi că ai suferit pentru numele meu şi n-ai obosit. 4 Însă am ceva împotriva ta: ai părăsit iubirea ta cea de la început. 5a Adu-ţi aminte deci de unde ai căzut, converteşte-te şi fă faptele tale dintâi!»”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: Ap 2,7b)
R.: Celui care învinge îi voi da să mănânce din pomul vieţii.

1 Fericit omul care nu umblă după sfatul celor nelegiuiţi,
nu zăboveşte pe calea păcătoşilor
şi nu se aşază în adunarea celor care batjocoresc,
2 dar îşi găseşte plăcerea în legea Domnului
şi la legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

3 El este ca pomul sădit pe malul apei,
care dă rod la timpul potrivit;
frunzele lui nu se veştejesc
şi tot ceea ce face are succes. R.

4 Nu tot aşa este cu cei nelegiuiţi, nu tot aşa;
ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,
iar calea celor nelegiuiţi duce la pieire. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE      In 8,12bd

(Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul. Cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

EVANGHELIA

Ce vrei să-ţi fac? Doamne, să văd.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 18,35-43
În acel timp, pe când se apropia Isus de Ierihon, un orb stătea lângă drum cerşind 36 şi, auzind că trecea mulţimea, s-a interesat ce este. 37 I-au adus la cunoştinţă că trece Isus Nazarineanul. 38 Atunci el a strigat: „Isuse, Fiul lui David, îndură-te de mine!” 39 Cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, dar el striga şi mai tare: „Fiul lui David, îndură-te de mine!” 40 Atunci Isus, oprindu-se, a poruncit să fie adus la el. Când s-a apropiat, l-a întrebat: 41 „Ce vrei să-ţi fac?” I-a răspuns: „Doamne, să-mi recapăt vederea!” 42 Iar Isus i-a răspuns: „Vezi! Credinţa ta te-a mântuit”. 43 Îndată, orbul şi-a recăpătat vederea şi l-a urmat, glorificându-l pe Dumnezeu. Şi tot poporul, văzând acestea, a dat laudă lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

Luni din săptămâna a 33-a de peste an – 4

Lc 18,35-43

Vindecarea orbului din Ierihon

Am dat zilele acestea pe internet de faptul că 80% din munca noastră depinde de ochi noștri. Iar în 80% intră destul de multe activități, ceea ce înseamnă că persoanele care nu văd au doar un procent de 20% de activități pe care le pot efectua. Pentru aceste persoane nu poate exista: sport în aer liber, diverse locuri de muncă fiindcă ei au un număr limitat pe care le pot săvârși, vizionare de filme și înot, și multe, multe altele asemenea.

Orbul din evanghelia de astăzi, l-a rugat pe Isus să îl vindece, probabil din cauză că îi lipsea bucuria lucrurilor din jur, din cauza defectului său, însă oameni l-au făcut să tacă imediat. Cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, dar el striga şi mai tare: “Fiul lui David, îndură-te de mine!, am auzit în textul evanghelic. Însă Isus a observat durerea, nevoia urgentă a acestui om orb așa că a spus: Vezi! Credinţa ta te-a mântuit”.

Un om orb care nu poate vedea este un fapt real, adevărat. Însă chiar dacă nu avea cum să vadă cu ochi reali, el tot vedea cu ochii inimii sale pline de iubire. Din punct de vedere spiritual și noi suntem orbi fiindcă avem ochi normali, sănătoși cu care să vedem însă nu ne place să și privim. Facem pe-a orbi fiindcă nu ne place să vedem nevoile celorlalți asemenea oamenilor din textul evangheliei de astăzi. Vedem copii care cerșesc mâncare și bani în stradă pentru a putea să supraviețuiască și ne spunem nouă înșine:  Sunt puși de alți să facă asta, nevoia lor nu este una reală. Cine sunt acești oameni, aceste persoane pe care nu dorim, sau nu ne place să le vedem? Cine sunt aceste persoane față de care ne prefacem că suntem orbi? Un lucru e clar, pe care trebuie să îl și ținem minte dar mai ales să îl punem în practică, că Dumnezeu ne-a dat ochi pentru ca să putem vedea. Dumnezeu ne-a dat o inimă pentru a putea vedea mult mai bine. Să începem să le folosim și să nu le mai acoperim.

În încheiere vă invit să reflectăm asupra următorului text intitulat Am dorit să îl văd pe Isus astăzi scris de Maria Carey care spunea că:

Am dorit să îl văd pe Isus astăzi. Am văzut un om bătrân ce stătea în picioare rezemat de pompa de la benzinărie. Ne-am salutat reciproc după care ne-am zâmbit și fiecare s-a dus în direcția lui.

Am dorit să îl văd pe Isus astăzi. Am văzut cel mai minunat copil mic cu mama sa iar ea era atât de drăguță cu ea el la magazinul de jucării. Ne-am zâmbit reciproc după care micuțul și-a întins brațul spre mine iar inima mea a spus Hei, micuțule! A început să râdă, și a și fugit. Am rămas acolo zâmbind și tresăltând de cea mai pură și dulce atingere a inocenței.

Am dorit să îl văd pe Isus astăzi. Am văzut o femeie bătrână cu fața zbârcită și cu spatele îndoit ce ținea două sacoșe grele de cumpărături. Arăta atât de obosită. Am privit-o cum se chinuia să traverseze strada. Mi-a fost frică că nu va reuși să treacă așa că m-am dus și i-am spus, Lasă-mă să car eu acele lucruri pentru tine, și ma lăsat. Am traversat împreună strada și i-am cărat acele sacoșe trei străzi până la ușa casei. Mi-a mulțumit iar eu m-am simțit bine.

Am dorit să îl văd pe Isus astăzi. Am văzut un om în gara de tren, care cerea mărunt și l-am privit. Fără să stau pe gânduri la ce ar putea face cu acei bani, i-am și dat. Am făcut asta alături de o rugăciune și o binecuvântare. După care m-am urcat în tren și am plecat acasă. Chiar am dorit să îl văd pe Isus astăzi și el a dorit cu adevărat să mă vadă pe mine.

Abia atunci am realizat că ne-am văzut reciproc pe de-a lungul întregii zile. El s-a aflat în diferite persoane, de fiecare dată l-am văzut și el ma privit. Fața lui și expresiile sale erau diferite de fiecare dată însă el mereu a fost același. El dorea să mă vadă și să cunoască ce aș fi făcut de fiecare dată când l-am întâlnit.

Vezi, chiar am dorit să îl văd pe Isus astăzi și chiar l-am văzut clar toată ziua. Amin