marti, 9 februarie 2021

Marţi din săptămâna a 5-a de peste an

Sf. Apolonia, fc. m.

Culoare:    verde
Psaltire
:    I

Liturghie la alegere,
prefaţă comună

Gen 1,20-2,4a
Ps 8
Mc 7,1-13

LECTURA I

Să-l facem pe om după chipul şi asemănarea noastră.

Citire din cartea Genezei 1,20-2,4a
La început, când a creat cerul şi pământul, Dumnezeu a zis: „Să mişune apele de fiinţe vii şi să zboare păsări deasupra pământului pe firmamentul cerului!” 21 Şi Dumnezeu a creat peştii cei mari şi toate fiinţele vii care mişună în ape, după specia lor, şi toate păsările înaripate, după specia lor. Şi a văzut Dumnezeu că era bun. 22 Şi le-a binecuvântat Dumnezeu, zicând: „Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor; şi păsările să se înmulţească pe pământ!” 23 Şi a fost seară, şi a fost dimineaţă: ziua a cincea. 24 Şi a zis Dumnezeu: „Să facă pământul să iasă fiinţe vii după specia lor: animale, reptile şi vieţuitoare ale câmpului, după specia lor!” Şi aşa a fost. 25 Şi a făcut Dumnezeu vieţuitoare ale câmpului după specia lor, animalele după specia lor şi toate reptilele pământului după specia lor. Şi a văzut Dumnezeu că era bun. 26 Şi a zis Dumnezeu: „Să-l facem pe om după chipul şi asemănarea noastră şi să stăpânească peste peştii mării şi peste păsările cerului, peste animale, peste tot pământul şi peste toate reptilele care se târăsc pe pământ!” 27 Şi l-a creat Dumnezeu pe om după chipul său. După chipul lui Dumnezeu l-a creat; bărbat şi femeie i-a creat. 28 Şi i-a binecuvântat Dumnezeu. Dumnezeu le-a zis: „Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste toate fiinţele care se târăsc pe pământ!” 29 Şi a zis Dumnezeu: „Iată, v-am dat toată iarba care face sămânţă de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el. Acestea vor fi hrana voastră. 30 Iar tuturor fiinţelor pământului şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor animalelor care se târăsc pe pământ, care au în ele suflare de viaţă, le dau toată iarba verde ca hrană”. Şi aşa a fost. 31 Şi Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse şi, iată, erau foarte bune. Şi a fost seară, şi a fost dimineaţă: ziua a şasea. 2,1 Astfel s-au împlinit cerurile şi pământul şi toată oştirea lor. 2 Şi a împlinit Dumnezeu în ziua a şaptea lucrarea pe care o făcuse. Şi s-a odihnit în ziua a şaptea de la toată lucrarea pe care o făcuse. 3 Şi Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ea s-a odihnit de la toată lucrarea pe care a creat-o atunci când a făcut-o. 4a Acestea sunt originile cerului şi pământului, atunci când au fost create.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 8,4-5.6-7.8-9 (R.: 2a)
R.: Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele tău pe tot pământul!

4 Când privesc cerurile tale, lucrările mâinilor tale,
luna şi stelele pe care le-ai creat,
5 mă întreb: „Ce este omul, că te gândeşti la el,
sau fiul omului, că-l iei în seamă?” R.

6 L-ai făcut cu puţin mai mic decât pe îngeri,
l-ai încununat cu cinste şi măreţie.
7 L-ai făcut să stăpânească lucrările mâinilor tale,
toate le-ai pus la picioarele sale. R.

8 Oile şi boii laolaltă,
precum şi animalele câmpului,
9
 păsările cerului şi peştii mării,
tot ce străbate căile apelor. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE             Ps 118(119),36a.29b

(Aleluia) Înclină-mi inima spre învăţăturile tale, Doamne, şi dăruieşte-mi legea ta. (Aleluia)

EVANGHELIA

Voi daţi deoparte porunca lui Dumnezeu, ca să stabiliţi tradiţia voastră!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 7,1-13
În acel timp, nişte farisei şi unii dintre cărturari, care veniseră de la Ierusalim s-au adunat în jurul lui Isus 2 şi au văzut că unii dintre discipolii lui mâncau cu mâinile necurate, adică nespălate – 3 căci fariseii şi toţi iudeii nu mănâncă dacă nu şi-au spălat mâinile cu grijă, ţinând astfel tradiţiile bătrânilor, 4 iar când se întorc de la piaţă, nu mănâncă dacă nu se purifică; mai sunt şi multe altele pe care le-au primit ca să le păzească: spălarea paharelor, a oalelor şi a vaselor de bronz. 5 Aşadar, fariseii şi cărturarii l-au întrebat: „De ce discipolii tăi nu urmează tradiţiile bătrânilor, ci mănâncă cu mâinile necurate?” 6 El le-a spus: „Bine a profeţit Isaia despre voi, ipocriţilor, după cum este scris: «Acest popor mă cinsteşte cu buzele, însă inima lor este departe de mine. 7 În zadar mă cinstesc propunând învăţături care sunt doar porunci ale oamenilor». 8 Lăsând la o parte porunca lui Dumnezeu, voi ţineţi tradiţia oamenilor”. 9 Şi le-a spus: „Frumos! Voi zădărniciţi porunca lui Dumnezeu, ca să stabiliţi tradiţia voastră. 10 Căci Moise a spus: «Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta!» şi: «Cine vorbeşte de rău pe tatăl sau pe mama să fie dat la moarte!» 11 Voi însă spuneţi: «Dacă un om îi zice tatălui sau mamei: ‘Este corban – adică ofertă sacră – ceea ce ţi se cuvine de la mine’», 12 voi nu-l lăsaţi să mai facă ceva pentru tatăl sau mama lui. 13 Astfel, suprimaţi cuvântul lui Dumnezeu pentru tradiţia voastră pe care voi v-o transmiteţi. Şi faceţi multe alte lucruri asemănătoare”.

Cuvântul Domnului

Marți din săptămâna a 5-a de peste an – 1

Mc 7,1-13

Tradiția Bătrânilor

Această povestioară ne ajută să înțelegem mai bine de ce Farizei erau surprinși când au văzut că discipoli lui Isus mâncau cu mâinile nespălate în mod ritualic.Un rabin evreu, care se afla într-o închisoare a vechiului Imperiu Roman, își folosea rația zilnică de apă, nu pentru a o bea ci pentru ritualul zilnic de spălare a mâinilor înainte de a mânca. Din cauza acestei determinări ale sale de a se supune regulilor de igienă  rituală, aproape că a murit.

Stricta respectare a legilor, de către acești Farizei, reprezenta o mare slăbiciune pentru alți. Grija lor pentru regulile exterioare, uneori le întuneca grija pentru atitudinile interioare. Ritualurile devin mult mai importante pentru uni decât lucrurile inimii, precum iubirea și milostivirea. Acești lideri religioși impuneau aceste reglementări ca mijloace de a face oameni să îi fie recunoscători lui Dumnezeu. A neglija tradiția bătrânilor însemna să îl ofensezi pe Dumnezeu. Pentru acești oameni, a mânca cu mâini necurate e o cale prin care demoni te puteau ataca și de a deveni predispus sărăciei și distrugeri.

Când eram mic, părinți mei m-au învățat să mă spăl pe mâini înainte de a mă așeza la masă chiar dacă foloseam furculițe și cuțite. Ba chiar mai mult, înainte de a începe să mâncăm ne rugam, deoarece, conform spuselor tatălui meu, când mâncăm ne aflăm în fața harului lui Dumnezeu.

Imagini pentru washing handsPentru unui oameni, mâncarea e o binecuvântare de la Dumnezeu, pe care ei ar trebui să o ia cu respect și recunoștință. Ar trebui să se lase orice rea-voință și toate grijile în urmă când se vine la masă. Ar trebui să se împartă și să fie sensibili nevoilor unuia sau ale altuia de la masă. Ar trebui să se lase ceva și pentru cei care întârzie la masă. Nu trebuie să se lase nimic in farfurii, deoarece sunt alți în lume care nu au nimic de mâncare. Cu alte cuvinte, trebuie să împărțim mâncarea cu vecini noștri care nu au nimic de mâncare. Isus, astăzi, ne spune că nu ajunge faptul de a ne spăla pe mâini când mâncăm ci trebuie să ne curățăm și inimile. chiar dacă foloseam furculițe și cuțite. Ba chiar mai mult, înainte de a începe să mâncăm ne rugam, deoarece, conform spuselor tatălui meu, când mâncăm ne aflăm în fața harului lui Dumnezeu.

În același mod, știm că locul în care Dumnezeu vrea cel mai mult să locuiască, unde El vrea să fie onorat, e în sufletele poporului său. Inima e locul unde Dumnezeu se întâlnește cu noi într-o adevărată comuniune de iubire. Psalmistul exprimă o mare dorință de a locui în casa Domnului. Putem vedea aceasta ca exprimarea dorinței noastre pentru ca Domnul să facă din inimile noastre adevărata sa casă. Noi tânjim pentru ca el să vină și să locuiască în noi. Să ne străduim să facem din inima noastră un adevărat templu al lui Dumnezeu; o inima plină de umilitate, iubire și milostivire. Nu numai datorită acestui tip de inimă Dumnezeu locuiește în noi, ci și faptului că avem Sfânta Euharistie pe care o putem primi și o putem lua în trupurile noastre. Avem Duhul lui Isus Cristos care locuiește în noi.

În ce măsură îl onorăm pe Dumnezeu în exterior, și totuși îl ținem la distanță în inimile noastre? Să îl rugăm pe Domnul să facă ca faptele noastre exterioare de închinare să fie o adevărată reflexie a inimilor noastre. Amin