miercuri, 12 august 2020

Miercuri din săptămâna a 19-a de peste an

Sf. Ioana Francisca de Chantal, călug. *

Culoare:    verde (alb)
Psaltire
:    III

Liturghie la alegere,
prefaţă comună

Ez 9,1-7;10,18-22
Ps 112
Mt 18,15-20

LECTURA I

Însemnează cu un tau frunţile oamenilor care suspină şi murmură.

Citire din cartea profetului Ezechiel 9,1-7; 10,18-22
În zilele acelea, un glas puternic a răsunat în urechea mea: „S-au apropiat pedepsele cetăţii; fiecare să aibă în mâna sa armele distrugerii!” 2 Iată, şase oameni veneau de pe calea Porţii Superioare, care se deschide spre nord, fiecare cu armele măcelului în mână; era un om în mijlocul lor, îmbrăcat în in, cu o călimară de scriitor la coapse. Au venit şi au stat lângă altarul de bronz. 3 Gloria Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de deasupra heruvimului care era peste ei spre pragul templului. A strigat către omul îmbrăcat în in care avea călimara de scriitor la coapse. 4 Domnul a zis către el: „Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, şi însemnează cu un tau frunţile oamenilor care suspină şi murmură împotriva lucrurilor abominabile care se fac în cetate!” 5 Iar celorlalţi le-a zis, în auzul meu: „Treceţi prin cetate în urma lui şi loviţi! Ochiul vostru să nu aibă milă şi nu vă înduraţi: 6 ucideţi-i până la nimicire pe bătrân, pe tânăr, pe fecioară, pe prunci şi pe femei; dar pe niciun om pe care este tau! Începeţi de la sanctuar!” Iar ei au început de la bătrânii care erau în faţa templului. 7 Apoi le-a zis: „Întinaţi templul şi umpleţi curţile cu cei străpunşi! Ieşiţi!” Ei au ieşit şi au lovit prin cetate. 10,18 Gloria Domnului a ieşit de deasupra pragului templului şi a stat peste heruvimi. 19 Heruvimii şi-au înălţat aripile şi s-au ridicat de la pământ în văzul meu. Când au ieşit, roţile erau lângă ei. S-au oprit la intrarea porţii dinspre răsărit a templului Domnului. Gloria Dumnezeului lui Israel era peste ei, de deasupra. 20 Aceasta era fiinţa pe care o văzusem sub Dumnezeul lui Israel la râul Chebar. Şi am recunoscut că erau heruvimi. 21 Cei patru aveau patru feţe fiecare şi patru aripi fiecare; şi era o asemănare de mâini de om sub aripile lor. 22 Asemănarea feţelor lor era ca feţele pe care le văzusem la râul Chebar: înfăţişarea lor şi ei înşişi. Fiecare mergea drept înaintea lui.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 112(113),1-2.3-4.5-6
R.: Deasupra cerurilor este gloria ta, Doamne!
sau:
Aleluia.

1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului,
lăudaţi numele Domnului!
2 Fie numele Domnului binecuvântat
de acum şi până în veac! R.

3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui,
fie numele Domnului lăudat!
4 Domnul este preaînalt, mai presus de toate naţiunile,
gloria lui este mai presus de ceruri. R.

5 Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru,
care locuieşte atât de sus,
6 care îşi pleacă privirea să vadă
ce se petrece în cer şi pe pământ? R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                  2Cor 5,19

(Aleluia)  Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu sine şi punând în noi cuvântul reconcilierii. (Aleluia)

EVANGHELIA

Dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,15-20
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Dacă fratele tău greşeşte împotriva ta, mergi şi mustră-l numai între patru ochi! Dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău. 16 Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi, «pentru ca orice hotărâre să fie întemeiată pe declaraţia a doi sau trei martori!» 17 Dacă refuză să-i asculte şi pe ei, spune-l Bisericii! Iar dacă refuză să asculte şi de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi un vameş! 18 Adevăr vă spun: tot ce veţi lega pe pământ va fi legat şi în cer şi tot ce veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în cer. 19 Iarăşi vă spun: dacă doi dintre voi pe pământ se vor uni să ceară orice lucru, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. 20 Căci unde doi sau trei sunt adunaţi în numele meu, sunt şi eu acolo, în mijlocul lor”.

Cuvântul Domnului

Miercuri din săptămâna a 19-a de peste an – 2

Mt 18,15-20

Într-o comunitate, indiferent că e familie, seminar sau parohie, se mai poate întâmpla ca cineva să îl supere sau jignească pe altcineva într-o manieră serioasă, de exemplu, prin insultare, rană fizică, înșelătorie, furt și multe, multe altele.

Cum trebuie să tratăm aceste situații? Să aplicăm soluția celor sălbatici, adică uciderea? Să aplicăm soluția Vechiului Testament, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte?

Isus ne spune să vorbim, să dialogăm, să pornim o discuție cu cel care ne-a supărat, jignit sau rănit. Și tot Isus e cel care ne oferă trei pași în această privință:

Imagine similarăPrima, vorbește în privat cu persoana și spune cum te-ai simțit de pe urma a ceea ce ea ți-a făcut ție. Cereți scuze cu sinceritate și repară răul făcut, pentru ca problema să fie rezolvată. Dacă însă acea persoană nu te ascultă atunci trecem la pasul doi.

Doi, ia cu tine doi sau trei prieteni comuni și menționează din nou nedreptatea care ți s-a făcut. Dacă cel care a greșit tot nu te ascultă atunci mergem la pasul trei.

Trei, pomenește problema în cadrul unei întâlniri familiale, în clasă, sau comunitate sau în fața consiliului parohial, depinde de situație.

Patru, dacă persoana tot nu ascultă, el sau ea poate fi dat afara și tratat ca pe o persoană care nu mai este membru.

Speranța e aceea că persoana care a păcătuit cu adevărat să se căiască și să se convertească în izolarea sa și ca într-un final să se alăture familiei, sau comunității parohiale. Alături de vorbire sau dialog, rugăciunea este extrem de necesară. Tu însuți poți și ar trebui să te rogi pentru cel care ți-a greșit. Iar apoi comunitatea, indiferent de cât de mică e, chiar si din doi sau trei membri, să se roage pentru el sau ea. Fiindcă Isus a spus că și el va fi în acel grup adunat în numele lui. Iar rugăciunile lui, sunt printre cele mai puternice.