Isus Cristos, Regele Universului – adorația întregii comunități

Isus Cristos, Regele Universului – adorația întregii comunități

Isuse, Răscumpărător milostiv, în Euharistie tu ne dai dovada cea mai grăitoare și mișcătoare a iubirii tale față de noi. Pentru a corespunde unei iubiri atât de mari, iată-ne dispuși să ne dăruim cu totul ție, voind astfel să împlinim făgăduințele făcute la sfântul Botez. Ne angajăm să realizăm acea convertire interioară pe care...