Isus Cristos, Regele Universului – adorația întregii comunități

Cântec

† În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Amin

Preot – Rugăciune: Isus, lumina lumii

Isuse, Răscumpărător milostiv, în Euharistie tu ne dai dovada cea mai grăitoare și mișcătoare a iubirii tale față de noi. Pentru a corespunde unei iubiri atât de mari, iată-ne dispuși să ne dăruim cu totul ție, voind astfel să împlinim făgăduințele făcute la sfântul Botez. Ne angajăm să realizăm acea convertire interioară pe care tu ne-o ceri în sfânta Evanghelie. Ne vom strădui să ne dezlipim de noi înșine și de afecțiunile care ne leagă de lumea deșartă, pentru a fi mai liberi și pregătiți să împlinim cu iubire voința sfântă a Tatălui. Încredințăm în mâinile tale existența și vocația noastră de creștini, pentru ca tu să ne pui în slujba planurilor tale și în folosul lumii care are nevoie, mai mult ca oricând, de oameni și de creștini devotați.

Vom întreține în noi și în sufletele care ne înconjoară spiritul de rugăciune și de pocăință, pentru ca să fim cât mai pregătiți pentru celebrarea Euharistiei, pentru apostolat și pentru faptele de caritate. Conștienți de faptul că necredința a dus la ruină o mulțime de oameni, că păcatul și nedreptatea se răspândesc tot mai mult, înălțăm către tine cu încredere ochii noștri și implorăm mila ta pentru toți cei care ne înconjoară. Întâmpină cu harul tău pe toți cei care umblă în întunericul acestei vieți. Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

C. Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

P. Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

Doamne, trimite peste mine Duhul tău, ca să pot scoate din viața mea tot ceea ce nu e bun. Să renunț total la eu-l meu posesiv. Singura condiție care mă face să fac alegeri bune.

Fă-mă să aud invitația Ta la prietenie, fă ca eu să împlinesc Voința Tatălui, iubindu-l și slujindu-l în toți oamenii și în orice creatură, să caut și să prefer ceea ce mă eliberează de o iubire dezordonată de mine însumi.

Fă-mă dispus să fac și lucrurile mai umile, dispus mereu să învăț și de la cei pe care eu îi slujesc, Iubindu-te tot mai mult pe Tine!

Fă ca eu să privesc, să te contemplu și să te doresc numai pe Tine, numai pe Tine să te iubesc și pe Tine să te aștept cu dorința mea cea arzătoare. În viziunea iubirii, dorința mea să se stingă în Tine și la lumina Ta, luminița mea să continue să strălucească și să ardă.

 Răspunde, iubitul nostru Mântuitor, nouă care batem la ușa Împărăției tale, astfel încât cunoscându-te să te iubim numai pe Tine și să te dorim numai pe Tine, să ne gândim numai la Tine și să medităm zi și noapte cuvintele Tale.

Dă-ne Tu iubirea cu care să te iubim. Numai astfel noi nu vom mai iubi altceva în afară de Tine și dragostea noastră nu va putea fi stinsă de multele ape ale cerului, ale pământului, ale mării, așa cum este scris: „ape multe nu vor putea stinge iubirea”

Refren. Cântă suflete…

1.  Dacă cineva mă iubește, spune Domnul Isus, va pune în practică cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Cine nu mă iubește nu pune în practică ceea ce spun eu. Și cuvintele pe care le auziți nu vin de la mine, ci de la Tatăl care m-a trimis. R.

2.   Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Dacă unul rămâne unit cu mine și eu cu el, va aduce mult rod; fără mine nu puteți face nimic . Dacă rămâneți uniți cu mine și cuvintele mele prind rădăcini în voi, cereți ceea ce voiți și vă va fi dat. R.

3.   Precum m-a iubit pe mine Tatăl, tot la fel v-am iubit și eu pe voi;  rămâneți în iubire mea. V-am spus toate acestea pentru ca bucuria mea să fie și a voastră și bucuria voastră să fie desăvârșită. R.

4.  Dacă lumea vă urăște, gândiți-vă că  înainte de voi m-a urât  pe mine. Dacă m-au persecutat pe mine, vă vor persecuta și pe voi. Dacă au pus în practică cuvântul meu, îl vor pune în practică și pe al vostru. R.

5.   Când va veni Apărătorul lumii pe care îl voi trimite, Duhul adevărului, el va fi mărturisitorul și veți fi și voi, el vă va conduce spre tot adevărul. Duhul Sfânt vă va învăța tot ceea ce v-am învățat eu și vă va face să înțelegeți mai bine. Eu vă asigur,apoi că Tatăl vă va da tot ceea ce îi veți cere în numele meu. V-am spus acestea pentru ca să aflați în mine pacea. În lume veți avea necazuri: Curaj! Eu am învins lumea! R.

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

C. Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

P. Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

Cântec

Citire din evanghelia după sf. Ioan (In 18,33-37)

A: Pilat a intrat din nou în pretoriu, l-a chemat pe Isus și i-a zis:

P: „Tu ești regele iudeilor?”

A: Isus a răspuns:

I: „De la tine însuți spui aceasta sau ți-au vorbit alții despre mine?”

A: Pilat a răspuns:

P: „Oare sunt eu iudeu? Poporul tău și arhiereii te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut?”

A: Isus a răspuns:

I: „Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici”.

A: Atunci Pilat i-a zis:

P: „Așadar, ești rege?”

A: Isus i-a răspuns:

I: „Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu”.

Tăcere…

Cântec: Aleluia – Cânt lui Cristos

„Ce este adevărul?” A întrebat Pilat pe parcursul interogatoriului. Așa cum știm cu toții, acelei întrebări i-a urmat o tăcere misterioasă. În acea tăcere alternată de ascultarea câtorva pasaje evanghelice, să intrăm în meditarea misterului Adevărului.

*Diferiți lectori se alternează în lectura Cuvântului

18 Văzând Isus mulțimea din jurul său, a poruncit să treacă pe țărmul celălalt. 19 Atunci s-a apropiat de el unul dintre cărturari și a spus: „Învățătorule, te voi urma oriunde te vei duce”. 20 Dar Isus i-a zis: „Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, însă Fiul Omului nu are unde-și rezema capul” (Mt 8, 18-20)

25 În acel timp Isus a luat cuvântul și a zis: „Te preamăresc Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înțelepți și învățați și le-ai revelat celor mici. 26 Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorința ta.

27 Toate mi-au fost date de Tatăl meu și nimeni nu-l cunoaște pe Fiul decât Tatăl, nici pe Tatăl decât numai Fiul și acela căruia Fiul vrea să-i reveleze.

28 Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. 29 Luați asupra voastră jugul meu și învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi alinare pentru sufletele voastre. 30 Căci jugul meu este lesne de purtat, iar povara mea este ușoară” (Mt 11, 25-30).

14 Eu sunt păstorul cel bun. Eu le cunosc pe ale mele și ale mele mă cunosc pe mine 15 așa cum mă cunoaște Tatăl și eu îl cunosc pe Tatăl; iar eu însumi îmi pun viața pentru oi. 17 De aceea mă iubește Tatăl, pentru că îmi dau viața pentru ca s-o iau din nou. 18 Nimeni n-o ia de la mine, ci eu o dau de la mine însumi. Am putere să o dau și am putere să o iau din nou. Această poruncă am primit-o de la Tatăl meu” (In 10, 14-15, 17-18).

Înainte de sărbătoarea Paștelui, știind Isus că îi venise ceasul să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la sfârșit. 2 În timpul cinei – când diavolul pusese deja gândul de a-l trăda în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon – 3 știind că Tatăl a dat toate în mâinile sale și că de la Dumnezeu a venit și că la Dumnezeu se întoarce, 4 s-a ridicat de la cină, și-a pus hainele deoparte și, luând un ștergar, s-a încins. 5 Apoi a turnat apă într-un vas de spălat, și a început să spele picioarele discipolilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. 12 După ce le-a spălat picioarele, și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a spus: „Înțelegeți ce am făcut pentru voi? 13 Voi mă numiți «Învățătorul» și «Domnul» și bine spuneți, pentru că sunt. 14 Așadar, dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele, și voi trebuie să vă spălați picioarele unii altora. 15 Căci v-am dat exemplu ca și voi să faceți așa cum v-am făcut eu. (In 13, 2. 4-5; 12-15)

12 Aceasta este porunca mea: să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. 13 Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. 14 Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc. 15 Nu vă mai numesc servitori, pentru că servitorul nu știe ce face stăpânul lui. Însă v-am numit pe voi prieteni pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl vi le-am făcut cunoscute. 16 Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am constituit ca să mergeți și să aduceți rod, iar rodul vostru să rămână, pentru ca orice îl veți ruga pe Tatăl în numele meu să vă dea. 17 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiți unul pe altul (In 15,12-17).

1 În ceasul acela au venit discipolii la Isus și i-au spus: „Oare cine este mai mare în împărăția cerurilor?” 2 Chemând la sine un copil, l-a pus în mijlocul lor, 3 și le-a spus: „Adevăr vă spun, dacă nu vă veți întoarce și nu veți deveni asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția cerurilor” (Mt 18, 1-3).

Fericiți sunteți când vă vor insulta, vă vor persecuta și, mințind, vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. 12 Bucurați-vă și tresăltați de veselie, căci răsplata voastră mare este în ceruri (Mt 5,11-12).

„Așadar ești rege?” întreabă Pilat uimit de lipsa în acest om pe care-l are în față a caracterelor care disting regalitatea în această lume. Isus este un rege ciudat. Adesea îi este foame și sete și cere de mâncare și de băut, nu are o casă și o muncă. În loc să domnească, asemenea puternicilor acestei lumi, asupra supușilor săi, el îi iubește, îi numește prieteni și nu reușește să aibă pace, nu reușește să doarmă, „nu are unde să-și plece capul”, până când, după ce a dorit-o cu ardoare,  nu-și dă propria viață vita pentru a răscumpăra o omenire care ignoră faptul că se află chiar acolo unde pare clar că stăpânește întunericul…

Poporul stătea și privea, iar conducătorii își băteau joc de el, spunând: „Pe alții i-a salvat, să se salveze pe sine, dacă el este Cristos al lui Dumnezeu, alesul”. 36 Și soldații îl luau în râs, când se apropiau de el, și-i aduceau oțet, 37 spunând: „Dacă tu ești regele iudeilor, salvează-te pe tine însuți”. 38 Deasupra lui era și o inscripție: „Acesta este regele iudeilor”. (Lc 23,35-38)

Cântec

Doamne Isuse, prezent în mijlocul nostru, noi vrem să stabilim un raport personal cu tine: ești regele nostru, ești cel care ni-ai dat totul atât pentru viața materială, cât și pentru cea spirituală; tu ne-ai câștigat, ne-ai răscumpărat, ne-ai făcut ai tăi; suntem ai tăi pentru totdeauna. Tu ești comoara și bucuria noastră. Tu ești lumina și forța pentru viața lumii: pentru noi, pentru omenirea de astăzi.

Astăzi, Doamne Cristoase, Regele nostru, afirmăm în adevărul credinței că toată istoria umană se va împlini numai în tine. Te recunoaștem ca Regele nostru, pentru că ești adevărul Tatălui, și de la tine putem învăța că a trăi înseamnă a lupta, înseamnă a iubi, înseamnă a muri. Crucea este tronul tău; coroana de spini este coroana ta; regalitatea ta este cea a iubirii. Fă-ne și pe noi să participăm, o Domnul nostru Rege, la Împărăția ta, care este dreptate, pace, iubire.

Rege al Universului, domnește și asupra mea!!!

Tatăl Nostru… 

Isuse, Regele nostru, ajuta-ne pe noi care ne-am adunat astăzi in fata altarului sa învățam de la regalitatea Ta manifestata prin umilința si iubire pentru a deveni martori ai dăruirii si  îndurării Tale nesfârșite. Sa ne rugam:

R. Ajută-ne Doamne!

Isuse, Regele nostru, insufla comunitatea noastră sa fie un adevărat ferment de credința, speranța si iubire pentru societatea din ziua de azi. R.

Isuse, Regele nostru, întărește familiile noastre si menține-le flacăra credinței si a iubirii mereu aprinsa. R.

Isuse, Regele nostru, fa ca Biserica sa fie un far călăuzitor in acest întuneric ce tinde sa ne cuprindă tot mai mult. R.

Isuse, Regele nostru, ocrotește toți creștinii prigoniți in acesta perioada in Orientul Mijlociu si sădește dorința de pace  in inimile celor care conduc acest război anti-creștin. R.

Isuse, Regele nostru, iți încredințam pe frații noștri care se confrunta cu epidemii în urma catastrofelor naturale suferite in ultima vreme. R.

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…, Slavă Tatălui…

C. Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

P. Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

Cântec

Preot

„Crucea este tronul tău; coroana de spini este coroana ta; regalitatea ta este cea a iubirii…”

Dragi prieteni, vreți cu adevărat un Rege–Dumnezeu care arată în acest fel? Un Dumnezeu care riscă, un Dumnezeu care, din iubire, acceptă să fie respins cu ură și violență? Vreți cu adevărat un Dumnezeu care se face mic, foarte mic, pentru ca noi să fim mari, foarte mari? Vreți cu adevărat un Dumnezeu care acceptă să rămână gol, adică ușor de întâlnit, de înțeles, pentru ca orice om să-l cunoască așa cum e?

„Așadar, ești Rege?”, l-a întrebat Pilat pe Isus. Iar Isus a spus: „Tu spui”. Suntem liberi să credem sau nu, Dumnezeu nu se impune niciodată. Acel om învins nu semăna în nici un fel cu un rege, atât mai puțin cu un Dumnezeu. Va fi totdeauna așa: Dumnezeul nostru se ascunde, ne lasă liberi, ne mișcă conștiințele, ne cere nouă să ne clarificăm ideile, ne constrânge doar să alegem. El nu ne obligă să-l alegem pe el; nu ne obligă pentru că ne iubește prea mult pentru a ne porunci asta. În acest Dumnezeu credem noi, un Dumnezeu plin de iubire, un Dumnezeu rănit, un Dumnezeu care face din iubire singura măsură, unica judecată și singura speranță.

Dacă el este Regele nostru, dacă noi îl acceptăm ca Rege al inimilor noastre, atunci noi ne transformăm în soldați ai săi, în ucenici ai săi… Ca ucenici ai acestui Dumnezeu ar fi bine să privim mai des acea cruce, semn universal al iubirii. Dacă suntem ucenicii acestui Rege, nu vom putea suporta în atitudinile noastre umbre de dominare, de posedare, de instrumentalizare. Dacă suntem ucenici, avem încredere deoarece am experimentat pe propria noastră piele culmea iubirii sale regeneratoare, fecunde și plină de iubire. Dacă suntem ucenici, suntem chemați să construim cete ale Împărăției, locuri în care diversitatea este bogăție, iar iubirea singura lege. Iubirea singura lege, prieteni. Fără temeri, fără remușcări, iubirea devine măsura ființei noastre, măsura pentru alegerile vieții noastre neliniștite…

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

*Moment de tăcere

Preot

Doamne Isuse, porunca ta de a ne iubi așa cum ne-ai iubit tu ne rănește inima și ne face să descoperim cu durere cât de departe suntem de a fi înveșmântați cu sentimentele tale de umilință și îndurare. Suntem făcuți astfel încât reușim să păcătuim chiar și atunci când ne adresăm Tatălui tău în rugăciune. Fie-ți milă de noi. Dă-ne Duhul tău cel bun. Învață-ne să ascultăm strigătul său negrăit, unicul care ne permite cu sinceritate să strigăm „Abba – Tată”, și să obținem pentru noi mântuire și pace. Amin.

Tatăl Nostru… 

Consacrare la Cristos rege  (Împreună…)

Preabunule Isuse, Mântuitorul neamului omenesc, privește spre noi care îngenunchem cu smerenie înaintea altarului tău.  Suntem ai tăi, voim să fim ai tăi și, ca sa fim mai strâns uniți cu tine, astăzi fiecare dintre noi se consfințește de bunăvoie Inimii tale preasfinte.

Mulți nu te-au cunoscut niciodată, mulți au disprețuit poruncile tale si s-au lepădat de tine.  Fie-ți milă și de unii si de alții si atrage-i pe toți la Inima ta preasfântă.

Doamne, fii Rege nu numai al credincioșilor care nu s-au îndepărtat niciodată de tine, ci și al fiilor rătăciți, care te-au părăsit.  Fă-i să se întoarcă în curând la casa părintească, pentru a nu pieri de lipsă și de foame.

Fii Regele acelora pe care i-au înșelat părerile greșite si al acelora pe care i-a îndepărtat dezbinarea.  Cheamă-i la limanul adevărului si al unirii in credință, ca în curând să fie numai o singura turma si un singur păstor.

Dă, Doamne, Bisericii tale libertate sigură și fără piedici.  Dă tuturor popoarelor liniștea bunei orânduiri și fă ca de la un capăt al pământului la altul să răsune un singur glas: “Lăudată să fie dumnezeiasca Inimă a lui Isus, care ne-a dobândit mântuirea!  Ei sa-i fie slavă și mărire în vecii vecilor.  Amin.

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

C. Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

P. Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

Cântec…

Preot

Acum după ce am înțeles ce înseamnă că Isus este Rege, a venit momentul cel mai dificil, momentul în care trebuie să ne luăm angajamente, să ne facem planuri pentru viitor. Avem posibilitatea să dăm un adevărat sens existenței noastre deoarece Cristos ne implică în opera și misiunea sa pentru ca în lume, începând cu ambientele noastre, să existe iubire, fraternitate, pace…

Dar să ținem cont:„În fața sfidărilor, a problemelor, a dramelor din timpul nostru, ne spune Sf. Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, o persoană ne va salva: Cristos însuși. Programul nostru de viață se centrează pe Cristos: el trebuie cunoscut, iubit, imitat ca să trăim cu el viața trinitară și să transformăm împreună cu el întreaga noastră istorie.

Avem nevoie să grăbim Împărăția lui Cristos: împărăție de dreptate, de iubire, de pace, de iertare. Cu adevărat lumea are nevoie de această împărăție, are nevoie de Cristos Salvatorul. Suntem chemați să fim colaboratorii lui Cristos, constructorii Împărăției sale, purtătorii adevărului lui Isus, a valorilor profunde din Evanghelia Sa, a stilului său, și a alegerilor sale de viață. Pentru ca lumea să fie „umană”, are nevoie să fie „creștină”, adică potrivit inimii lui Cristos, a Împărăției sale, a noutății iubirii sale ” (NMI, 29).

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

Timp de reflecție personală…

Rugăciune finală

Isuse Rege al iubirii, ai milă de noi!

Deoarece vrem să te iubim, ajută-ne să iubim!

Deoarece recunoaștem că tu ești adevăratul Rege, ajută-ne să te cunoaștem mai mult!

Deoarece credem că tu poți totul, confirmă credința noastră cu mila ta!

Tu, Regele lumii, ai grijă de această lume sărmană și de noi care trăim în ea!

Tu regele păcii, dă pace lumii și nouă!

Tu regele cerului, permite-ne să devenim supușii tăi!

Tu știi că noi plângem, mângâie-ne!

Tu știi că noi suferim: consolează-ne!

Tu știi că noi avem nevoie de totul, ajută-ne!

Noi știm că suferim din vina noastră, dar sperăm în tine.

Noi știm că este puțin ceea ce suferim față de ceea ce merităm să suferim, dar ne încredem în tine.

Noi știm ce ți-am făcut ție, dar mai știm și ceea ce tu ai făcut pentru noi.

Știm că ești Salvatorul, salvează-ne, Isuse!

Deschide-ne cu mâinile tale străpunse comorile Harului și ale harurilor.

Vino la noi cu picioarele rănite; sfințește pământul și pe noi cu Sângele care picură din rănile tale, căci pământul întreg geme după regalitatea ta de Mântuitor.

Deschide  inimile noastre spre iubire, ca să ardă așa cum arde inima ta pentru noi!

Dacă te vom iubi, vom fi salvați aici, în ceasul morții și la ultima Judecată.

Vie Împărăția ta, Doamne, pe pământ, în cer și în inimile noastre. Amin.

Binecuvântarea cu Sfântul Sacrament

Toți sa adorăm fierbinte

marea Taină din altar;

Ce-a fost scris în Legea Veche

facă loc la noul dar;

ce e peste simț și minte

să ne dea-al credinței har.

Tatălui dați închinare,

Cinste, laudă și cânt;

Fiului, fără-ncetare,

Slavă-n cer și pe pământ;

Pururi binecuvântare

Fie Duhului preasfânt. Amin.

P. Tu le-ai dat pâine cerească
C. Având în sine orice plăcere

Să ne rugăm:

Dumnezeule, care ne-ai lăsat în acest Sacrament minunat memorialul morții și învierii tale, fă-ne, te rugăm, ca astfel să cinstim sfântul mister al trupului și sângelui tău, încât să simțim necontenit în noi roadele răscumpărării tale, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.

Să adorăm în veci preasfântul Sacrament!
Lăudați pe Domnul toate neamurile,
Lăudați-l toate popoarele,
Căci peste noi a revărsat Domnul
Veșnica lui milostivire.
Și adevărul Domnului va rămâne întotdeauna.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://paxvobis.ro/wp-content/uploads/2021/11/header-nou-final.jpg);background-size: initial;background-position: center bottom;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 400px;}