vineri, 12 februarie 2021

Vineri din săptămâna a 5-a de peste an

Ss. Martiri din Abitina

Culoare:    verde
Psaltire
:    I

Liturghie la alegere,
prefaţă comună

Gen 3,1-8
Ps 31
Mc 7,31-37

LECTURA I

Veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.

Citire din cartea Genezei 3,1-8
Şarpele era cel mai viclean dintre toate animalele câmpului, pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Şi a zis către femeie: „A spus cu adevărat Dumnezeu să nu mâncaţi din niciun pom al grădinii?” 2 Femeia i-a răspuns şarpelui: „Putem să mâncăm din roadele pomilor din grădină; 3 numai din rodul pomului din mijlocul grădinii a zis Dumnezeu: «Să nu mâncaţi din el, nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi!»” 4 Şi şarpele a zis către femeie: „Nicidecum nu veţi muri! 5 Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul”. 6 Şi femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut ochilor şi că pomul era de dorit, ca unul care dă înţelepciune şi a luat din rodul lui, şi a mâncat şi a dat şi bărbatului care era cu ea şi a mâncat şi el. 7 Şi li s-au deschis ochii amândurora şi au cunoscut că erau goi; au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut acoperăminte. 8 Şi au auzit glasul Domnului Dumnezeu care se plimba prin grădină în adierea vântului zilei şi s-au ascuns bărbatul şi femeia lui din faţa Domnului Dumnezeu printre pomii grădinii.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 31(32),1-2.5.6.7 (R.: 1a)
R.: Fericit este omul căruia i s-a iertat fărădelegea.

1 Fericit este omul căruia i s-a iertat fărădelegea,
căruia i s-a acoperit păcatul.
2 Fericit este omul căruia Domnul nu-i ia în seamă greşeala
şi în duhul căruia nu este prefăcătorie. R.

5 Eu ţi-am făcut cunoscut păcatul meu,
nu ţi-am ascuns fărădelegea mea.
Am zis: „Voi mărturisi Domnului fărădelegile mele”.
Şi vinovăţia păcatului meu tu ai iertat-o. R.

6 De aceea te roagă orice credincios
în timpul strâmtorării.
Chiar de s-ar dezlănţui potop de ape multe,
la el nu vor ajunge. R.

7 Tu eşti pentru mine un adăpost,
tu mă scoţi din strâmtorare,
mă înconjori cu cântări de bucurie pentru eliberare. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE             cf. Fap 16,14b

(Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre, ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău! (Aleluia)

EVANGHELIA

Pe surzi îi face să audă şi pe muţi să vorbească.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 7,31-37
În acel timp, Isus, ieşind din nou din ţinutul Tirului, a trecut prin Sidon spre Marea Galileii, în ţinutul Decapole. 32 I-au adus un surd care vorbea cu greu şi l-au rugat să-şi pună mâna peste el. 33 Luându-l la o parte din mulţime, i-a pus degetele în urechi şi, cu salivă, i-a atins limba. 34 Apoi, ridicându-şi ochii spre cer, a suspinat şi a zis: „Effata!”, care înseamnă „Deschide-te!” 35 Îndată i s-au deschis urechile şi i s-a desfăcut legătura limbii şi vorbea corect. 36 Iar el le-a poruncit să nu spună nimănui, însă cu cât mai mult le poruncea, cu atât mai mult ei îi duceau vestea 37 şi, peste măsură de uluiţi, spuneau: „Toate le-a făcut bine; chiar şi pe surzi îi face să audă şi pe muţi să vorbească”.

Cuvântul Domnului

Vineri din săptămâna a 5-a de peste an – 3

Mc 7,31-37

Vindecarea unui surdomut

Giles Fletcher a spus la un moment dat despre Isus că El este calea, dacă cineva e pierdut; El este o haină, dacă cineva e gol; Dacă cumva îți este foame, atunci El este pâinea; Dacă cineva e închis atunci El este libertatea; Dacă cineva e slab atunci El este puternic; pentru surzi el este viața, pentru bolnavi sănătatea, pentru orbi vederea, pentru cei nevoiași bogăția; o plăcere fără pierdere, o comoară fără hoție.

Isus în textul evangheliei de astăzi vindecă un surdomut, sau după cum relatează textul evangheliei pe care îl vom auzi, un surd care vorbea cu greu.  Uni sunt de părere că lui Isus nu i-a fost ușor să îl vindece pe acest om, iar asta fiindcă Isus îl i-a pe acest om deoparte, departe de mulțime, după care își pune degetele în urechile sale, iar apoi îi atinge limba cu saliva pe care și-a pus-o pe deget. După care și-a ridicat ochi spre cer, și cu un suspin adânc a spus: Efata care tradus înseamnă Deschide-te. Însă, de fapt motivele pentru care Isus vindecă acest om, conform lui William Barclay, în comentariul său asupra acestui text evanghelic sunt:

Primul e faptul că El îl ia pe bărbat departe de mulțime. Iar asta fiindcă așa a considerat de cuviință Isus. Omul surdomut mereu se simte rușinat de surzenia lui. Poate că pentru el, era mai bine să fie orb decât să fie mut sau să nu audă. Însă Isus îi arată imensa sa milostivire și grijă față de acest om a cărui viață, a fost atât de dificilă. Isus îi înțelege dificultățile.

Al doilea e faptul că Isus își pune mâinile peste urechi și atinge limba cu saliva sa. Iar asta fiindcă în acele zile oameni credeau că saliva are proprietăți curative. După ce face aceste două gesturi Isus privește spre cer pentru a le arăta că vindecarea vine de la Dumnezeu mai ales că el era într-un loc unde nimeni nu îl cunoaște. Pe de altă parte, foarte puțini erau cei care aveau cunoștințele necesare de Dumnezeu și auziseră cuvântul lui Dumnezeu. Iar ca rezultat, ei nu puteau vorbi despre lucrurile lui Dumnezeu.

În acest caz, Isus ne arată, mai ales în ziua de astăzi, că sunt oameni care rareori aud cuvântul lui Dumnezeu sau nu au auzit deloc de el. Iar asta e o ocazie formidabilă pentru fiecare dintre noi. Astfel, prin credința și iubirea noastră, modul de viață pe care îl avem, până și cuvintele pe care le rostim, vor trebui folosite pentru a-i face pe cei din jurul nostru mai conștienți de cuvântul lui Dumnezeu și de iubirea sa față de noi.

De asemenea, această vindecare din evanghelia de astăzi, este o foarte bună legătură cu sacramentul vindecării, care se numește sacramentul pocăinței și sacramentul ungerii bolnavilor. Un preot avusese o foarte frumoasă descriere a acestor două sacramente într-una din omiliile sale. El spunea că Sacramentul Pocăinței este bazat pe biblie, co-existând cu Biserica. Isus a dat autoritate discipolilor săi de a ierta păcatele. Cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (In 20,23). Acest sacrament era deja prezent și în comunitatea primară a Bisericii pe care apostolul Iacob îi și avertizase că trebuie să mărturisiţi-vă păcatele unii altora (Iac 5,6). Spovada înseamnă a te deschide față de Dumnezeu prin slujitorul său ca instrument de iertare. Dumnezeu e cel care iartă.

Prin sacramentul Ungerii Bolnavilor Biserica împărtășește slujirea vindecătoare a lui Isus. Dumnezeu e cel care vindecă. Isus însuși le-a poruncit discipolilor săi să îi vindece pe cei bolnavi cu ulei (Mc 6,7. 12,13). Apostolul Iacob le-a spus primei comunități creștine să îi cheme pe preoți bisericii pentru a se ruga asupra celui bolnav și pentru a-l unge cu ulei sfânt în numele Domnului (Iac 5,14).

Asemenea omului surdomut din evanghelia de astăzi și noi suntem vindecați de Dumnezeu în conformitate cu căile sale și cu ale noastre. Amin