vineri, 2 octombrie 2020

Vineri din săptămâna a 26-a de peste an

Ss. Îngeri Păzitori **

Culoare:    verde 
Psaltire
:    II

Liturghie la alegere,
prefaţă comună

Iob 38,1.12-21; 40,3-5
Ps 138
Lc 10,13-16

LECTURA I

Ai dat vreodată porunci dimineţii?
Te-ai plimbat vreodată pe fundul abisului?

Citire din cartea lui Iob 38,1.12-21; 40,3-5
În zilele acelea, Domnul i-a răspuns lui Iob din furtună şi a zis: 12 „Din zilele tale, ai poruncit tu dimineţii şi ai făcut cunoscut amurgului locul său, 13 ca să apuce marginile pământului şi să-i scuture pe cei vinovaţi de pe el? 14 Pământul se transformă ca lutul sub pecete şi stă ca o haină. 15 Vinovaţilor le este refuzată lumina lor şi braţul înălţat este frânt. 16 Ai ajuns tu la izvoarele mării şi ai umblat să cercetezi abisul? 17 Ţi s-au descoperit ţie porţile morţii şi ai văzut porţile locului umbrei morţii? 18 Ai ajuns tu cu priceperea până la lăţimile pământului? Fă cunoscut dacă ştii toate acestea! 19 Care este drumul spre locuinţa luminii şi întunericul unde-şi are locul, 20 ca să le duci la hotarele lor şi să pricepi cărările casei lor? 21 Tu ştii, căci atunci erai născut şi numărul zilelor tale este mare”. 40,3 Iob i-a răspuns Domnului şi a zis: 4 „Iată, eu sunt mic: ce cuvânt aş putea să-ţi întorc? Îmi pun mâna la gură. 5 Am vorbit o dată şi nu voi mai răspunde; de două ori, şi nu voi mai adăuga”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 138(139),1-3.7-8.9-10.13-14ab (R.: 24b)
R.: Condu-mă, Doamne, pe calea veşniciei!

1 Doamne, tu mă cercetezi şi mă cunoşti;
2 ştii când mă aşez şi când mă scol;
pătrunzi de departe intenţiile mele;
3 fie că umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ţi scapă;
toate cărările mele îţi sunt cunoscute. R.

7 Unde aş putea merge departe de duhul tău
şi unde aş putea fugi dinaintea feţei tale?
8 Dacă m-aş urca la cer, tu eşti acolo;
dacă m-aş coborî în locuinţa morţilor, tu eşti de faţă. R.

9 Dacă aş lua aripile aurorei
şi m-aş opri dincolo de mare,
10 şi acolo mâna ta m-ar conduce
şi dreapta ta m-ar ţine. R.

13 Pentru că tu ai format rărunchii mei,
m-ai ţesut în sânul mamei mele.
14ab Te laud pentru că m-ai făcut o făptură atât de minunată!
Lucrările tale sunt admirabile! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE     cf. Ps 94(95),8ab

(Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile, ci ascultaţi glasul Domnului!  (Aleluia)

EVANGHELIA

Cine mă dispreţuieşte pe mine îl dispreţuieşte pe cel care m-a trimis.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,13-16
În acel timp, Isus a spus: „Vai ţie, Corazin, vai ţie, Betsaida! Căci dacă s-ar fi făcut în Tir şi Sidon minunile făcute în voi, de mult s-ar fi convertit îmbrăcându-se în sac şi punându-şi cenuşă pe cap. 14 De aceea, la judecată va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi. 15 Şi tu, Cafarnaum, oare vei fi înălţat până la cer? Până în iad te vei prăbuşi. 16 Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Cine vă dispreţuieşte pe voi, pe mine mă dispreţuieşte, iar cine mă dispreţuieşte pe mine îl dispreţuieşte pe cel care m-a trimis”.

Cuvântul Domnului

Vineri din săptămâna a 26-a de peste an – 3

Lc 10,13-16

Reproșul cetăților ne-căite

Un ministru protestant vorbea la un moment dat unui grup de copii. În deschiderea discursului său a adresat următoarea întrebare, Ce vrea să însemne cuvântul căință? Un băiețel a ridicat mâna și a spus Ei bine, iar ministrul a spus ce e, băiatul meuÎnseamnă să îți pară rău pentru păcatele tale, a fost răspunsul său.

O fetiță mică din rândul din spate a ridicat și ea mâna. Ministrul a întrebat-o, Ei bine, fetița mea, tu ce părere ai? Cred, a spus fetița, ca înseamnă să își pară destul de rău că renunți.

Unul din cele mai grele lucruri pentru noi oameni e să admitem că am greșit. Ba chiar insistăm să îi convingem pe ceilalți că avem dreptate. În textul evangheliei de astăzi am văzut cum Isus este supărat pe cetățile Corazin, Betsaida și Cafarnaum fiindcă aceste trei cetăți au fost binecuvântate cu vizita lui Dumnezeu. Ele au primit în multe feluri haruri divine precum, predica și minunile lui Isus. Și totuși ele tot nu au adus rod pe măsura harului pe care l-au primit. Ele tot nu s-au schimbat. Ele au refuzat să se căiască. Isus a prezis că ele vor fi judecate mult mai aspru decât Tir și Sidon fiindcă dacă Tirul și Sidonul, care erau păgâne și care susțineau că nu cred în Dumnezeu, au primit harul, spune Isus de mult s-ar fi convertit îmbrăcându-se în sac și punându-și cenușă pe cap. Însă în ciuda avertismentelor, ele tot nu au ascultat.

A te căi, converti înseamnă a te întoarce și a te reîntoarce. În Noul Testament, convertirea însemna a te întoarce de la păcat. Astfel, ceea ce ne îndeamnă Isus astăzi pe toți e ceea ce putem citi în cartea Faptelor Apostolilor, adică Dar Dumnezeu, trecând cu vederea timpurile de ignoranță, vestește acum oamenilor de pretutindeni să se convertească. (Fap 17,30). De fapt există două cerințe ale căinței. Acestea sunt, a te întoarce de la rău pentru a reveni la bine. Din punct de vedere teologic, e ideea de a te reîntoarce la Dumnezeu și de a părăsi răul.

Însă care sunt lucrurile pentru care ar trebui să ne căi? În continuare vă voi enumera câteva din aceste lucruri, pe care le-am găsit în cartea unui vestit predicator, dar la care voi adăuga și unele personale.

Unu, negarea păcatelor noastre: raționalizarea, alibiurile, motive de a scăpa de responsabilitate, amânarea, lăsarea pe mai târziu a ceea ce ar fi trebuit să facem acum. Legate de această idee, am dat de o povestioară despre un preot și despre unul din credincioși lui mai în vârstă. Ei mergeau împreună spre casă de la biserică într-o zi extrem de friguroasă, moment în care omul bătrân a alunecat și a căzut drept pe spate. Preotul a privit la el pentru un moment și fiind sigur că nu sa rănit, a spus, Prietene, păcătoși rămân în picioare pe locurile alunecoase. Bătrânul a privit spre el și i-a spus, Văd ca stau, însă eu nu pot.

Doi, așa zisele delicii înghețate. Acestea sunt femeile frumoase care nu sunt măritate. Unii dintre noi suntem, frumoși pe exterior însă reci, goi, fără viață, lipsiți de iubire, amari și mânioși pe interior.

Trei, a-ți complica viața. Important e ca de-a lungul vieții să nu uităm că va trebui să rămânem mereu simpli. Nu trebuie să ne complicăm viața, stilul de viață și relațiile. Simplu înseamnă frumos, nu? Fă-ți viața simplă și pașnică prin păstrarea acestei atitudini în minte, adică a recunoștinței pentru trecut, fi recunoscător pentru tot și toate, bine sau rău din trecutul tău. Doi, încrede-te în viitor, învață să pui în brațele Tatălui nostru ceresc toate planurile și grijile tale. Trei, iubește în prezent, fă tot ce poți mai bine acum și nu vei avea nici un regret în ceea ce privește trecutul și nici o grijă în ceea ce privește viitorul.

Patru, pentru că nu iubești destul. Motivul pentru existență și pentru a face, fără iubire suntem goi și nimic.

De aceea acum mai mult ca oricând va trebui să ne căim pentru că Împărăția cerurilor este aproape (Mt 3,2).

În încheiere vă invit să reflectăm împreună la următoarele cuvinte ce provin de la Josh Billings. Acesta spusese, e mult mai ușor să te căiești de păcatele pe care le-ai comis decât să te căiești pentru cele pe care intenționezi să le comiți. Amin