ADORAȚIE EUHARISTICĂ – 4

 

 

Cântec

 

† În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Amin

 

Slavă să fie lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt care ne-a chemat în biserică şi ne îngăduie să înălţăm şi astăzi rugăciunea noastră în faţa Preasfântului Sacrament. Acum facem linişte în noi şi în jurul nostru ca să răsune în inima noastră vocea Domnului. Prezentându-i adoraţia, rugăciunea şi cererile noastre să ascultăm şi ceea ce Domnul are să ne transmită în această seară, prin acest moment de adoraţie.

Doar un minut de tăcere, Doamne, şi câte gânduri s-au perindat prin mintea noastră: ne-am gândit la noi şi la cei dragi ai noştri, la cei sănătoşi, dar şi la cei bolnavi; la cei vii, dar şi la cei morţi; la prietenii, dar şi la duşmanii noştri; la cei care sunt lângă noi, dar şi la cei care sunt departe; ne-am gândit, Doamne, la realizările noastre, dar şi la problemele şi neliniştile noastre… Domnul şi Dumnezeul nostru, în câteva clipe de tăcere, zeci de rugăciuni s-au înălţat către tine… Ascultă-le, Scump Mântuitor. Împlineşte-le nu pentru meritele noastre, ci pentru iubirea ce ne-o porţi şi ne-o arăţi prin jertfa ta şi prin prezenţa ta de pe altarele noastre.

Printre rugăciunile, cererile şi gândurile noastre multe, s-au strecurat şi cuvintele tale, şoaptele prin care vrei să ne apropii mai mult de tine, prin care vrei să ne arăţi calea ce o avem de urmat. Fă să îndrăznim să punem în practică ceea ce tu şopteşti inimii noastre în aceste clipe de adoraţie.

Imagini pentru adorationTe adorăm, Doamne şi-ţi mulţumim că ai rămas cu noi atât de aproape, atât de vizibil în taina altarului. Trupul nostru este acum îngenuncheat în faţa prezenţei tale, fă ca împreună cu trupul nostru să îngenuncheze şi mintea şi inima noastră, recunoscându-te astfel pe tine ca Domn şi Dumnezeu. Jumătate de oră, Doamne, vrem să fim cu tine, trup şi suflet… Îngenuncheaţi total, nu ca sclavi în faţa stăpânului, ci ca prieteni lângă prietenul lor. Doamne Isuse, când priveşti acum în această biserică, spune, câţi prieteni vezi? Când te uiţi spre noi acum, de pe înălţimea altarului, cât de apropiaţi de tine ne vezi? Când te uiţi Isuse din Preasfânta Ostie spre mine, ce vezi? Îţi place ce vezi? Ce ai vrea să fac? Ce ar trebui să schimb pentru a fi mai aproape de tine şi de mântuirea mea? Spune inimii noastre Isuse ce trebuie să facă pentru a fi mereu prilej de bucurie pentru tine; şopteşte tu sufletului nostru pe ce căi trebuie să mergem pentru a nu mai rătăci departe de tine; pune tu în viaţa noastră forţa şi curajul de care avem nevoie pentru a fi asemenea ţie în orice moment al vieţii.

Doamne, după acest moment de rugăciune ne vom întoarce acasă, la familiile noastre, la prietenii noştri, la colegii noştri sau poate va trebui să ne întoarcem la cei care nu ne suportă şi pe care nu-i suportăm, cărora le suntem antipatici sau care ne sunt antipatici: o, Doamne, fă ca întâlnindu-ne cu ei să vedem în ei chipul tău, prezenţa ta şi să avem cuvintele potrivite pline de dragoste; să avem inima blândă şi smerită asemenea inimii tale… Umple, umple Isuse inima noastră de iubirea ta ca să avem mereu dragoste faţă de cei lângă care suntem puşi să trăim.

Sau poate, Doamne, după această întâlnire cu tine ne vom retrage în singurătatea noastră, în casa în care nu mai e nimeni, unde nu vine nimeni să ne viziteze… O, Doamne Isus, în acea apăsătoare singurătate fă să rămânem cu prezenţa ta. Atunci când nu vedem pe nimeni în jurul nostru, să te simţim pe tine prezent; atunci când strigăm după ajutor sau întindem mâna pentru a atinge pe cineva şi nu dăm de nimeni şi nu ne răspunde nimeni, fă să te avem pe tine sprijin, să-ţi auzim glasul, să-ţi simţim prezenţa mângâietoare.

Doamne Isuse Cristoase, sprijinul şi mângâierea noastră în orice suferinţă, îţi mulţumim că ne-ai primit pe noi şi rugăciunile noastre în această seară şi te rugăm să reverşi binecuvântarea ta asupra noastră şi asupra tuturor celor dragi ai noştri, mai ales asupra celor încercaţi de suferinţe trupeşti sau sufleteşti. Mila şi binecuvântarea ta să rămână mereu cu noi. Amin.

(*preluat de pe paxlaur.com)

 

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

CLaudă și mulțumire să fie în orice moment.

P. Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

 

Cântec

 

Imnul

 

O tu, ce zi și noapte

La sfântul tău altar,

M-aștepți cu nerăbdare

Să-mi dai belșug de har.

 

Primește-mi rugăciunea,

Ce astăzi ți-o aduc,

Și fă ca de la tine

Bogat eu să mă duc.

 

Bogat de-a ta iubire,

Aprins de focu-ți sfânt,

Să n-am altă iubire

Cât sunt pe-acest pământ.

 

Oriunde mă voi duce,

Oricât aș mai trăi,

Să-nvăț pe orișicine

Pe tine-a te iubi.

 

Lectură biblică                                                                                                               Lc 9,57-58

În timp ce mergeau pe drum, cineva i-a spus: „Te voi urma oriunde te vei duce”. Dar Isus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, însă Fiul Omului nu are unde-și rezema capul”.

 

Reflecție

O bune și dulce Isuse, în viața ta pământească, ai voit să trăiești sărac și lipsit chiar și de lucrurile cele mai trebuincioase, așa încât ai putut să spui că nu ai unde să-ți pleci capul. Rămânând în sacramentul Euharistiei, noi ți-am oferit un sălaș care de multe ori nu este îngrijit, iar tu rămâi singur în tabernacolele părăsite. O, de ar cunoaște oamenii belșugul de haruri și ajutoare pe care le împarți celor care te vizitează! Te-ar invita în grabă în casa și în inima lor. Isuse, în toate necazurile mele sufletești și trupești voi veni la tine, bine știind că sărăcia ta mă va îmbogăți în toate. Iar dacă tu voiești să rămân mai departe în sărăcie, voi veni să împart cu tine amarul meu, pentru ca împreună cu tine să obțin de la Tatăl ceresc îndurare și ajutor pentru cei sărmani.

Doamne Isuse Cristoase, tu ai renunțat la toate pentru a rămâne mereu în mijlocul nostru. Ajută-ne să iubim sărăcia ta și astfel să ne învrednicim de harurile tale suprafirești. Amin.

 

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

C.  Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

P. Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

 

Cântec:

 

Isuse, vrem să te adorăm pentru că Tu eşti Dumnezeul nostru. Îţi mulţumim pentru că ai dorit să vieţuieşti împreună cu noi, pentru ca tu să fii iubirea, pacea, viaţa, adevărul, calea noastră, izvorul nostru de apă vie. Fii binecuvântat, Isuse, pentru iubirea care te-a inspirat să rămâi cu noi în acest mod minunat! Dorinţa ta vie de a rămâne cu noi s-a realizat într-un mod atât de miraculos: acum eşti prezent în chip real în această fărâmă de pâine;  Dumnezeu atotputernic şi infinit, Fiul  lui Dumnezeu ascuns în taina Euharistiei! Ce mister sublim? Noi credem şi te adorăm, Isuse.

   Dorinţa ta de a rămâne cu noi trezeşte în sufletele noastre dorinţa de a te căuta şi de a sta împreună cu tine. Fă, ca inimile noastre să cânte neîncetat: Faţa ta, Doamne, o caut.

   Fă ca să te putem iubi cu aceeaşi iubire cu care ne iubeşti Tu şi să te căutăm cu aceeaşi dorinţă cu care ne cauţi Tu!

   Te adorăm Isuse împreună cu apostolii tăi Petru, Iacob şi Ioan cărora le-ai dat harul de a vedea mărirea feţei tale şi să audă glasul Tatălui ceresc. Să fie binecuvântat acel moment în care în inima lui Petru s-a născut dorinţa de a rămâne totdeauna cu tine pe muntele Tabor. Ar fi dorit să rămână acolo nu datorită frumoasei panorame ci fiind atras de splendoarea feţei tale. Şi noi, asemenea apostolilor, dorim să rămânem împreună cu tine şi să te adorăm. Dorim să ne rugăm, să ascultăm, să reflectăm, să medităm, să contemplăm frumuseţea Ta  şi să experimentăm acea dorinţă arzătoare a prezenţei tale.

    Te rugăm să ne ierţi pentru acele momente când nu am vrut să te vedem, să te auzim sau să stăm cu tine.

    Recunoaştem că adesea dorinţele şi visurile noastre au fost departe de tine. Aparenţele acestei lumi ne atrag, devin stăpânii gândurilor şi dorinţelor noastre, a simţurilor şi a voinţelor noastre şi astfel ne trezim departe de tine. Ne lăsăm atât de uşor seduşi de ademenirile lumii care ne oferă fericirea sa trecătoare.

   Te rugăm, Isuse, să purifici inimile şi sufletele noastre, să vindeci memoriile şi sentimentele noastre, să îndrepţi toate dorinţele noatre spre tine; fă ca inimile noastre să se odihnească în tine iar speranţele noastre să afle în tine realizarea deplină. Să fii Tu pe primul loc în cuvintele, gândurile, sentimentele şi faptele noastre.

 

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

 

Binecuvântarea Finală

 

Toți sa adorăm fierbinte

marea Taină din altar;

Ce-a fost scris în Legea Veche

facă loc la noul dar;

ce e peste simț și minte

să ne dea-al credinței har.

 

Tatălui dați închinare,

Cinste, laudă și cânt;

Fiului, fără-ncetare,

Slavă-n cer și pe pământ;

Pururi binecuvântare

Fie Duhului preasfânt. Amin.

 

C. Tu le-ai dat lor pâine cerească,

P. având in sine orice plăcere.

 

C. Să ne rugăm:

Dumnezeule, care ne-ai lăsat în acest sacrament minunat memorialul morții și învierii tale, dă-ne, te rugăm, harul ca astfel să cinstim sfântul mister al trupului și sângelui tău, încât să simțim necontenit în noi roadele răscumpărării tale. Tu, care viețuiești și domnești în vecii vecilor.

Amin

 

C./ P. Lăudați-l pe Domnul neamurilor, Lăudați-l toate popoarele.

Osana, osana, osana Fiului lui Dumnezeu

C. Căci peste noi a revărsat Domnul veșnica lui milostivire.

și adevărul Domnului rămâne întotdeauna. P.

C. Slavă Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh,

precum era la început și acum și pururea

și în vecii vecilor. Amin. P.

C. Să adorăm în veci preasfântul Sacrament!

P. Să adorăm în veci preasfântul Sacrament!

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://paxvobis.ro/wp-content/uploads/2021/11/header-nou-final.jpg);background-size: initial;background-position: center bottom;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 400px;}
//
Daca aveți vreo întrebare trimiteți-mi mesaj aici și va voi răspunde imediat!
Cu ce va pot ajuta?