1 noiembrie – Toți sfinții – 6

Ap 7,2-4.9-14
1In 3,1-3
Mt 5,1-12a

Sărbătoarea noastră de aici de astăzi este doar o reflexie slabă a celebrării care are loc în ceruri. Imaginați-vă toți îngeri și toți sfinți adunați în jurul lui Dumnezeu, uniți în lauda și adorarea lui Dumnezeu, sfinți care au fost deja canonizați de Biserică precum și milioanele de sfinți din diferite perioade care au fost și ei fideli lui Isus iar acum au parte de bucuria cerului. În prima lectură de astăzi luată din cartea Apocalipsului la capitolul 7, apostolul Ioan ne-a prezentat o viziune a acelei celebrări din ceruri.

Am văzut și, iată, o mulțime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din toate neamurile, triburile, popoarele și limbile. Ei stăteau în picioare în fața tronului și în fața mielului, îmbrăcați cu haine albe și cu ramuri de palmier în mâini.Ei strigau cu glas puternic: „Mântuirea aparține Dumnezeului nostru, cel care șade pe tron, și mielului” (7,9-10).

Iar apoi apostolul ne-a oferit și motivul pentru care ei se află în ceruri, adică Aceștia sunt cei care vin din strâmtorarea cea mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului (7,14).

Sfinți din cer au fost fideli lui Isus în ciuda dificultăților pe care le-au întâmpinat în trăirea unei vieții creștine și în a fi un discipol al lui Isus. Acesta este motivul pentru care acum ei au haine albe în viziunea lui Ioan, arătând că ei au rămas fideli lui Isus în toate încercările ce au venit asupra lor.

Nu doar sfinți sunt cei care au dobândit această victorie asupra încercărilor și ispitelor din timpul vieții. Ci harul lui Dumnezeu care a lucrat asupra lor. Acesta este motivul pentru care apostolul Paul ne-a spus prima scrisoare către Corinteni (15,10), prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt… Viața de credință și de îndurare a sfinților a devenit posibilă datorită lucrării lui Dumnezeu din ei. Acesta este și motivul pentru care noi ne-am adunat astăzi aici, pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în viețile tuturor sfinților din toate timpurile care sunt adunați acum în ceruri în fața sa. Astăzi celebrăm victoria lui Dumnezeu în viețile lor. Victoria lui Isus asupra răului pe cruce a fost cea care a fost reprodusă în viețile lor motiv și pentru care îi mulțumim acum lui Dumnezeu.

Sfinți, indiferent că sunt faimoși și canonizați sau necunoscuți sau ne-canonizați, ei sunt adevărate exemple pentru noi. Am putea aplica acest text din scrisoare către evrei tuturor sfinților pe care îi sărbătorim astăzi,

Prin urmare, și noi, care avem un astfel de nor de martori care ne înconjoară, să dăm la o parte orice povară și păcatul care ne împresoară, să alergăm cu perseverență în lupta care ne stă înainte, cu ochii ațintiți la Isus, începutul și desăvârșirea credinței, care, în vederea bucuriei ce îi era propusă, a îndurat crucea și, neținând seama de rușinea ei, s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu (Evr 12,1-12).

Sfinți sunt peste tot în jurul nostru. Prefața de la rugăciunea Euharistică de obicei se încheie prin afirmarea că ne alăturăm cu toți îngerilor și sfinților spunând fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeul oștirilor cerești…. În apariția de la Knock din Irlanda, îngeri au apărut stând în adorație în jurul unui altar pe care se afla mielul. În timpul rugăciunii euharistice cerem ca să ne facem vrednici de a ne alătura cu îngeri și sfinți din ceruri.

Întrebarea pe care aș dori să v-o adresez acum e, De ce ne rugăm uneori sfinților, și de ce nu ne rugăm direct lui Dumnezeu? Ne rugăm sfinților fiindcă ei ne pot ajuta în această călătorie a noastră spre Isus. Ei sunt acum adunați în jurul tronului lui Dumnezeu și pot mijloci pentru noi la el și ne pot ajuta. Într-o altă viziune din apocalips, apostolul Ioan spunea …cupe de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților (Ap 5,8). Noi știm că sfinți mijlocesc cu adevărat pentru noi și că ne ajută datorită atâtor de mulți oameni care susțin că au primit diverse favoruri prin rugăciuni la anumiți sfinți. Și într-adevăr pentru ca o persoană să poată fi beatificată sau canonizată e nevoie de un miracol mare și inexplicabil care nu poate fi obținut prin mijloace naturale. Așa că rugați-vă cu putere sfinților. Ei sunt frați și surorile noastre din toate țările și din toate națiunile și generațiile care ne pot ajuta în această călătorie a noastră spre Dumnezeu. Cu toți avem un singur țel în aceste rugăciuni la sfinți, ca prin rugăciunile lor și noi să ne putem alătura lor într-o zi în ceruri, în împărtășirea victoriei lui Dumnezeu după cum au ei deja parte. Să le cerem ajutorul în a permite ca victoria lui Isus asupra răului pe cruce să fie reprodus și în viețile noastre după cum a fost și în viețile lor. Să ne rugăm lor ca ceea ce a văzut apostolul Ioan în viziunea sa în prima lectură de astăzi să devină adevăr și pentru noi într-o bună zi, adică Aceștia sunt cei care vin din strâmtorarea cea mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului (7,14).

Și voi încheia cu ceea ce spusese apostolul Ioan în prima sa scrisoare că Oricine are această speranță în el devine curat, așa cum el este curat (1In 3,3). Amin

Alte opțiuni: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://paxvobis.ro/wp-content/uploads/2021/11/header-nou-final.jpg);background-size: initial;background-position: center bottom;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 400px;}
//
Daca aveți vreo întrebare trimiteți-mi mesaj aici și va voi răspunde imediat!
Cu ce va pot ajuta?