Vocația – Viața de căsătorie (cateheză pentru tineri)

Introducere

 

Bun venit tuturor la o nouă cateheză. După o vacanță frumoasă și minunată vom continua seria noastră de cateheze cu o nouă temă despre Vocație adică Vocația la viața de căsătorie. Datorită faptului că această temă este strâns legată de însuși sacramentul Căsătoriei despre care vom vorbi tot anul acesta însă la o altă întâlnire, astăzi aș dori să vedem împreună doar câteva aspecte mai importante care sunt legate de viața de căsătorie. Bineînțeles, plecând de la originea, sau istoria ei umană, apoi biblică și încheind cu ceea ce e viața de căsătorie sau cum ar trebui să fie ea și bineînțeles scopul familiei.

 

Scurt istoric

 

 Mari filosofi din antichitate, precum Platon, Aristotel, Cicero, și mulți alți juriști ai imperiului Roman, au recunoscut ceea ce noi numim legea naturală numind-o ca un total de norme morale scrise în inimă ca standard universal rațional pentru comportamentul uman.

Tot ei au spus că această lege naturală este accesibilă oricărei persoane umane prin puterea rațiunii, și că rămâne valabilă indiferent că este respectată sau nu.

Dacă această lege naturală nu ar exista atunci absolut totul este relativ. Împlinirea umană și normele morale care ne ghidează nu sunt arbitrare sau noțiuni subiective, ci sunt adevăruri obiective.

Cicero, un mare lider politic al imperiului Roman al secolului 1 spunea că:

Adevărata lege este desigur inţelepciunea dreaptă, conformă cu natura, prezentă in toţi oamenii, consecventă, eternă, care ne cheamă la datorie şi ne dă porunci interzieindu-ne să comitem fraude şi indepărtindu-ne astfel de la ele ; efectul poruncilor şi interdicţiilor ei nu este niciodată zadarnic in ceea ce-i priveşte pe cei cinstiţi, dar nu produce nici o impresie asupra celor necinstiţi. Divinitatea ne interzice să modificăm in vreun fel această lege, să procedăm la vreo derogare sau s-o abrogăm integral; nu putem fi exceptaţi de la ea nici prin intervenţia Senatului, nici prin cea a poporului, nici nu este nevoie de vreun Sextus Aelius care s-o explice sau s-o interpreteze. Ea nu va fi una la Roma, alta la Atena, una acum, alta in viitor, ci toate popoarele din toate vremurile vor fi stăpinite de o singură lege, eternă şi fixă, şi va exista un singur zeu pentru toţi, invăţător şi conducător al tuturor; cine n-o respectă, se evită pe sine şi dispreţuind astfel natura umană va avea de ispăşit cele mai grele pedepse, chiar dacă va ocoli alte suplicii demne de acest nume.” (De Republica, III, 22)

La început

Geneză 1,26-28:

26Şi a zis Dumnezeu: „Să-l facem pe om după chipul şi asemănarea noastră şi să stăpânească peste peştii mării şi peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate reptilele care se târăsc pe pământ!”.

27Şi l-a creat Dumnezeu pe om după chipul său. După chipul lui Dumnezeu l-a creat; bărbat şi femeie i-a creat.

28Şi i-a binecuvântat Dumnezeu. Dumnezeu le-a zis: „Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l.

Puncte cheie

 • Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
 • Au fost creați bărbat și femeie.
 • Binecuvântarea lui Dumnezeu: Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul.

Un partener potrivit

Geneză 2,18-24:

18Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur. Îi voi face un ajutor pe potriva lui”.

24De aceea, va lăsa bărbatul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi un singur trup.

Puncte cheie

 • Un ajutor pe potriva lui sau partenerul potrivit pentru bărbat este femeia.
 • Ajutorul potrivit vine de la cuvântul grecesc βοηθός (boēthos); care tradus înseamnă dătător de viață, essential.
 • Bărbatul se va uni cu soția lui și cei doi vor deveni un singur trup.

Isus despre căsătorie

Matei 19, 3-6:

3 Au venit la el unii farisei şi, ca să-l pună la încercare, i-au zis: „Îi este permis unui bărbat să-şi lase femeia pentru orice motiv?”

4 El le-a răspuns: „Nu aţi citit că, de la început, Creatorul i-a făcut bărbat şi femeie?

5 şi a zis: De aceea omul îşi va lăsa tatăl şi mama şi se va uni cu soţia lui şi cei doi vor fi un singur trup,

6 astfel încât nu vor mai fi doi, ci un singur trup. Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă”.

Puncte cheie:

 • Dumnezeu i-a făcut bărbat și femeie pentru a deveni un singur trup.
 • Căsătoria e ceea ce Dumnezeu a unit împreună.

Sfântul apostol Paul despre căsătorie

Efeseni 5,21-25:

21 Fiţi supuşi unii altora în frica lui Cristos.

22 Femeile să se supună bărbaţilor lor ca Domnului,

23 pentru că bărbatul este capul femeii aşa cum şi Cristos este capul Bisericii, trupul său, al cărui mântuitor şi este.

24 Şi cum Biserica se supune lui Cristos, tot aşa şi femeile să fie supuse bărbaţilor lor în toate.

25 Bărbaţilor, iubiţi-vă soţiile aşa cum Cristos a iubit Biserica şi s-a dat pe sine pentru ea.

Puncte cheie:

 • Subordonarea adică urmare, ascultare și umilință, trebuie să fie din respect față de Cristos.
 • Soții sunt asemenea lui Cristos.
 • Soțiile sunt asemenea Bisericii.

Explicație:

 1. Însă această supunere nu neagă nici nu ia libertatea ce îi aparține de drept femeii, atât cât privește demnitatea ei ca persoană umană cât și slujirea ei cea mai nobilă ca soție, mamă și însoțitoare; nici nu i se cere să se supună la toate dorințele bărbatului, dacă acestea nu sunt în armonie cu rațiunea însăși sau cu demnitatea cuvenită ei ca soție; în fine, soția nu trebuie identificată cu persoanele numite de lege minore, din cauza lipsei lor de judecată matură sau pentru lipsa experienței de viață cărora în mod obișnuit nu le este permis să-și exercite liber drepturile. Se interzice însă acea libertate exagerată care nu are în vedere binele familiei; interzice ca inima să fie separată de cap în acest trup care este familia, spre mai marea pagubă a întregului corp și în pericol iminent de ruinare. Căci dacă bărbatul este capul, femeia este inima și cum el ocupă primul loc în guvernare, tot așa poate și trebuie să-și pretindă primatul în dragoste (Papa Pius XI, Casti Connubii, 27).

Efeseni 5,21-25.31-32:

31 De aceea îşi va lăsa omul tatăl şi mama şi se va uni cu soţia sa şi cei doi vor fi un singur trup.

32 Misterul acesta este mare: eu o spun cu privire la Cristos şi la Biserică.

Puncte cheie:

 • Cei doi vor fi un singur trup.
 • Marele mister constă în referința la Cristos și la Biserică.

Înainte de a continua as dori să vizionăm împreună un scurt filmuleț care ne vorbește despre cum să iubești persoana de lângă tine cu același tip de iubire a lui Isus de pe cruce.

Primul miracol al lui Isus

Ioan 2,1-12:

1 În ziua a treia, s-a făcut o nuntă în Cana Galileii şi mama lui Isus era acolo.

2 A fost invitat la nuntă şi Isus cu discipolii lui.

3 Întrucât se terminase vinul, mama lui Isus i-a zis: „Nu mai au vin”.

4 Dar Isus i-a spus: „Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, femeie; încă nu a venit ceasul meu”.

5 Mama lui Isus a spus slujitorilor: „Faceţi tot ce vă va spune”.

6 Erau acolo şase vase de piatră puse pentru purificarea iudeilor, fiecare de optzeci sau o sută douăzeci de litri.

7 Isus le-a zis: „Umpleţi vasele cu apă!” Iar ei le-au umplut până sus.

8 Atunci le-a zis: „Scoateţi acum şi duceţi stolnicului nunţii!” Ei i-au dus.

9 Când a gustat stolnicul apa devenită vin – şi el nu ştia de unde este, dar slujitorii care o aduseseră ştiau – stolnicul l-a chemat pe mire

10 şi i-a spus: „Orice om pune mai întâi vinul cel mai bun, iar când s-au îmbătat, pe cel mai slab. Tu ai ţinut vinul cel mai bun până acum!”

11 Aceasta a făcut-o Isus ca început al semnelor, în Cana Galileii. Şi-a arătat gloria, iar discipolii lui au crezut în el.

12 După aceea, a coborât la Cafarnaum el, mama lui, fraţii săi şi discipolii şi au rămas acolo câteva zile.

În text:

 • Isus, discipoli și preasfânta Fecioară Maria.
 • Sărbătoarea nunții din Cana Galileii.
 • Primul miracol public al lui Isus.

Puncte cheie:

 • Uneori sfânta Scriptură ne SPUNE, însă de alte ori sfânta Scriptură ne și ARATĂ.
 • Primul miracol al lui Isus de la o nuntă nu este unul întâmplător fiindcă el ne ARATĂ importanța sacramentului Căsătoriei.

Viața de Căsătorie

 

Căsătoria nu este o închisoare sau capătul vieții omului ci este o viață în care cei doi se deschid reciproc unul altuia. De aceea căsătoria înseamnă:

 1. Viață – adică procrearea și educarea copiilor.
 2. Iubirea – adică bunătatea dintre soți. Iar această bunătate reciprocă dintre soți nu poate fi contrară legii naturale despre care am vorbit la început.

Fără aceste două lucruri nu avem cum să vorbim despre Sacramentul Căsătoriei și despre viața de căsătorie ca și vocație pe care ne axăm astăzi.

Căsătoriile de același sex nu pot avea nici viață și nu pot avea nici adevărată iubire fiindcă:

 • Adevărata iubire înseamnă dăruirea totală celuilalt soț spre binele amândurora.
 • Dăruire și primire – această dăruire completă celeilalte persoane este primită iar darul dăruirii de sine este primit înapoi. Iar:
  • Contracepțiile blochează plinătatea acestui dar.
  • Masturbarea nu este un dar complet de sine celuilalt, ci este un dar e egoist pentru tine însuși.

Am menționat de viață ca fiind un element esențial al căsătoriei, dar ce e mai exact cu ea?

Viața trebuie să fie un proces natural, proces ce poate avea loc doar dintre un bărbat și o femeie, adică din cuplurile heterosexuale, care trebuie să zămislească copilul pe cale naturală altfel acel copil devine un simplu produs, asemenea celor din magazine.

Ne putem da seama cu toți că cuplurile homosexuale nu pot concepe natural. Iar surogația nu este un element natural al familiei. Iar în ceea ce privește inseminarea. Dacă ea ar fi fost naturală atunci ar fi avut loc de la crearea lumii.

 

Discuții

 

Ca să nu ne lungim, vom încerca să răspundem la întrebarea: Care este scopul familiei? Pentru aceasta ne vom folosi de două teorii:

 

Prima teorie:

Teoria economică a vieții de căsătorie și a afacerilor consideră că viața de căsătorie dintre cei doi e doar un mijloc de a oferi o distribuire egală a muncii.

Adică doi adulți se căsătoresc pentru ca fiecare dintre ei să își poată mări utilitatea, înțeleasă ca plăcere sau satisfacere.

A doua teorie:

În contrast cu această teorie, neo-scolastici spun că principalul scop economic al unei vieții de căsătorie sau vieți de familie este procrearea, educația și susținerea ființei umane.

Asta înseamnă că viața de familie este construită în jurul unirii dintre un bărbat și o femeie.

 

Concluzie

 

Ca și încheiere sau concluzie vă invit să vă gândiți sau să luați în considerare următoarele două citate ale faimosului episcop Fulton J. Sheen.

Cu cât mai mare este virtutea ei, pe atât de mare e și caracterul ei și la fel de devotată față de adevăr, dreptate și bunătate, dar mai ales pe atât de inspirat va fi bărbatul să dorească să fie mai vrednic de ea.

și

Dacă ea este uimitoare, nu va fi ușoară. Dacă e ușoară, atunci nu va fi uimitoare. Dacă ea merită, atunci nu renunța. Dacă renunți, atunci nu ești vrednic.

 

Atelier și joc

 

 1. Atelier – Credința, speranța și iubirea

Obiectivul atelierului

Tineri își vor exprima modul în care ei înțeleg cele trei virtuți teologale precum și actul de căință, speranță și iubire care sunt atât de esențiale atât în viața creștinului cât mai ales și în cea de căsătorie.

Scopul

Tineri vor fi capabili să explice cele trei virtuți ale credinței speranței și iubirii.

Materiale

 • Imagini reprezentative
 • Creioane
 • Hârtie A4

Instrucțiuni

 • Treceți împreună cu tineri prin cele trei virtuți teologale.
 • Distribuiți-le imaginile pregătite deja sau puneți-i pe ei să deseneze niște imagini care să reprezinte cele trei virtuți (Fiecare virtute cu imaginea ei),
 • Spuneți-le tinerilor ca apoi să împartă imaginile în trei zone atribuite fiecărei virtuți: Credința, Speranța și iubirea.
 • Când au terminat rugați-i să scrie propriile lor acte de credință, speranță și iubire conform imaginilor avute.
 • Invitați câte un voluntar din fiecare echipă să își împărtășească munca.

Durată: 20 de minute.

Mulțumesc pentru atenție și răbdare!

O seară frumoasă tuturor!

Adresa ta de email nu va fi publicată.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://paxvobis.ro/wp-content/uploads/2021/11/header-nou-final.jpg);background-size: initial;background-position: center bottom;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 400px;}
Susține proiectele Pax Vobis
Doneaza Acum
Contribuția voastră ne va ajuta să continuăm aceste proiecte atât de frumoase!
Susține proiectele Pax Vobis
Doneaza Acum
Contribuția voastră ne va ajuta să continuăm aceste proiecte atât de frumoase!
WeCreativez WhatsApp Support
Daca aveți vreo întrebare trimiteți-mi mesaj aici și va voi răspunde imediat!
👋 Cu ce va pot ajuta?