joi, 9 iulie 2020

Joi din săptămâna a 14-a de peste an

Ss. Augustin Zhao Rong, pr. şi 119 îns., m. *; Veronica Giuliani, fc.

Culoare:    verde (roşu)

Psaltire:    II

Liturghie la alegere,

prefaţă comună

Os 11,1-4.8c-9

Ps 79

Mt 10,7-15

LECTURA I

Inima se zvârcoleşte în mine.

Citire din cartea profetului Osea 11,1-4.8c-9
Aşa spune Domnul: „Când era tânăr Israel, îl iubeam şi din Egipt l-am chemat pe fiul meu. 2 Dar cu cât mai mult îi chemam, cu atât mai mult mergeau după ei: Baalilor le aduceau jertfe şi idolilor le ardeau tămâie. 3 Eu l-am învăţat pe Efraim să meargă; ei îl luau pe braţele lor şi nu au cunoscut că eu i-am vindecat. 4 Cu legături omeneşti îi trăgeam, cu corzi de iubire. Am fost pentru ei precum cei care îi ridică jugul pe umeri, deşi eu mă înclinam asupra lor ca să-i hrănesc. 8c Inima se întoarce în mine şi măruntaiele mele se încălzesc împreună. 9 Nu voi face după mânia mea aprinsă, nu-l voi nimici pe Efraim, pentru că eu sunt Dumnezeu, şi nu om, Cel Sfânt în mijlocul tău: nu voi veni împotriva cetăţii”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 79(80),2 şi 3b.15-16 (R.: 4b)
R.: Fă să strălucească faţa ta, Doamne, şi vom fi mântuiţi!

2 Păstor al lui Israel, ascultă,
tu, care-l călăuzeşti pe Iosif ca pe o turmă,
tu, care şezi peste heruvimi, arată-te în strălucirea ta!
3b Vino să ne mântuieşti! R.

15 Dumnezeul Sabaot, întoarce-te!
Priveşte din cer şi vezi, vizitează via aceasta!
16 Ocroteşte ceea ce a plantat dreapta ta
şi pe fiul omului pe care l-ai întărit pentru tine! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                  Mc 1,15b

(Aleluia) „S-a împlinit timpul şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu! Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie”, spune Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA

În dar aţi primit, în dar să daţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,7-15
În acel timp, Isus le-a spus: „Mergând, predicaţi: «S-a apropiat împărăţia cerurilor»! 8 Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţaţi-i pe cei leproşi, alungaţi-i pe diavoli! În dar aţi primit, în dar să daţi. 9 Nu luaţi nici aur, nici argint, nici ban la brâu, 10 nici desagă pentru drum, nici două tunici, nici încălţăminte şi nici toiag, pentru că cine lucrează are dreptul la hrană! 11 Când intraţi într-o cetate sau într-un sat, interesaţi-vă cine este om vrednic şi rămâneţi acolo până când plecaţi! 12 Intrând în casă, salutaţi! 13 Şi, dacă acea casă este vrednică, pacea voastră să vină asupra ei; însă dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi! 14 Dacă cineva nu vă primeşte şi nu ascultă cuvintele voastre, ieşind din casa şi din cetatea aceea, scuturaţi praful de pe picioarele voastre! 15 Adevăr vă spun: mai uşor va fi în ziua judecăţii pentru Sodoma şi Gomora decât pentru cetatea aceea”.

Cuvântul Domnului

Joi din săptămâna a 14-a de peste an – 1

 

 Mt 10,7-15

Isus în textul evangheliei de astăzi își trimite discipoli în misiunea de a vorbi în numele lui și de a acționa cu puterea sa și de a înfăptui lucrările pe care el le face. Această trimitere are loc cu instrucțiuni clare printre care aceea de a vindeca bolnavi, de a învia morți, de a curăța leproși și de a alunga diavoli. Cu alte cuvinte, evanghelia nu e ceva ce ascultăm pasiv sau doar stăm jos și citim ci este ceva activ, vie și care ne provoacă în a face lucruri mărețe. E ceva care mereu se află în mișcare. Care ne ține ocupați în ai ajuta pe cei din jurul nostru care ne ajută să descoperim prezența lui Cristos în mijlocul săvârșirii faptelor sale.

Asemenea celor doisprezece apostoli pe care i-a ales Isus, și noi, prin botezul nostru, avem responsabilitatea de a vindeca bolnavi, de a învia morții, de a curăța leproși și de a alunga diavoli. Însă, întrebarea e, putem noi face cu adevărat toate aceste lucruri? Da, putem.

Putem vindeca bolnavi chiar dacă nu suntem cadre medicale de profesie. Iar asta fiindcă putem ajuta persoanele bolnave care sunt bolnave fizic sau psihic sau chiar spiritual prin a le acorda îngrijirea de care au nevoie.  Prin a fi cel care face programarea la doctor pentru ei, prin a le pune la dispoziție mijlocul de transport pentru a merge la doctor. Prin a acorda ajutor într-o casă pentru orfani, bătrâni, copii abandonați și altele. Prin a avea grijă de unul din familia noastră care este bolnav și bătrân și multe altele.