vineri, 10 iulie 2020

Vineri din săptămâna a 14-a de peste an

Sf. Victoria, m.

Culoare:    verde

Psaltire:    II

Liturghie la alegere,

prefaţă comună

Os 14,2-10

Ps 50

Mt 10,16-23

LECTURA I

Nu vom mai spune lucrării mâinilor noastre: Dumnezeul nostru!

Citire din cartea profetului Osea 14,2-10
Aşa spune Domnul: „Întoarce-te, Israel, la Domnul Dumnezeul tău, căci te-ai poticnit în nelegiuirea ta! 3 Aduceţi cu voi cuvinte potrivite şi întoarceţi-vă la Domnul! Spuneţi-i: «Îndepărtează toată nelegiuirea, primeşte ceea ce este bun şi-ţi vom aduce în schimb roadele buzelor noastre! 4 Asiria nu ne va mântui, pe cai nu vom mai călări şi nu vom mai spune lucrării mâinilor noastre: «Dumnezeul nostru. Căci numai în tine află orfanul îndurare». 5 Le voi vindeca apostazia, îi voi iubi de bunăvoie, căci mânia mea s-a îndepărtat de la ei. 6 Voi fi ca roua pentru Israel; el va răsări ca un crin şi-şi va întinde rădăcinile ca Libanul. 7 Ramurile lui se vor întinde şi va fi ca măslinul frumuseţea lui, iar mireasma lui, ca a Libanului. 8 Se vor întoarce şi vor locui la umbra lui; vor fi ca grâul şi vor răsări ca viţa-de-vie, şi amintirea lor va fi ca a vinului din Liban. 9 Efraim, ce am eu de a face cu idolii? Îi voi răspunde şi voi privi la el. Eu sunt ca un chiparos verde, datorită mie se găseşte rodul tău. 10 Cine este înţelept să priceapă, iar cine pricepe să recunoască acestea: căile Domnului sunt drepte şi cei drepţi umblă pe ele, dar cei nelegiuiţi se poticnesc pe ele!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 50(51),3-4.8-9.12-13.14 şi 17 (R.: 17b)
R.: Gura mea va vesti, Doamne, pe vecie lauda ta!

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate,
şi, după mulţimea îndurărilor tale, şterge fărădelegea mea!
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea
şi curăţă-mă de păcatul meu! R.

8 Iată, ţie îţi place adevărul în adâncul inimii,
fă deci să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu!
9 Stropeşte-mă cu isop şi voi fi curat,
spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada! R.

12 Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule,
şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu!
13 Nu mă alunga de la faţa ta
şi duhul tău sfânt nu-l lua de la mine! R.

14 Dă-mi înapoi bucuria mântuirii tale
şi întăreşte-mă cu duh binevoitor!
17 Doamne, deschide-mi buzele
şi gura mea va vesti lauda ta! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                  In 16,13a; 14,26b

(Aleluia)  „Când va veni el, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu”, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA

Nu sunteţi voi cei care vorbiţi, ci Duhul Tatălui

vostru este cel care vorbeşte în voi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,16-23
În acel timp, Isus i-a trimis pe cei doisprezece, poruncindu-le: „Iată, eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi, aşadar, înţelepţi ca şerpii şi simpli ca porumbeii! 17 Fiţi atenţi la oameni, pentru că vă vor da pe mâna sinedriilor şi vă vor biciui în sinagogile lor! 18 Şi veţi fi duşi, din cauza mea, înaintea guvernanţilor şi a regilor ca mărturie înaintea lor şi a păgânilor. 19 Când veţi fi daţi pe mâna lor, nu vă preocupaţi cum sau ce veţi vorbi, căci vi se va da în ceasul acela ce să vorbiţi, 20 pentru că nu sunteţi voi cei care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este cel care vorbeşte în voi! 21 Frate pe frate va da la moarte şi tată pe fiu. Copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor ucide. 22 Şi veţi fi urâţi de toţi din cauza numelui meu. Însă, cine va rămâne statornic până la sfârşit, acela va fi mântuit. 23 Când vă vor persecuta într-o cetate, fugiţi în alta, căci adevăr vă spun, nu veţi termina cetăţile lui Israel până când va veni Fiul Omului”.

Cuvântul Domnului

Vineri din săptămâna a 14-a de peste an – 2

 

Mt 10,16-23

Unul dintre cei mai frumoși psalmi din Vechiul Testament este psalmul 23 în care putem citi la un moment dat, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic (Ps 23,2).

Biblia menționează oile de aproximativ 500 de ori. Oile domestice sunt valoroase fiindcă ele furniza evreilor nevoile de bază precum laptele, carnea, lâna și pielea. Ele erau folosite în jertfele oferite lui Dumnezeu (Lev 1,10). Acesta este și motivul pentru care Isus este numit ca Miel al lui Dumnezeu (In 1,29) datorită acestor caracteristici atât de importante. Oaia este blândă și docilă însă lipsită de apărare și în nevoie de ajutor și supraveghere constantă. Oameni sunt numiți turmă în grija lui Dumnezeu (Ps 78,52).

Isus în textul evangheliei de astăzi discută cu discipoli lui despre problema persecuției și despre trădare chiar și a acelora care predică cuvântul său. El a spus, Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor (v.16). Cu alte cuvinte, discipoli lui aveau să experimenteze pericolul de a fi creștini, adică vor fi vânați de stat, respinși de instituțiile religioase și ridiculizați de propriile lor familii. Cristos nu ascunde că urmarea lui va aduce cu sine și multe încercări și provocări.

De aceea, vă invit astăzi să nu uitați niciodată că adevăratul simbol al iubirii nu este o inimă ci o cruce. Pe cruce iubirea umană și divină se întrunesc. În jertfa crucii, umanitatea și Dumnezeu sunt legați împreună în iubire.