ADORAȚIE EUHARISTICĂ – 2

Cântec

 

† În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Amin

 

Doamne, Isuse Cristoase, care, din dragoste către oameni, te afli zi și noapte în acest sacrament, așteptând, chemând și primind plin de milostivire și de dragoste pe toți cei ce vin să te viziteze, eu cred că tu ești de față în Sacramentul altarului. Mă închin ție, recunoscând adâncul nimicniciei mele, și-ți mulțumesc pentru toate harurile primite, mai cu seamă, îți mulțumesc că mi te-ai dăruit în acest Sacrament sfânt, că mi-ai dat-o ca mijlocitoare pe Maica ta preasfântă și că m-ai chemat să te vizitez în biserica aceasta.

Mă închin astăzi Inimii tale preaiubitoare, ca să-ți mulțumesc pentru acest dar mare; apoi, ca să ispășesc jignirile ce ți s-au adus în acest sfânt Sacrament și ca să-ți aduc închinare și în acele locuri unde ești mai puțin cinstit, sau chiar uitat cu totul în sacramentul Euharistiei. Isuse al meu, te iubesc din toată inima. Îmi pare rău că am mâniat de atâtea ori marea ta bunătate. Mă hotărăsc, cu ajutorul tău, să nu te mai supăr în viitor, și acum mă consfințesc cu totul ție, așa sărman cum sunt. Renunț la voința mea și la tot ce-mi aparține și ți le dăruiesc.

Fă de acum înainte cu mine ceea ce-ți place ție. Îți cer și voiesc numai dragostea ta sfântă, statornicia în bine până la sfârșit și îndeplinirea desăvârșită a voinței tale. Mă rog și pentru sufletele din purgator, mai cu seamă pentru acelea care au cinstit sfânta Euharistie și pe preacurata Fecioară Maria. Adu-ți aminte și de sărmanii păcătoși.

Unesc, Mântuitorul meu preaiubit, dorințele mele cu dorințele Inimii tale preaiubitoare, și astfel unite, le jertfesc Tatălui tău și îl rog, în numele tău, ca să le primească pentru iubirea ce o poartă față de tine și să-mi asculte ruga. Amin.

(Sfântul Alfons Maria de Liguori)

 

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

 

P. Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

C. Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

 

Cântec

 

Imnul

In iubirea-ți nesfârșită,

O Isuse preaiubit,

Tu te-ai dat cu totul nouă,

Pentru noi tu te-ai jertfit.

 

Pentru noi în sfânta Taină

Ai rămas pe-acest pământ,

Și ne dai mereu dovadă

De-al tău veșnic legământ.

 

O Isuse-a ta iubire

Nu putem s-o prețuim

Și în veci, cum se cuvine,

Nu putem să-ți mulțumim.

 

Dar în schimb cu totul ție,

Doamne, astăzi ne jertfim

Ca acum și-n veșnicie

Ne-ncetat ai tăi să fim.

 

Lectură biblică                                                                                                           In 1,35-39

În ziua următoare, Ioan stătea din nou împreună cu doi dintre discipolii săi. Și, privindu-l pe Isus care trecea, a zis: „Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu!” Cei doi discipoli ai săi l-au auzit vorbind și l-au urmat pe Isus. Isus s-a întors și, văzându-i că-l urmează, le-a zis: „Ce căutați?” Ei i-au spus: „Rabbi – ceea ce, tradus, înseamnă «Învățătorule» – unde locuiești?” El le-a zis: „Veniți și vedeți”. Așadar, au venit și au văzut unde locuiește și au rămas la el în ziua aceea. Era cam pe la ceasul al zecelea.

 

Reflecție

Doamne Isuse Cristoase, tu ai voit să rămâi în mijlocul nostru și ți-ai ales drept locuință casa sfântă a Tatălui tău, care este Biserica. Aici îi chemi și-i aștepți pe oamenii dornici să te cunoască și să se împărtășească din darurile tale scumpe. Iată-mă și pe mine, ascultând de chemarea tainică a harului tău și de glasul profetic al Bisericii, vin în casa ta să văd unde locuiești. Casa ta e lipsită de confortul locuințelor împărătești, dar este plină de tăcere, demnitate și pace. Aici poate găsi oricine un moment de fericire și să plece apoi mulțumit la datoria sa. Dă-mi harul să vin adesea să te vizitez și să depun la picioarele tale durerea și bucuria care-mi însoțește viața. Cucerește-mi inima, așa cum i-ai cucerit pe sfinții apostoli, pentru a-ți sluji cu drag în tot timpul vieții.

Tu m-ai chemat, Doamne, să te vizitez; dă-mi harul să rămân cu bucurie în preajma ta, ca să te urmez cu credință în călătoria spre patria cerească și să mă învrednicesc de a fi primit în lăcașurile tale veșnice din ceruri. Tu, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.

 

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

 

P. Laudă și mulțumire să fie în orice moment.

C. Preasfântului și dumnezeiescului sacrament.

 

Cântec:

 

Isuse, iubirea ta față de oameni este răsplătită cu atâta uitare, nepăsare, dispreț și nerecunoștință. De aceea, noi ne aruncăm la pământ în fața altarelor tale și, printr-o cinste deosebită, voim să reparăm răceala nedemnă a oamenilor și necinstirile cu care este vătămată din toate părțile Inima ta preaiubitoare.

Ne aducem aminte că și noi ne-am purtat mai înainte în același fel nevrednic. Drept aceea, fiind pătrunși de durerea cea mai vie, cerem mai întâi milostivirea ta asupra noastră. Suntem gata să ispășim printr-o pocăință de bunăvoie nu numai păcatele noastre, ci și păcatele acelora care rătăcesc departe de calea mântuirii, fie că sunt încăpățânați în necredința lor și nu vor să te urmeze pe tine ca păstor și conducător, fie că au scuturat jugul plăcut al legii tale, călcând în picioare făgăduințele de la Botez. Voind să-ți aducem îndestulare pentru toate aceste crime vrednice de plâns, ne propunem să le ispășim pe fiecare în parte, și anume: nemodestia și nerușinarea în viață și îmbrăcăminte, prin care se întind atâtea curse de corupție sufletelor nevinovate; încălcarea zilelor de sărbătoare; blestemele aruncate împotriva ta și împotriva sfinților tăi; batjocurile îndreptate contra locțiitorului tău și contra stării preoțești; nepăsarea și sacrilegiile îngrozitoare față de sacramentul iubirii dumnezeiești; în sfârșit, păcatele publice ale națiunilor, care se împotrivesc drepturilor și învățăturilor Bisericii orânduite de tine.

O, de am putea șterge cu sângele nostru aceste crime! Pentru a repara vătămările aduse cinstei tale dumnezeiești, îți aducem acea îndestulare pe care i-ai adus-o tu odinioară Tatălui pe cruce și pe care o înnoiești în fiecare zi pe altar, împreună cu îndestulările Fecioarei-mame, cu îndestulările sfinților și cu cele ale tuturor creștinilor evlavioși. Îți făgăduim din inimă că, ajutați de harul tău, întrucât va depinde de noi, vom ispăși păcatele noastre și ale altora, precum și nepăsarea noastră față de o iubire așa de mare: printr-o credință vie, prin moravuri curate și prin păzirea desăvârșită a legilor evanghelice, mai ales a iubirii.

Făgăduim că vom împiedica din toate puterile să fii batjocorit din nou și ne vom da toată osteneala să-i convingem pe cât mai mulți să te urmeze. Primește, te rugăm, preablândule Isus, prin mijlocirea preafericitei Fecioare Maria, această ispășire ce ți-o dăm de bunăvoie. Prin harul cel mare al statorniciei, binevoiește a ne păstra până la moarte credincioși în îndeplinirea datoriilor noastre și în slujba ta, pentru ca, la sfârșit, să ajungem toți la acea patrie unde tu viețuiești ca Dumnezeu, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin.

(Papa Pius al XI-lea)

 

Tatăl Nostru…  Bucură-te Marie…   Slavă Tatălui….

 

Binecuvântarea Finală

 

Toți sa adorăm fierbinte

marea Taină din altar;

Ce-a fost scris în Legea Veche

facă loc la noul dar;

ce e peste simț și minte

să ne dea-al credinței har.

 

Tatălui dați închinare,

Cinste, laudă și cânt;

Fiului, fără-ncetare,

Slavă-n cer și pe pământ;

Pururi binecuvântare

Fie Duhului preasfânt. Amin.

 

P. Tu le-ai dat lor pâine cerească,

C. având in sine orice plăcere.

 

P. Să ne rugăm:

Dumnezeule, care ne-ai lăsat în acest sacrament minunat memorialul morții și învierii tale, dă-ne, te rugăm, harul ca astfel să cinstim sfântul mister al trupului și sângelui tău, încât să simțim necontenit în noi roadele răscumpărării tale. Tu, care viețuiești și domnești în vecii vecilor.

C. Amin

 

C./ P. Lăudați-l pe Domnul neamurilor, Lăudați-l toate popoarele.

Osana, osana, osana Fiului lui Dumnezeu

      C. Căci peste noi a revărsat Domnul veșnica lui milostivire.

și adevărul Domnului rămâne întotdeauna. P.

      C. Slavă Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh,

precum era la început și acum și pururea

și în vecii vecilor. Amin. P.

      C. Să adorăm în veci preasfântul Sacrament!

      P. Să adorăm în veci preasfântul Sacrament!

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://paxvobis.ro/wp-content/uploads/2021/11/header-nou-final.jpg);background-size: initial;background-position: center bottom;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 400px;}