Search
Close this search box.

Adorație 10 – (Isus Cristos, Rege Universului – copii)

Cântec: Vino cu mine…

 

Pr. Să îngenunchem în faţa Regelui nostru, a lui Cristos, şi să contemplăm iubirea Sa. Nu putem pătrunde toată profunzimea iubirii acestui Rege unic, dar să rămânem în această adoraţie într-o atitudine de umilinţă şi iubire, de contemplaţie şi veneraţie. Să privim la El, care a fost străpuns pentru rănile noastre, care a murit pentru noi, şi să lăsăm să ne vorbească tăcerea…Nu e nevoie de multe cuvinte pentru a ne înfăţişa înaintea Sa. Poate de multe ori rugăciunea noastră este o moară de cuvinte care sună în gol, care se înşiruie mecanic fără participarea inimii…. Suntem în faţa Lui: inimă la inimă, sub privirea Sa. Fără gânduri, fără cuvinte, doar cu El…

Copil 1

Iată-ne Doamne, aici prezenţi pentru a îngenunchea în faţa Ta. Vrem să rămânem cu Tine pentru o oră şi să vorbim despre noi şi despre Tine. Dar, Doamne, mai vrem să vorbim despre cineva… despre cei care nu sunt aici. Pentru că noi Te iubim cu-adevărat, vrem chiar de la început să îţi cerem iertare pentru ei şi pentru lipsa lor de iubire şi îţi promitem toată iubirea noastră sinceră şi curată. Tu eşti Rege, Regele vieţii noastre şi dacă vrem să fim mărturisitorii tăi, ştim că la baza comportamentului nostru trebuie să stea la bază învăţătura ta: să-i iubim pe toţi aşa cum tu îi iubeşti. Iar noi ne bucurăm că avem astfel ocazie să-ţi arătăm concret că vrem să facem parte din armata Ta regală. Ajută-ne Tu să nu cumva să te trădăm vreodată!  Amin

Pr. Tatăl Nostru…., Bucură-te Marie…,  Slavă Tatălui….

 

*scurtă pauză de tăcere…

Copil 2

Te voi preamări Dumnezeule, Împăratul meu

Şi voi binecuvânta numele tău în veac şi în veacul veacului.

În toate zilele te voi binecuvânta şi voi lăuda numele tău

în veac şi în veacul veacului.

Mare este Domnul și vrednic de laudă foarte

Și măreția lui e fără de măsură.

Din neam în neam vor slăvi faptele tale,

Şi putere ta o vor vesti.

Strălucirea slavei maiestății tale o vor spune

Și minunile tale vor istorisi.

Puterea faptelor tale înfricoșate o vor grăi

Şi slava ta o vor povesti.

Pomenirea mulțimii bunătății tale

O vor preamări

Şi de dreptate a ta se vor bucura.

Îndurător şi milostiv este Domnul.

îndelung răbdător şi mult milostiv

Bun este Domnul cu toţi

şi îndurările lui peste toate făpturile.

Să te laude Doamne toate făpturile tale

şi credincioşii tăi să te binecuvânteze.

Slava împărăţiei tale să o spună

Şi puterea ta să o grăiască.

Spre a vesti fiilor oamenilor puterile tale

şi slava strălucirii împărăţiei tale.

Împărăţia ta este împărăţia tuturor veacurilor

 Şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam.

Pr. Tatăl Nostru…., Bucură-te Marie…,  Slavă Tatălui….

Cântec: Sunt copil Isuse..

Copil 3

Doamne, suntem prezenţi în Casa Ta, am răspuns la a ta chemare pentru a ne uni în credinţă. Ne-am adunat cu toţii pentru a-ţi oferi inima noastră curată în dar. Îţi încredinţăm copilăria noastră pentru că ştim că vei avea grijă de ea şi că ne vei îndruma pe calea cea dreaptă. Îţi mulţumim pentru viaţa pe care ne-ai oferit-o, pentru familie şi prieteni. Ne-am adunat deci pentru a te adora, pentru a ne apropia de tine şi pentru a-ţi pătrunde în inimă. Îţi spunem cu sinceritate că eşti totul pentru noi şi că fără tine suntem neputincioşi. Te rugăm dă-ne curaj să mergem mai departe, dă-ne credinţă şi putere ca să luptăm în viaţa de zi cu zi. Îţi mulţumim că eşti mereu aproape de noi şi că ne asculţi. Amin.

 

Pr. Tatăl Nostru…., Bucură-te Marie…,  Slavă Tatălui….

 

*scurtă pauză de tăcere…

Copil 4 Și Copil 5

Psalmul 2

1 Pentru ce se frământă neamurile

şi pentru ce cugetă popoarele

[lucruri] deşarte?

 

2 Regii pământului se răscoală

şi cei care conduc se înţeleg

împreună împotriva Domnului

şi împotriva Unsului său:

 

3 „Să rupem legăturile lor

şi să scăpăm de jugul lor!”.

 

4 Cel care locuieşte în ceruri surâde,

Domnul râde de ei.

 

5 Apoi, în mânia sa, le vorbeşte

şi, în furia sa, îi înspăimântă:

 

6 „Eu sunt acela care l-am uns

pe regele meu în Sión,

pe muntele meu cel sfânt!”.

 

7 Voi vesti hotărârea Domnului;

el mi-a zis: „Tu eşti Fiul meu,

eu astăzi te-am născut.

 

8 Cere-mi şi-ţi voi da popoarele

ca moştenire

şi marginile pământului,

în stăpânire!

 

9 Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier

şi le vei sfărâma

ca pe vasul olarului!”.

 

10 Acum, dar, regilor,

purtaţi-vă cu iscusinţă,

trageţi învăţătură,

judecători ai pământului!

 

11 Slujiţi-i Domnului cu frică,

bucuraţi-vă cu teamă!

 

12 Luaţi aminte,

ca nu cumva să se mânie

şi să pieriţi pe cale!

 

Căci mânia lui se aprinde degrabă.

Fericiţi toţi aceia

care îşi caută refugiu în el!

Pr. Tatăl Nostru….,

(Aleluia)   Preamărit să fie cel care vine în numele Domnului; binecuvântată să fie împărăţia părintelui nostru David, împărăţia timpurilor viitoare. (Aleluia)

EVANGHELIA                                                      Da, sunt rege!

 

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 18,33b-37

      

În timpul acela, Pilat l-a întrebat pe Isus: „Tu eşti regele iudeilor?”. Isus i-a răspuns: „De la tine însuţi spui aceasta sau alţii ţi-au spus-o despre mine?”. Pilat i-a răspuns: „Sunt eu iudeu? Poporul tău şi arhiereii te-au dat pe mâna mea. Ce-ai făcut?”. Isus a răspuns: „Împărăţia mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia mea ar fi din lumea aceasta, oamenii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar împărăţia mea nu este aici”.  Pilat l-a întrebat din nou: „Aşadar, tu eşti rege?”. Isus i-a răspuns: „Da, sunt rege! Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr; oricine iubeşte adevărul ascultă glasul meu”.

Cuvântul Domnului

Reflexie

Copilul și muntele

Undeva, într-un capăt de lume, într-o ţară care se numea „Nusezice”, se afla o vale mare în care chiar şi în plină vară, oamenii nu se puteau încălzi aproape deloc la lumina soarelui. Era o ţară frumoasă, fertilă şi verde, dar peste ea se afla tot timpul umbra unui munte mare. Era un munte aşa de mare şi masiv, că nu lăsa să treacă lumina şi căldura. Cum era şi de aşteptat, locuitorii din acea vale se obişnuiră să trăiasă tot timpul în umbră şi frig, dar tare ar fi vrut ca, măcar din când în când, să simtă şi ei căldura verii. Priveau cu invidie vârful muntelui, înalt până la nori, unde razele soarelui încălzeau pietrele şi topeau zăpada. Câteodată cineva venea cu iniţiativa de a merge până acolo sus, dar nimeni nu avea curajul să i se alăture în drumul spre coastele abrupte ale muntelui, mai ales că pe timp de noapte, dintre stânci parcă ieşeau nişte zgomote stranii, de aceea renunţa imediat. Prin urmare, singura soluţie care li s-a părut mai sigură locuitorilor din acea vale a fost ca să aştepte ca vântul, ploaia şi razele puternice ale soarelui să sfărâme puţin câte puţin din vârful muntelui şi astfel să poată veni căldura şi la ei. Dar asta cerea mult timp, poate sute şi sute de ani.

Dar, într-una din zilele frumoase, în acea ţară se născu un copil. Nu era foarte puternic, nu era foarte mare şi nici deosebit de inteligent faţă de ceilalţi copii. Nu era cu nimic mai special decât ceilalţi copii. Atâta doar că, pe măsură ce creştea, se gândea la faptul că nu se merita să aştepţi o viaţă întreagă, şi probabil chiar mai mult, ca să vină soarele şi căldura razelor sale: „Şi ce dacă îmi este puţin frică de zgomotele alea ciudate şi de înălţimea muntelui. Eu voi încerca să urc pe munte!” Când oamenii au aflat că acel copil voia să urce pe munte, au început să-l sfătuiască să renunţe pentru că era foarte periculos şi încercau în fel şi chip să-l abată de la hotărârea sa. „Stânca este prea abruptă şi netedă. Nu ai de ce să te ţii. După câţiva metri vei cădea cu siguranţă şi te vei zdrobi de pietre”, i-a zis speriat unul dintre oameni. Un altul adăugă plin de îngrijorare: „În peşterile din munte locuiesc nişte animale înfiorătoare. N-ai auzit şi tu ce urlete scot?” „Nimeni nu s-a suit pe munte până acum. Cine te crezi tu, de vrei să faci asta?” mormăi supărat un bătrânel. „Trebuie măcar să încerc”, răspunse copilul. Îşi pregăti un rucsac cu mâncare, luă în mână un baston gros şi plecă. La început a mers încet, alegând cu multă atenţie potecile. Îşi dădu seama că, privit de jos, muntele părea într-adevăr imposibil de urcat, dar acum, pentru că era aproape de el, văzu că muntele era uşor de urcat. Înaintând pe munte, descoperi un torent de apă care se lovea cu putere de roci şi de stânci şi scotea zgomote puternice; iată ce făcea gălăgie pe munte şi motivul pentru care oamenii se speriau. Izbucni în râs când îşi aminti de nopţile în care, speriat de zgomotele care se auzeau pe munte, îşi punea perna pe cap, dar tot nu reuşea să adoarmă. Dar acum nu-i mai era frică deloc. Se căţăra încet, dar păstrând un ritm constant. Uneori, văzând de la distanţă stâncile mari pe care le întâlenea în cale, se descuraja, dar când se apropia de ele, îşi dădea seama că printre ele şerpuiau poteci şi că aveau şi locuri prin care te puteai căţăra. Pas după pas, încetişor, copilul se apropia de vârf.

În sfârşit, a ajuns pe vârful muntelui. Acolo simţi căldura razelor soarelui, iar asta îl umplu de fericire. Privind către locuitorii din vale, a văzut că sunt foarte mici, mici de tot. Atunci copilul începu să strige către ei şi să facă gesturi largi cu mâna: „Veniţi, veniţi! Se poate urca foarte uşor!” Unii dintre locuitorii care îl urmăriseră cu suflarea la gură, îl văzură cum făcea semne cu mâna. Părăsiră de îndată valea şi porniră să se caţere pe munte. Alţii îşi pregătiră bagajele pentru plecare, dar pentru că unii voiau să ducă toate cu ei, nu reuşeau să se decidă să plece sau nu. Alţii reveneau la casele lor, căutând să vadă dacă nu au uitat vreun lucru. Erau şi dintre aceia care au preferat să rămână la prima soluţie, pentru că era mai comodă: să aştepte ca vântul, ploile şi soarele să macine muntele. Începând cu acea zi, de fiecare dată când cineva ajungea pe vârful muntelui, striga către cei din vale, iar ecoul îi prelungea strigătul: „Veniţi, veniţi! Se poate urca foarte uşor!”

Pr: Dacă ne gândim la un rege, cum îl putem descrie?

Copil 4

 „Regele are putere asupra unui teritoriu; Regele are un tron înalt şi împodobit; Regele are pe cap o coroană de aur cu pietre preţioase şi în mână un sceptru; Regele are haine scumpe şi foloseşte parfumuri alese; Regele are o trăsură frumoasă trasă de caii albi; Regele are slugi care-i spală picioarele; Regele mănâncă la mese solemne; Regele are piterea să dea legi”.

Pr: Dar pe Isus Cristos cum îl putem descrie ca rege?

*scurtă pauză de tăcere…

Copil 5

„Isus Cristos este un alt fel de rege!”

Cristos nu are putere asupra unui teritoriu, El este Regele Universului.

Cristos nu are un tron înalt şi împodobit, El este înălţat pe o Cruce de lemn.

Cristos nu are pe cap o coroană de aur cu pietre preţioase şi în mână un sceptru, El este încoronat cu spini şi în mână îi este pusă o trestie.

Cristos nu are haine scumpe şi nu foloseşte parfumuri alese, El este îmbrăcat, in semn de dispreţ, cu o haină roşie şi este plin de răni şi sânge.

Cristos nu are o trăsură frumoasă trasă de caii albi; El este obligat să urce muntele Calvar cu Crucea în spate.

Cristos nu are slugi care să-i spele picioarele; El s-a făcut slujitorul tuturor spălând picioarele apostolilor săi.

Cristos nu mănâncă la mese solemne; El ne hrăneşte cu modestie la masa Sfântului Altar.

Cristos nu dă zilnic legi; El are o singură lege: iubirea.

Cântec: Să ne iubim….

Pr: Cum este împărăţia lui Cristos?

 

Copil 6

Împărăţia lui Cristos nu este din lumea aceasta.

Împărăţia lui Cristos nu este mâncare şi băutură.

Împărăţia lui Cristos nu stă în vorbe.

Este o împărăţie veşnică şi universală.

Este o împărăţie a adevărului şi a vieţii.

Este o împărăţie a sfinţeniei şi a harului.

Este o împărăţie a dreptăţii şi a iubirii.

Este o împărăţie a păcii. Este o împărăţie unică.

Cristos este un alt fel de rege!

El este rege pentru un alt fel de împărăţie.

Impărăţia Lui este în noi, lângă noi şi în veşnicie!

Adevărul ne ajută să intrăm în Împărăţia Regelui Cristos.

Pacea ne ajută să cucerim Împărăţia Regelui Cristos.

Iubirea ne ajută să rămânem pe veci în Împărăţia Regelui Cristos.

În această împărăţie, creştinul este chemat să-L cunoască pe Regele Cristos.

În această împărăţie, creştinul este învăţat să-L iubească pe Regele Cristos.

În această împărăţie, creştinul este invitat să-L slujească pe Regele Cristos.

Pr: I-a zis deci Pilat: Aşadar Tu eşti rege?

Isus i-a răspuns: Da, sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume ca să dau mărturie despre adevăr.

Oricine este din adevăr ascultă glasul meu” (In 18,37).

 

Pr. Tatăl Nostru…., Bucură-te Marie…,  Slavă Tatălui….

 

Cântec: Doamne, Pâinea noastră vie…

Copil 7

Isus ne spune: „Priveşte-mă! Sunt aici ascuns ochilor tăi in acest tabernacol, sub chipul pâinii şi al vinului. Stau zi şi noapte de peste 2000 de ani şi te aştept pe tine… Nu-ţi poţi închipui ce dor mi-a fost de tine, de fiecare dintre voi. Am rămas cu voi ca să vă arăt Calea care duce la Tatăl meu. Să vă ridic atunci când cădeţi, să vă arăt strada atunci când vă pierdeţi, să vă dau putere şi curaj când vă simţiţi singuri, neajutoraţi şi luaţi în râs, să vă dau lumină atunci când sunteţi în întuneric. Dacă vă chem la mine, nu vă chem ca să-mi slujiţi, ci după cum vedeţi eu, Regele vostru, vreau să vă slujesc; eu, Dumnezeul vostru, vreau să vă iubesc”.

Intenții de rugăciune

 

Copil 8

Să ne rugăm acum lui Isus pentru noi, pentru toți cei dragi ai noștri, pentru nevoile Bisericii și ale comunității noastre pentru ca domnia sa să cuprindă toate inimile.

 1. Te rugăm Doamne ajută-ne să conştientizăm iubirea lui Cristos ca astfel să-L putem recunoaşte ca rege care s-a jertfit pentru păcatele noastre. Să ne rugăm!

 

R: Isuse, fii regele nostru!

 1. Pentru ca Biserica, noul popor al lui Dumnezeu, să răspândească în lume lumina, adevărul şi iubirea lui Cristos Regele. Să ne rugăm!
 2. Pentru preoţi şi persoane consacrate: te rugăm ajută-i să-şi îndeplinească misiunea pe care o au şi prin inspiraţia Duhului Sfânt să ajute Biserica să înainteze în larg. Să ne rugăm!
 3. Pentru toţi copiii: ajută-i Doamne să trăiască urmând exemplul Fiului Tău şi prin comportamentul lor să dea mărturie vie a existenţei Tale. Să ne rugăm!
 4. Pentru cei care nu au credinţă: te rugăm Doamne sădeşte în inimile lor credinţa şi dă-le posibilitatea să te cunoască pe Tine ca Rege al Universului. Să ne rugăm!

 

Copil 9

 1. Pentru ca noi cei care formăm această comunitate să trăim şi să celebrăm solemnitatea lui Cristos Regele Universului cu bucurie şi entuziasm de copil. Să ne rugăm!
 2. Pentru ca această adoraţie la care luăm parte în cinstea lui Cristos Regele Universului să fie o laudă deplină Lui, care învinge, domneşte şi în veci stăpâneşte. Să ne rugăm!
 3. Pentru ca noi să-L invocăm pe Domnul nu numai pentru a-i prezenta cererile noastre ci şi pentru a accepta să ne ducem viaţa sub blânda sa domnie de pace şi iubire. Să ne rugăm!
 4. Pentru ca fiecare celebrare euharistică să devină un semn de iubire universală. Să ne rugăm!
 5. Pentru ca toţi copiii să vadă în Cristos nu numai un Rege ci şi un prieten al lor. Să ne rugăm!
 6. Pentru cei răposaţi: te rugăm, Doamne, deschide porţile cerului şi primeşte-i în împărăţia Ta. Să ne rugăm!

 

Intenții personale…(în gând)

 

Pr. Tatăl Nostru…., Bucură-te Marie…,  Slavă Tatălui….

Cântec: Regele slavei vine cu măreţie…

Copil 10

Iţi mulţumim, Doamne, că ne-ai creat!

Iţi mulţumim că ne-ai pus în această lume atât de armonioasă şi atât de plăcută ţie.

Iţi mulţumim, Doamne, pentru iubirea ta, pentru mâna pe care ne-o întinzi totdeauna.

Iţi mulţumim pentru că ne iubeşti în ciuda greşelilor şi nerecunoştinţei noastre.

Iţi mulţumim pentru toate darurile tale şi mai cu seamă pentru că ne-ai dat pe însuşi

Fiul tău care s-a făcut Om spre a ne împăca iarăşi cu tine.

Iţi mulţumim pentru rămânerea lui cu noi în sacramentul Euharistiei.

Iţi mulţumim pentru viaţa veşnică pe care ai sădit-o în noi.

Iţi mulţumim pentru acest timp pe care l-am petrecut înaintea ta şi împreună cu tine.

Fii lăudat şi binecuvântat în veci. Amin.

Pr: Să-l privim pe Isus din Preasfântul Sacrament şi să ne gândim că este prezent pentru noi, aici, în această mică ostie albă şi să ne întrebăm:

 • eu îmi dau seama cât de mult mă iubeşte Isus pe mine?
 • eu fac ceva pentru ca să răspund iubirii lui Isus?

Astăzi pot să  încep să-i arăt cât de mult îl iubesc!

El este prezent în cel de lângă mine şi iubindu-i pe fraţii mei, încep să-l iubesc pe Isus! Prin Cuvântul Evangheliei îmi oferă câteva moduri de a-l iubi.

 

În câteva momente de tăcere, fiecare dintre noi să ne luăm un mic angajament prin care să începem să-i spunem lui Isus că îl iubim.

Toţi:  Doamne Isuse Cristoase Regele şi modelul nostru de iubire adevărată şi puternică, te iubim cu toate puterile noastre, cu tot sufletul şi cu tot cugetul vieţii noastre. Tu eşti totul pentru noi…unde în altă parte să căutăm sens pentru existenţa noastră? Cine mai are o aşa încredere în noi în afară de Tine?

Doamne, fără Tine viaţa noastră e goală!

*scurtă pauză de tăcere…

Copil 11

Isuse, te iubim din toată inima. Ne pare rău că am supărat de atâtea ori marea ta bunătate. Ne hotărâm cu ajutorul tău să nu te mai supărăm în viitor. Ne consfinţim cu totul ţie, aşa sărmani cum suntem. Renunţăm la voinţa noastră şi la tot ce ne aparţine.

Îţi dăruim totul. Fă de acum înainte cu noi ceea ce îţi place. Îţi cerem şi voim numai iubirea ta sfântă, statornicia în bine până la sfârşit şi împlinirea desăvârşită a voinţei tale. Ne rugăm şi pentru sufletele din Purgator, mai cu seamă pentru acelea care au cinsitit Sfânta Euharistie şi pe Preasfânta Fecioară Maria.

Adu-ţi aminte şi de sărmanii păcătoşi. Unim Mântuitorul nostru preaiubit, dorinţele noastre cu dorinţele tale şi le jertfim Tatălui tău, rugându-l în numele tău ca să le primească pentru iubirea ce o are faţă de tine şi să ne asculte rugăciunea. Amin.

Pr. Tatăl Nostru…., Bucură-te Marie…,  Slavă Tatălui….

 

*scurtă pauză de tăcere…

Cântec: Rugăciune…

Copil 12

Doamne, Regele nostru, dorim să-ţi prezentăm dorinţa noastră de a rămâne cu Tine. Simţim în inima noastră că iubirea Ta este fără măsură şi că te interesează viaţa noastră. Îţi mulţumim, Doamne, că suntem ai tăi, îţi mulţumim că ne-ai dăruit toate minunăţiile pământului, dar mai mult îţi mulţumim că ne-ai dat viaţă, şi-ţi mulţumim şi pentru cei care nu-ţi mulţumesc niciodată:

Refren: Mulţumim Domnului căci este bun

            Veşnică-i iubirea lui, veşnică-i iubirea lui.

 

Sau

 

Tu, care te numeşti iubire,
Isuse, om şi Dumnezeu,
Prezenţa ta în sfânta Taină
Uimeşte azi sufletul meu. 

 

Îţi mulţumim Doamne, pentru că tu eşti Salvatorul nostru. Ajută-ne să vedem mereu binele, să-l facem şi să fugim întotdeauna de rău.

Refren: Mulţumim Domnului…

Sau

Tu, care te numeşti iubire…

 

Îţi mulţumim Doamne, pentru că suntem fiii tăi. Ajută-ne să trăim ca fraţii şi să ne iubim aşa cum ne iubeşti Tu.

Refren: Mulţumim Domnului…

Sau

Tu, care te numeşti iubire…

Îţi mulţumim Doamne, pentru că ai făcut din noi locuinţa Ta. Ajută-ne să nu-l lăsăm niciodata pe diavol să vină în locul Tău.

 

Refren: Mulţumim Domnului…

Sau

Tu, care te numeşti iubire…

Îţi mulţumim Doamne, pentru onoarea şi bucuria pe care ne-ai dat-o, chemându-ne aici să stăm cu Tine, aproape de Tine. Te rugăm să ne ajuţi să devenit tot mai blânzi şi smeriţi, asemenea ţie.

 

Refren: Mulţumim Domnului…

Sau

Tu, care te numeşti iubire…

 

Îţi mulţumim Doamne, că eşti Regele nostru. Luminează minţile şi inimile tuturor conducătorilor de state ca să conducă popoarele cu dreptate, responsabilitate şi iubire.

Refren: Mulţumim Domnului…

Sau

Tu, care te numeşti iubire…

 

Îţi mulţumim Doamne, pentru părinţii, fraţii şi rudele noastre. Dăruieşte-le putere şi curaj ca să fie călăuze bune pentru noi, cei mici.

Refren: Mulţumim Domnului…

Sau

Tu, care te numeşti iubire…

Îţi mulţumim Doamne, pentru preoţii parohii noastre care, cu multă dragoste, răbdare şi bucurie ne conduc la Tine. Ajută-i şi menţine-i mereu în iubirea Ta.

 

Refren: Mulţumim Domnului…

Sau

Tu, care te numeşti iubire…

Îţi mulţumim Doamne, pentru darul copilăriei, căci sunt mulţi copii în lume care nu ştiu ce este copilăria. Ajută-i pe cei mari să fie sensibili la nevoia de dragoste şi înţelegere a celor mici, pentru ca astfel să se apropie de Tine tot mai mult.

 

Refren: Mulţumim Domnului…

Sau

Tu, care te numeşti iubire…

 

Download Word

Download PDF

Download PPT Cântece

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Articole asemanatoare

//
Daca aveți vreo întrebare trimiteți-mi mesaj aici și va voi răspunde imediat!
Cu ce va pot ajuta?