Duminica a 2-a de peste an (C) – 4

Is 62,1-5
1Cor 12,4-11
In 2,1-11

Cana – Dumnezeu s-a unit cu noi în Noul Legământ, Maria Regina noastră

Cu siguranță a fost un adevărat privilegiu și onoare pentru acel cuplu din Cana și pentru toți oaspeți lor ca Isus să fie prezent la nunta lor și să își săvârșească prima minune acolo. Acest moment a fost o altă epifanie sau manifestare a lui Isus ce succed primele două epifanii precedente: steaua călăuzitoare care i-a îndrumat pe Magi la Betleem, și Tatăl care a vorbit din ceruri la botezul lui Isus iar Duhul Sfânt care a coborât asupra lui. Astăzi însă avem parte de un privilegiu și mai mare fiindcă Isus vine la noi sub forma pâinii și a vinului ce ne sunt date sub forma trupului și a sângelui său ca hrană spirituală pentru noi.

În textul evangheliei de astăzi am văzut cum Maria i-a spus lui Isus, Nu mai au vin (v.3). În Vechiul Testament vinul era uneori un simbol al binecuvântării lui Dumnezeu. Prin profetul Osea, Dumnezeu spusese că Israel l-a abandonat și s-a dus după zei falși, motiv pentru care a lăsat Israelul fără vin: Dar ea nu a recunoscut că eu îi dădeam grâu, must, untdelemn,
îi înmulțeam argintul și aurul, iar ei au făcut un Baal. De aceea, mă voi întoarce ca să iau grâul meu la timpul său, mustul meu, la timpul lui hotărât
(Os 2,10-11).

Mai târziu profetul Osea spusese: Nu te înveseli, Israel, nu te bucura ca neamurile, pentru că te-ai desfrânat îndepărtându-te de Dumnezeul tău, ai iubit câștigul desfrânatei pe toate ariile de grâu! Aria și teascul nu-i vor îndestula, iar mustul îi va înșela (Os 9, 1-2).

Apoi profetul Ioel, privind spre sfârșitul timpului, a prezis un viitor glorios, pe care noi îl putem vedea în Isus, și pe care aș dori să îl leg de miracolul de la nunta din Cana din textul evangheliei de astăzi: În ziua aceea, munții vor picura vin, colinele vor face să se prelingă lapte… (Ioel 4,18).

Prin urmare, în Vechiul Testament Dumnezeu a declarat că atunci când poporul îl abandonează ei vor fi lăsați fără vin iar când Isus avea să vină pe munți el avea să reverse vinul cel nou. Acum că Isus a venit pe munți, să spunem că, deja a început să reverse vinul cel nou. Isus ne-a oferit vin din abundență, vinul de cel mai bun fel, vinul cel nou.

Isus pe lângă faptul că a binecuvântat nunta din Cana cu prezența sa, însă când Isus a devenit unul de-al nostru acel moment a fost asemenea unui nunți, a unei nunți a cerului cu pământul, a unei nunți a lui Dumnezeu cu omenirea. Iar această idee este destul de evidentă în prima lectură de astăzi:

Nu ți se va mai spune „Părăsită” și țara ta nu va mai fi numită „Devastată”, căci ți se va spune „Plăcerea mea este în ea” și țării tale, „Măritată”, pentru că Domnul și-a găsit plăcerea în tine și țara ta va avea un soț. 5 Cum se căsătorește un tânăr cu o fecioară, tot așa se va căsători cu tine cel care te-a zidit. Și după cum se bucură mirele de mireasă, așa se va bucura de tine Dumnezeul tău (Is 62,4-5).

În acel moment în care oameni au început să obiecteze că discipoli lui Isus nu posteau pe când cei ai lui Ioan și a fariseilor posteau, Isus le-a răspuns: Pot oare nuntașii să postească atât timp cât mirele este cu ei? Cât timp au mirele cu ei, nu pot să postească (Mc 2,19).

Prin urmare, când Isus s-a întrupat, a devenit trup, cerul s-a unit cu pământul, Dumnezeu s-a unit cu noi, iar Isus este mirele.

Ioan ne spune faptul că schimbarea apei în vin a fost primul miracol săvârșit de Isus (In 1,11). Primul miracol al lui Isus a fost pentru a arăta că Dumnezeu acum încheia o nouă alianță din moment ce Vechea Alianță a fost ruptă de israeliți de atât de multe ori. Isus a arătat faptul că profețiile Vechiului Testament despre revărsarea vinului era acum împlinită prin el, iar în prin el Dumnezeu s-a unit cu noi.

O alianță nu e doar un contract. O alianță e mai mult decât un contract fiindcă alianța presupune intrarea într-o nouă relație familială. În Vechiul Testament, Dumnezeu i-a spus lui Moise că el avea să fie Dumnezeul lor iar ei aveau să fie poporul lui (Ex 6,7). Când Isus a murit pe cruce el a format noua alianță pentru a forma noua familie în Dumnezeu care avea să includă toți oameni. Isus însuși a folosit o singură dată cuvântul alianță pe parcursul întregii sale slujiri, în timpul cinei de taină când a spus: Acesta este sângele meu, al alianței, care se varsă pentru mulți (Mt 26,28; Mc 14,24; Lc 22,20). La Cana apa a fost preschimbată în vin; de fiecare dată când venim aici pentru a celebra Euharistia vinul este preschimbat în sângele lui Isus fiindcă Dumnezeu a format o nouă alianță cu noi. Cu siguranță a fost un adevărat privilegiu și onoare ca acest miracol să aibă loc la Cana însă noi suntem prezenți aici și acum pentru un miracol și mai mare, un miracol care ne reamintește că acum suntem poporul Noului Legământ al lui Dumnezeu format de Isus care și-a vărsat sângele pentru noi.

Însă cine a fost prezent cu Isus la Cana pentru a mijloci ca acea schimbare a apei în vin să aibă loc? A fost mama sa, Maria. După cum Maria a mijlocit în numele acelui cuplu aflat în dificultate de la Cana, ea continuă să mijlocească pentru noi ori de câte ori suntem în nevoie, prin urmare putem să apelăm cu încredere la ea în momentele noastre dificile. În acest rol al ei de mijlocitor în numele nostru, poporul Noului Legământ format în trupul Fiului ei, ea e cea care acționează ca Regină. Cine era regina în Vechiul Testament? Un lucru e clar că nu era soția regelui ci era mama lui. Iar un exemplu îl putem găsi în cartea 1 a Regilor (2,19-20): Batșeba a mers la regele Solomon să-i vorbească despre Adonia. Regele s-a ridicat înaintea ei, s-a închinat înaintea ei și a stat pe tronul său. Au pus un tron pentru mama regelui și ea a stat la dreapta lui. Apoi a zis: „Am să-ți adresez o mică rugăminte: nu-ți întoarce fața de la mine!”. Regele i-a zis: „Cere, mamă, căci nu-mi voi întoarce fața de la tine!”.

Acum poate ne-am gândi că dacă Maria acționează ca Regină a noastră asta înseamnă că Isus este Regele nostru? Isus este Fiul lui David și deține tronul lui David după cum însuși arhanghelul Gabriel i-a spus Mariei, Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său… (Lc 1,32). Însă acest tron nu e acela pe care l-a ocupat regele David în Vechiul Testament. Tronul lui Isus de acum este cel de la dreapta Tatălui din ceruri. Maria a mijlocit la Cana asemenea unei regine israelite iar ea continuă să mijlocească pentru noi, pentru poporul Noului Legământ format prin sângele Fiului ei, fiindcă ea este acum Regina cerului și a pământului. Ea este Regina noastră, a tuturor, motiv pentru care va trebui să apelăm mereu la ea ori de câte ori avem nevoie.

Prefer să privesc la acest miracol al lui Isus de la Cana ca o împlinire a profeției munților de pe care se revarsă vinul. În Isus Dumnezeu s-a unit cu noi, iar noi suntem uniți cu el asemenea căsătoriei. Pentru a forma această Nouă Alianță Isus și-a vărsat sângele pentru noi iar acum el ne este prezentat în Euharistie, iar Mama lui Maria continuă să mijlocească pentru noi ca Regina noastră.

Regina cerului și a pământului*

*Roagă-te pentru noi. Amin

Alte opțiuni: 01, 02, 03, 04, 05,

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://paxvobis.ro/storage/2021/11/header-nou-final.jpg);background-size: initial;background-position: center bottom;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 400px;}