Vineri, 21 august 2020

Sf. Pius al X-lea, pp. **

Culoare:    alb
Psaltire
:    P

Liturghie proprie,
prefaţă pentru sfinţi

1Tes 2,2b-8
Ps 88
In 21, 15-17

LECTURA I

Ne-ar fi plăcut să vă dăm nu numai
evanghelia lui Dumnezeu, ci și sufletele noastre.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni         2,2b-8
Fraților, am aflat curaj în Dumnezeul nostru să vă vorbim despre evanghelia lui Dumnezeu ducând o luptă aprigă. 3Căci îndemnul nostru nu provine dintr-o rătăcire, nici cu gând necinstit, nici cu înșelăciune, 4ci așa cum am fost socotiți vrednici de Dumnezeu să ni se încredințeze evanghelia, așa vorbim, nu ca să le fim oamenilor pe plac, ci lui Dumnezeu, care pune la încercare inimile noastre. 5Precum știți, noi nu am folosit niciodată cuvinte de lingușire, nici nu am avut vreun gând ascuns de lăcomie, Dumnezeu este martor, 6nici nu am căutat glorie de la oameni: nici de la voi și nici de la alții; 7deși, ca apostoli ai lui Cristos, am fi putut să vă fim povară. Dimpotrivă, ne-am făcut blânzi în mijlocul vostru ca o doică ce își dezmiardă copiii. 8Atât de atașați eram de voi, încât ne-ar fi plăcut să vă dăm nu numai evanghelia lui Dumnezeu, ci și sufletele noastre, pentru că ne deveniserăți dragi.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

R.:88(89),2-3.4-5.21-22.25 și 27 (R.: cf. 2:a)
R.: Îndurările tale, Doamne,
      în veci le voi cânta.

2Îndurările Domnului în veci le voi cânta,
cu gura mea voi face cunoscută
din generație în generație fidelitatea ta.
3Căci ai spus: „îndurarea s-a întemeiat pentru totdeauna;
ai stabilit în ceruri fidelitatea ta. R.

4Am încheiat alianță cu alesul meu,
i-am promis cu jurământ slujitorului meu David:
5«Iți voi întări seminția pe vecie,
din generație în generație,
îți voi întemeia tronul tău de domnie»”. R.

21L-am aflat pe David, slujitorul meu,
și l-am uns cu untdelemnul meu cel sfânt;
22acestuia, mâna mea îi va da stabilitate
și brațul meu îi va da putere. R.

25Fidelitatea și bunătatea mea vor fi cu el
și prin numele meu va crește puterea lui;
27El îmi va spune: „Tu ești tatăl meu,
Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele”. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE        In 10,14

(Aleluia) „Eu sunt păstorul cel bun”, spune Domnul „Eu cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine” (Aleluia)

EVANGHELIA

Paște mielușeii mei! Paște oile mele!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan    21,15-17
În acel timp, când li s-a arătat la Marea Tiberiadei, după ce au stat la masă, Isus i-a spus lui Simon Petru: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti mai mult decât aceştia?” El i-a zis: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”. El i-a spus: „Paşte mieluşeii mei!” 16El i-a zis iarăşi, a doua oară: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?” El i-a spus: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”. I-a zis: „Paşte oile mele!” 17I-a zis a treia oară: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?” Petru s-a întristat pentru că i-a zis a treia oară: „Mă iubeşti?” şi i-a spus: „Doamne, tu ştii toate, tu ştii că te iubesc”. Isus i-a zis: „Paşte oile mele!

Cuvântul Domnului

21 august – Sf. Pius al X-lea, pp. – 3

In 21, 15-17

Restaurând toate în Cristos

La alegerea sa ca papă în 1903, sfântul Pius al X-lea, și-a ales ca motto papal Instaurare omnia in Christo – adică Restaurând toate în Cristos. El a privit ca pe o misiune a sa, construirea Bisericii, întărirea credinței, mai ales în fața erorilor filosofice moderniste ale secolului 19.

Planul său de restaurare a credinței în Biserică a implicat construirea pietății laicilor și a iubirii și devoțiunii lor față de Domnul nostru din preasfânta Euharistie și față de preasfânta Fecioară Maria.

hCFNTOti_400x400.jpgPius al X-lea, a încurajat și cateheza puternică atât pentru copii cât și pentru adulți, promovând și muzica sacră, mai ales cântul gregorian pentru liturgie.

Însă lucrul pentru care este cunoscut cel mai bine sfântul Pius al X-lea este condamnarea ereziei modernismului din cele două documente ale sale Lamentabili și Pascendi. Modernismul este atât de mârșav încât spune că tot ceea ce a fost înainte nu contează, tot ceea ce am primit de la apostoli nu contează, adevărul moral obiectiv nu există, formele de frumusețe sacră, artă, arhitectură, liturgie sacră, nu contează. Tot ceea ce contează e propria mea experiență personală, propriul meu simț al adevărului, frumuseții și bunătății.

Instaurare omnia in Christo –Restaurând toate în Cristos ne vom ruga în cadrul rugăciunii zilei de astăzi. Să ne rugăm acum ca sfântul papă Pius al X-lea să ne ajute să fim curați de modernism, să iubim și să îl adorăm pe Cristos în Euharistie, să apelăm necontenit la mijlocirea preasfintei Fecioare Maria, și să căutăm adevăratele cateheze ale adevărului, bunătății și frumuseții ce vine doar de la Dumnezeu.